Yedi Meşaleciler

YEDİ MEŞALECİLER

Cumhuriyet Dönemi'nin ilk topluluğudur. "Yedi Meşale" isimli kitapta şiir ve yazılarını toplayan topluluk 1928'de ortaya çıktı. Yedi Meşaleciler, "Yedi Meşale" ismindeki kitabın yanında sonraları "Yedi Meşale" isminde bir dergi de çıkardılar.

Yedi Meşaleciler, Milli Edebiyat'a ve Beş Hececiler'e tepki göstermişlerdir. Milli Edebiyatçıları masa başında oturup Anadolu'yu hayal edip adeta sahte bir Anadoluculuk oynamakla suçlamışlardır. Onları samimiyet ve gerçekçilikten uzak bulmuşlardır.  

Yedi Meşale dergisini çıkaran sanatçıların çoğunda şiir faaliyeti bir gençlik hevesi olarak kalır. Büyük bir heyecanla ortaya çıkan Yedi Meşaleciler, Türk edebiyatında kısa süreliğine bir yankı uyandırmışlarsa da hedeflerini gerçekleştirmeden dağılmışlardır.

Yedi Meşale Sanatçıları

Ziya Osman Saba
Cevdet Kudret Solok
Sabri Esat Siyavuşgil
Yaşar Nabi Nayır
Vasfi Mahir Kocatürk
Muammer Lütfi Bahşi
Kenan Hulusi Koray

Yedi Meşalecilerin Özellikleri

 • "Sanat sanat içindir." anlayışyla öz şiiri bağdaştıran ilk edebi topluluktur.
 • "Yedi Meşaleciler", Milli Edebiyatçılara ve "Beş Hececiler" hareketine bir tepki olarak ortaya çıkar.
 • Edebi eserlerde sanat ve inceliğe dikkat edilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
 • İlk ürünlerini "Yedi Meşale" isimli kitapta toplarlar. Sonra "Yedi Meşale" dergisini de çıkarırlar.
 • Milli edebiyatçıları gerçeklikten ve samimiyetten uzak görürler.
 • İlkelerini, "samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik" şeklinde açıklarlar.
 • Fransız edebiyatını örnek alacaklarını söylemelerine karşın Beş Hececiler'i taklit ederler.
 • Bazı şiirlerde Fransız sembolistlerin etkisi görülür.
 • Geleneksel temalar yerine yeni temaların bulunup işlenmesini ve Batılı ilkelerle sanat yapılması gerektiği fikrini öne sürerler.
 • Şiirde zenginliğe ulaşmak için "hayal" kavramına özel önem verilmesi gerektiğini savunurlar.
 • Hece ölçüsünü kullanırlar.
 • Karşı oldukları Beş Hececilerin gölgesine bile ulaşamadan dağılıp gitmişlerdir.
 • Kenan Hulusi Koray öykücü, diğerleri özellikle şiirle ilgilenmişlerdir.

Ayrıca bakınız

1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
Yedi Meşaleciler

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme