Koçluk Nedir? Öğrenci Koçluğunun faydaları Nelerdir?

 

Koçluk Nedir? Öğrenci Koçluğunun Faydaları Nelerdir? 

Koçluk, koç adı verilen kişiler veya bazı kurumsal firmalar tarafından belirli kişisel ve mesleki hedeflere ulaşmak için yapılan profesyonel olan bir danışmadır. Koçlukta her zaman eğitim ve rehberlik ön plandadır. Koçluk, bir içerik öğretimi değil bir yoldur. Koçluk disiplinine uyarak birlikte bir şekilde yol almadır. Aynı zamanda kişinin potansiyelini ortaya çıkarma çalışmasıdır. Çeşitli koçluk yetenekleri vardır.

Neyi, ne zaman, nasıl yapacağını bilmek, başarıya giden yolda en önemli olan unsurlardır. Planlama olarak da adlandırılan bu durum iş yapılmadan hemen önce hazırlanır. Koçluk, bir işin üstesinden gelmek için oldukça gereklidir. Özel alan bilgisi ve deneyimine sahip olan koçlar, sürekli olarak farklı olan eğitimlerden geçer. Kurumsal ve bireysel anlamda koçluk eğitimi veren birçok yer ve kişiler vardır.

Koçluk eğitimini veren kişilerin izledikleri metot, yaklaşımları farklı olduğu için iyi bir koç seçmek, belirli bir beklenti aralığını karşılamanın durumu veya koşulu olan başarıya giden yolda atılmış çok önemli bir adımdır. Deneyim sahibi farklı örnekler ile çalışmış koçlar, farklı bakış açıları geliştirebildikleri için metodoloji yani yöntem açısından daha başarılı olurlar. Koç olan kişinin koçluk yaptığı alandaki yeterlilikleri, kendi hayatında ve koçluk yaptığı alandaki somut başarıları da bu anlamda oldukça önemlidir.

Belirli bir işi belirli bir düzeyde yapma yeterliliğinin bileşenine yetenek denir. Yapılan birçok önemli bilimsel araştırma, birçok kişinin kendi potansiyelinin, yeteneklerinin farkında olmadığını ortaya koymaktadır. Koçluk sisteminin birinci amacı kişinin potansiyelini, yeteneklerini keşfedip ulaşmak istediği hedefe bir şekilde yardımcı olmaktır. Koçluk sistemi ile çalışmak; düzen, emek ve sabır gerektirir.

Bir karşılıklı öğrenme süreci olan koçlukta planlama ve bu doğrultuda uygun bir şekilde yol almak da oldukça önemlidir. Yakın, orta ve uzak hedeflere ulaşmada planın uygulanması, uygulanma basamaklarının değerlendirilmesi ve eksikliklerin de giderilmesi gerekir. Her bir adımın bir sonraki adımı desteklediği koçluk sisteminde iletinin alıcıda yol açtığı sonuç için dönütler oluşturulur.

Genel koçluktan ziyade niş alan koçluğu her geçen gün giderek yaygınlaşmaktadır. Bir edebiyat öğretmeninin edebiyat koçluğu yapması, bir rehber öğretmenin danışma koçluğu yapması niş koçluk alanına çok önemli bir örnek oluşturur. Böylece koçluk yapan kişi hem işin yöntemine hem de işin içeriğine hâkim olur. Bu da hedefe ulaşmada etkililiği arttırıp kişiye çok önemli faydalar sağlar.

 

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrencinin akademik hayatında başarı becerilerini arttırmak amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan bir işbirliği sürecidir. Öğrencinin hedeflerine ulaşmasını sağlamak, onu bu süreçte etkili bir şekilde desteklemek ve motivasyonunu yükseltmek amaçlanır. Öğrenci ve ailesi ile yapılan çalışmaları kapsar. Çalışma ortamı ve programının etkili bir şekilde düzenlenmesi, yürütülmesi, okul başarısının takibi, öğrenci koçluğunun en önemli unsurlarını oluşturur.

Öğrenim hayatına merhaba diyen ve öğrenimine devam eden, öğrenmeye nasıl ve nereden başlayacağını bilmeyen, kendisinin gizil güçlerini tanımayan, zayıf ve güçlü taraflarından habersiz olan, geleceğine dair bir güven eksikliği içinde olan ve geleceğe tereddütle bakan kişiler için öğrenci koçluğu önemli avantajlar sağlar.  

Öğrenci Koçluğunun faydaları Nelerdir?

 • Öğrencinin ders çalışma performansının etkili bir şekilde artmasını sağlar.
 • Öğrencinin özgüven sağlamasına yardımcı olup onun motivasyonunu arttırır.
 • Öğrencinin başarının anahtarı sayılan planlı bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Öğrencinin metotla ilgili yani nasıl öğrenmesi gerektiği konusundaki eksikliklerini gidermede önemli oranda yardımcı olur.
 • Öğrenciye ders çalışma alışkanlığı, çalışma disiplini sağlamada; sistemli, planlı ve ilkeli pozisyon geliştirmede önemli oranda destek olur.
 •  Öğrencinin, kişisel ve profesyonel başarı için oldukça önemli olan belli bir hedefe sahip olmasını sağlar.
 • Öğrencinin, önceden öğrenilen bilgilerin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanan sınav kaygısının en az düzeyde gerçekleşmesinde önemli oranda destek olur.
 • Öğrencinin farklı bakış açıları geliştirmesine destek olur.
 • Öğrenciyi, efor sarf etmede bir isteksizlik durumu olan tembellikten kurtarmada da önemli oranda yardımcı olur.
 • Öğrencinin kendisine uygun ve kendisinde heyecan oluşturan birtakım hedefler belirlemesini sağlar.
 • Kişinin özgüvenini, özsaygısını korumasına ve geliştirmesine önemli oranda destek verir.
 • Öğrencinin akademik ve sosyal hayatını bir bütün olarak yürütmesinde oldukça yardımcı olur.
 • Öğrencinin öğrenme tarzının, eğiliminin ve güçlü yanlarının ortaya çıkmasını etkili bir şekilde sağlar.  
 • Öğrencinin güçsüz taraflarını ve başarısız olduğu derslerini tespit etmede ve bunların nedenlerini bulmada ve ortadan kaldırmada kişiye çok önemli destek olur.
 • Öğrenci koçluğu, bireysel farklılıkları esas aldığı için öğrencinin güçsüz taraflarını ortaya çıkarıp onlara hükmetmesine de yardımcı olur.
 • Öğrencinin kabul görme mücadelesinde ona çok önemli bir yol arkadaşı olur.
 • Öğrenci koçluğu, öğrenciyi tüm yaşamsal alanlar bakımından bir bütünsel olarak ele alır. Öğrencinin akademik başarısına odaklanırken sosyal yaşamını da göz ardı etmez.
 • Öğrenmenin oluşmasında aracılık eden çağdaş uygulamalar, yöntem ve teknikler ile buluşmada öğrenciye yardımcı olur

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder