Halk Edebiyatı


A. Anonim Halk Edebiyatı


Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçim ve Türleri

Türkü 

Anonim Halk Edebiyatı Düzyazı Türleri 

Tekerleme
Bilmece 
Fıkra 
Efsane 
Ninni 
Halk Hikayeleri 
Dede Korkut Hikayeleri


B. Âşık Edebiyatı


Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Türleri


Âşık Edebiyatı Temsilcileri


C. Tekke (Tasavvuf) Edebiyatı


Tekke (Tasavvuf) Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Türleri


Tekke (Tasavvuf) Edebiyatı Temsilcileri 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder