Münazara Konuları

 


Sürekli olarak çalışan annelerin desteklenmesi doğru bir fikir midir?

Öğretmenler serbest mi giyinmeli yoksa resmi kıyafet mi giymelidir?

İlk insanlar mı daha mutluydu, günümüz insanı mı?

Öğrenciler okula telefonla mı telefonsuz mu gelmelidir?

Eğitimde küçük okullar mı büyük kampüsler mi tercih edilmelidir?

Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı?

Evler dikey mimariyle mi yatay mimariyle mi yapılmalıdır?

Savaşta bilgi mi üstün gelir, kılıç mı?

Çok proje üreten öğrenciler mi başarılı sayılmalı çok bilgi depolayan öğrenciler mi?

Toplumsal ilerlemede kadın mı, erkek mi daha önemlidir?

Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?

Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?

İklim kişinin kişiliğini değiştirir mi, değiştirmez mi?

Turizmin gelişmesinde para mı daha önemli, eğitim mi?

Uygarlığın gelişmesinde sanat mı, bilim mi önemlidir?

Ülkenin hızlı kalkınmasında kamu sektörü mü, özel sektör daha önemlidir?

Ormanların korunmasında yasalar mı, çevre bilinci mi etkili olur?

Çocuk eğitiminde aile mi, okul mu etkilidir?

Başarıya ulaşmak için zekâ mı, çalışmak mı önemlidir?

Çocuk eğitiminde anne mi, baba mı daha önemlidir?

Ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi önde tutulmalıdır?

Kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı?

İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?

Ülkenin kalkınmasında para mı daha önemli, eğitim mi?

Çocuk eğitiminde çevre mi, aile mi etkilidir?

Atomun bulunması insanlık için yararlı mı, zararlı mı olmuştur?

Bir toplumun gelişmesinde sinema mı, tiyatro mu etkilidir?

Şehirde yaşamak mı yoksa köyde yaşamak mı daha avantajlıdır?

Şehirde yaşayan çocuklar mı daha mutlu, köyde yaşayan çocuklar mı?

Toplumsal değişim her zaman iyi yönde mi olur?

Teknoloji öğrenciler için faydalı mıdır, zararlı mıdır?

Bir öğrenciye her gün ödev vermek gerekli midir?

Notun öğrenmeye katkısı pozitif midir, negatif midir?

Okullarda ikinci yabancı dil eğitimi gerekli midir gereksiz midir?

Gruplar halinde çalışmak mı, bireysel çalışmak mı daha iyidir?

Teknolojinin faydaları mı daha fazla zararları mı?

Genç yetişkinlerde, ailenin mi yoksa arkadaşların mı etkisi daha fazladır?

Öğrenciler okullarda üniforma giymeli mi giymemeli mi?

Grup üyesi olmak mı, grup lideri olmak mı daha güzel?

Huzur evleri huzurlu mudur?

Biz mi zamanı yönetiyoruz zaman mı bizi yönetiyor?

Çok gezen mi çok okuyan mı daha çok bilir?

Bilgisayar öğretmenin yerini alabilir mi?

Zengin olmak, mutlu olmak için yeterli midir?

Video izlemek okulda öğrenmenin yerini tutar mı?

Eğitimde tek tip kıyafet gerekli midir?

Teknolojik gelişmeler öğrenmeyi kolaylaştırmıştır fikrine katılıyor musunuz?

Tablet mi eğitim mi yoksa kitaplı eğitim mi daha iyidir?

İşveren işçilere yüksek ücret vererek mi düşük ücret vererek mi daha çok kazanır?

Liselerde alan seçimi 10. sınıfta mı 11. sınıfta mı başlamalıdır?

Okullarda yabancı dil eğitimine başlama zamanı ilköğretimde mi yoksa ortaöğretimde mi olmalıdır?

Grup çalışması mı bireysel çalışma mı daha kalıcıdır?

Pansiyonlu yatılı okullarda okumak başarıyı arttırır fikrine katılıyor musunuz?

Devlet, eğitimde özel okulları mı yoksa devlet okullarını mı teşvik etmelidir?

Kitap okuma okullarda zorunlu dersler arasına girmelidir fikrine katılıyor musunuz?

Teknolojik gelişmeler insanı mutlu mu etmiştir yoksa mutsuz mu kılmıştır?

Okul kantinleri ev ortamını aratmalı fikrine katılıyor musunuz?

Evli olanlar mı bekâr olanlar mı daha mutludur?

Okullarda seviye sınıfları olmalı mıdır olmamalı mıdır?

Çocuğun eğitiminde çevre mi, aile mi daha etkilidir?

Uygarlıkların gelişmesinde sanat mı, bilim mi daha önceliklidir?

Başarılı olmakta zekâ mı yoksa çok çalışmak mı daha etkilidir?

İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?

İnsana suç işleten kendisi midir, toplum mudur?

Atomun bulunması insanlık için yararlı mı, zararlı mı olmuştur?

Okul servislerindeki müzikler öğrencilere hitap ediyor mu?

Sanat, sanat için mi olmalı, toplum için mi olmalıdır?

Örgün eğitim mi yaygın eğitim mi teşvik edilmelidir?

Okullardaki akıllı tahtalar gerekli midir?

Okul servisleri bir öğrenme ortamına dönüşmeli yoksa serbest bir ortam şeklide mi olmalıdır?

Genç yetişkinlerde, ailenin mi yoksa arkadaşların mı etkisi daha çoktur?

Zengin olmak, mutlu olmak için yeterli midir?

Sosyal medya, insanların dayanışma ve bütünleşme duygularını köreltmektedir fikrine katılıyor musunuz?

Erkekler ve kızlar ayrı okullarda mı okumalı, aynı okullarda mı okumalıdırlar?  

Pansiyonlu eğitim mi taşımalı eğitim mi öncelemelidir?

Müstakil bir ev mi apartman hayatı mı daha huzurludur?

Sevgi mi saygıyı doğurur saygı mı sevgiyi?

Çocuk arkadaşını kendisi mi belirlemeli yoksa ailesi mi belirlemelidir?

Kişilik gelişiminde aile mi sosyal çevre mi daha etkilidir?

Sosyal medya faydalı mıdır zararlı mıdır?

İnsan boş vakitlerini geçirmek için plan yapmalı mı, yapmamalı mı?

Müzik ve görsel sanatlar dersleri lisenin tüm sınıflarında mı olmalı sadece lise birinci sınıfta mı olmalıdır?

Liseyi bitiren öğrencilerin dilekçe yazmayı öğrenememeleri öğrenci kaynaklı mı sistem kaynaklı mı?

Taşımalı eğitim, pansiyonların yerini tutabilir fikrine katılıyor musunuz?

İnsanların kendi inançlarından uzaklaşması toplumsal ilişkileri olumsuz etkilemektedir fikrine katılıyor musunuz?

Sosyal medya kaybolan değerlerimize öncülük etmektedir fikrine katılıyor musunuz?

Özel araçlarda sigara kullanımı yasaklanmalı mı yasaklanmamalı mı?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme