Münazara Konuları

Uzaktan eğitim zamanla yüz yüze eğitimin yerini tutabilir mi?

Eğitimde küçük okullar mı büyük kampüsler mi tercih edilmelidir?

Kültürel doku mu bilimsel çalışmalar mı toplumların geleceğinde daha etkili olacaktır?

Sürekli olarak çalışan annelerin desteklenmesi doğru bir fikir midir?

Öğrenciler okula telefonla mı telefonsuz mu gitmelidir?

Toplumsal ilerlemede kadın mı, erkek mi daha önemlidir?

Diziler, aile yapısını bozmaktadır fikrine katılıyor musunuz?

Çok kitap okuyan mı çok ders çalışan mı daha başarılı olur?

Çocuğun kişiliğinin şekillenmesinde aile mi okul hayatı mı daha baskındır?

Okullardaki Desteleme ve Yetiştirme Kursları gerekli midir?

Çok gezen mi daha çok bilir, çok okuyan mı?

Evler dikey mimariyle mi yatay mimariyle mi yapılmalıdır?

Savaşta bilgi mi üstün gelir, kılıç mı?

Televizyon aileye daha çok yarar mı sağlıyor yoksa aileye zarar mı veriyor?

Çok proje üreten öğrenciler mi başarılı sayılmalı çok bilgi depolayan öğrenciler mi?

İklim, insanların kişiliğini değiştirir mi, değiştirmez mi?

Gelecekte petrol mü su mu daha değerli olacaktır?

Turizmin gelişmesinde para mı daha önemlidir, eğitim mi?

Uygarlığın gelişmesinde sanat mı, bilim mi önemlidir?

Öğretmenler serbest mi giyinmeli yoksa resmi kıyafet mi giymelidir?

İlk insanlar mı daha mutluydu, günümüz insanı mı?

Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?

Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlanmalıdır?

Şehirlere mi köylere mi göç özendirilmelidir?

Ülkelerin hızlı kalkınmasında kamu sektörü mü, özel sektör mü daha önemlidir?

Ormanların korunmasında yasalar mı, çevre bilinci mi etkili olur?

Çocuk eğitiminde aile mi, okul mu etkilidir?

İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?

Değerler eğitimi zorunlu dersler arasında yer almalıdır, fikrine katılıyor musunuz?

Her değişim olumlu bir gelişme midir?

Ülkenin kalkınmasında para mı daha önemli, eğitim mi?

Çocuk eğitiminde çevre mi, aile mi etkilidir?

Nesilleri teknoloji mi değerler mi kurtarır?

Bir öğrenciye her gün ödev vermek gerekli midir?

Notun öğrenmeye katkısı pozitif midir, negatif midir?

Başarıya ulaşmak için zekâ mı, çalışmak mı önemlidir?

Teknolojik gelişmeler insanın sonunu getirecek fikrine katılıyor musunuz?

Yazılı sınav uygulama sayılarının artması öğrenmeyi artıracak fikrine katılıyor musunuz?

Atomun bulunması insanlık için yararlı mı, zararlı mı olmuştur?

Bir toplumun gelişmesinde sinema mı, tiyatro mu etkilidir?

Şehirde yaşamak mı yoksa köyde yaşamak mı daha avantajlıdır?

Şehirde yaşayan çocuklar mı yoksa köyde yaşayan çocuklar mı daha mutludur?

Toplumsal değişim her zaman iyi yönde mi olur?

Bir evde televizyon olmalı mı, olmamalı mı?

Lisedeki ders sayılarının azaltılması başarıya olumlu mu etki edecektir?

Teknoloji, öğrenciler için faydalı mıdır, zararlı mıdır?

Anne mi, baba mı çocuk eğitiminde daha önemlidir?

Ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi önde tutulmalıdır?

Kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı?

Yaşlılar için evde bakım mı huzurevleri özendirilmelidir?

Okullarda ikinci yabancı dil eğitimi gerekli midir?

Gruplar halinde çalışmak mı, bireysel çalışmak mı daha iyidir?

Teknolojinin faydaları mı daha fazladır zararları mı?

Genç yetişkinlerde, ailenin mi yoksa arkadaşların mı etkisi daha fazladır?

Öğrenciler okullarda üniforma giymeli mi giymemeli mi?

Grup üyesi olmak mı, grup lideri olmak mı daha güzeldir?

Huzur evleri huzurlu mudur?

Eğitimde tek tip kıyafet gerekli midir?

Teknolojik gelişmeler öğrenmeyi kolaylaştırmıştır fikrine katılıyor musunuz?

Tabletle eğitim mi yoksa kitaplı eğitim mi daha iyidir?

İşveren işçilere yüksek ücret vererek mi düşük ücret vererek mi daha çok kazanır?

İnsan mı zamanı yönetir yoksa zaman mı insanı yönetir?

Çok gezen mi çok okuyan mı daha çok bilir?

Eğitimde bilgisayar öğretmenin yerini alabilir mi?

Zengin olmak, mutlu olmak için yeterli midir?

Evli olanlar mı bekâr olanlar mı daha mutludur?

Video izlemek okuldaki öğrenmenin yerini tutabilir mi?

Parlamenter sistem mi daha iyidir başkanlık sistemi mi?

Liselerdeki alan seçimi 10. sınıfta mı 11. sınıfta mı başlamalıdır?

Okullarda yabancı dil eğitimine başlama zamanı ilköğretimde mi yoksa ortaöğretimde mi olmalıdır?

Grup çalışması mı bireysel çalışma mı daha kalıcıdır?

Pansiyonlu yatılı okullarda okumak başarıyı arttırır fikrine katılıyor musunuz?

Devlet, eğitimde özel okulları mı yoksa devlet okullarını mı teşvik etmelidir?

Kitap okuma, okullarda zorunlu dersler arasına girmelidir fikrine katılıyor musunuz?

Teknolojik gelişmeler insanı mutlu mu etmiştir yoksa mutsuz mu kılmıştır?

Okul kantinleri ev ortamını aratmamalı fikrine katılıyor musunuz?

Okullardaki ara tatiller faydalı mıdır, zararlı mıdır?

Okullarda seviye sınıfları olmalı mı olmamalı mı?

Sanat, sanat için mi olmalı, toplum için mi olmalıdır?

Örgün eğitim mi yaygın eğitim mi teşvik edilmelidir?

Okullardaki akıllı tahtalar gerekli midir?

Çocuğun eğitiminde çevre mi, aile mi daha etkilidir?

Uygarlıkların gelişmesinde sanat mı, bilim mi daha önceliklidir?

Başarılı olmakta zekâ mı yoksa çok çalışmak mı daha etkilidir?

Müstakil bir evde yaşamak mı yoksa apartman hayatı mı daha huzurludur?

Okul müdürlerini öğretmenler mi seçmelidir yoksa müdürlerin merkezden mi ataması yapılmalıdır?

Okullar şehir içinde mi doğanın içinde mi olmalıdır?

İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?

İnsana suç işleten kendisi midir, toplum mudur?

Sosyal medya kaybolan değerlerimize öncülük etmektedir fikrine katılıyor musunuz?

Özel araçlarda sigara kullanımı yasaklanmalı mı yasaklanmamalı mı?

Atomun bulunması insanlık için yararlı mı, zararlı mı olmuştur?

Okul servislerindeki müzikler öğrencilere hitap ediyor mu?

Okul servisleri bir öğrenme ortamına dönüşmeli mi yoksa serbest bir ortam şeklide mi olmalıdır?

Genç yetişkinlerde, ailenin mi yoksa arkadaşların mı etkisi daha çoktur?

Zengin olmak, mutlu olmak için yeterli midir?

Sosyal medya, insanların dayanışma ve bütünleşme duygularını köreltmektedir fikrine katılıyor musunuz?

Erkekler ve kızlar ayrı okullarda mı okumalı, aynı okullarda mı okumalıdırlar?  

Sevgi mi saygıyı doğurur saygı mı sevgiyi?

Çalışan annelerin çocukları sevgisiz ellerde büyümektedir fikrine katılıyor musunuz?

Çocuk arkadaşını kendisi mi belirlemeli yoksa ailesi mi belirlemelidir?

Kişilik gelişiminde aile mi sosyal çevre mi daha etkilidir?

Sosyal medya faydalı mıdır zararlı mıdır?

İnsan boş vakitlerini geçirmek için plan yapmalı mı, yapmamalı mı?

Müzik ve görsel sanatlar dersleri lisenin tüm sınıflarında mı olmalı sadece lise birinci sınıfta mı olmalıdır?

Liseyi bitiren öğrencilerin dilekçe yazmayı öğrenememeleri öğrenci kaynaklı mı sistem kaynaklı mıdır?

Taşımalı eğitim, pansiyonların yerini tutabilir fikrine katılıyor musunuz?

İnsanların kendi inançlarından uzaklaşması toplumsal ilişkileri olumsuz etkilemektedir fikrine katılıyor musunuz?

Yemekler masada mı yer sofrasında mı yenmelidir?

Ayrıca bakınız

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın Yolları

Koçluk Nedir? Öğrenci Koçluğunun faydaları Nelerdir?

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Çoklu Zeka Kuramı ve Zeka Türleri

Aile İçi Şiddet Çocuğu Nasıl Etkiler?

Sosyal Zeka Nedir?

Çocuk Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuklarda Karanlık Korkusu Nasıl Geçer?

Etkili Sınıf Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Geleceğin Meslekleri

Kitap Okumanın Faydaları

Münazara Konuları

Gençler İçin Altın Öğütler

Liseler İçin 100 Temel Eser

Eski Bir Tapınak Yazısı

Renklerin Anlamları

Kelebek Etkisi Nedir? Örnekler

Pazartesi Sendromu Nedir, Nasıl Atlatılır?

Mobbing Nedir, Türleri Nelerdir, Nereye Başvurulur?

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder