Geleceğin Meslekleri

Geleceğin Meslekleri

Değişimin hız kesmeden ilerlediği çağımızda dünyamız çok önemli sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve teknolojik değişimlere sahne olmaktadır. Gelecekte elbette ki teknoloji ile ilgili olan meslekler çok daha fazla ağırlıkta olacaktır. Bunun yanında bilimsel, sosyal, çevresel ve ekonomik gelişmeler de geleceğin meslekleri üzerinde çok etkin olan bir güce sahip olacaktır. Eleştirel düşünebilen ve çözüm üretebilen insanlar, geleceğin meslekleri için en hazır olan kişiler olacaklardır.

Robotlar ve yapay zekânın erişmesi imkânsız olan sosyal ilişkiler de gelecekte çok fazla önem kazanacaktır. Biyo-teknoloji, yapay zekâ ve geliştirilen yeni yazılımlar, gelecekte yeni mesleklerin ortaya çıkmasında oldukça etkili olacaktır. Teknoloji destekli olan mesleklere de giderek rağbet artacaktır.

Gelecekte tıbbi gelişimler neticesinde ilaç endüstrisinde oldukça daha çok insanın çalışması da muhtemeldir. Yaşlılık ve bunama nedeni ile yaşlılara evde bakım hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri de çok fazla önem kazanacaktır. Yaşlıların evlerinde rahat edebilmeleri için terapistlere de çok önemli oranda ihtiyaç olacaktır.

Genetik biliminde klinik çalışmalar artacak, genetik danışmanlar, insanların ileride yakalanacakları hastalıkları tespit edecekler ve buna etkili olan önlemler almayı sağlayacaklardır. Türlerin kaybolmaması ve DNA depolarının oluşturulması için genetik bilimcilere olan ihtiyaç da gittikçe artacaktır.

İnsanların beslenme biçimi, artan ve üretmeyen nüfus nedeni ile değişecek, diyetisyen, beslenme uzmanı ve gıda bilimi alanlarında çok daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulacaktır.

Web sistemlerindeki ataklar nedeni ile daha fazla web tasarımcılara da ihtiyaç olacaktır. Akıllı telefonlar için aplikasyonlar yaygınlaştığı için başarılı aplikasyon geliştiricileri de gözde kişiler olacaklardır.

Siber saldırılardan korunmak da çok önemli olacaktır. Web sitelerin ve gizli bilgilerin geleceğini garanti altına almak için internet güvenliği de giderek önem kazanacaktır.

Küresel ısınmanın etkisi ile yenilenebilir enerji kaynakları gittikçe önem kazanacaktır. Deniz dalgalarından enerji elde etme, güneş panelleri gibi işler de oldukça önem kazanacaktır.

Kaynakların hızla tükenmesi ile çöp yönetimi ve geri dönüşüm konularında önemli yenilik ve gelişmeler yaşanacaktır. Bu konularda istihdam da önemli oranda artacaktır.

Uzaktan iletişim ve etkileşim daha yaygın hale gelecek, kişiler işlerini şimdikinden farklı bir şekilde dünyanın her yerinden yürütebilecektir. Bu da büyük bir tasarrufu beraberinde getirecek ve bu alanı da ön plana çıkaracaktır.

Günümüzde popüler olan takım çalışması yerini ikna gücü, farklı kültürleri anlama, sosyal iletişim ve etkileşime bırakacaktır.

Yeni teknolojiler, yaklaşımlar, siber güvenlik, yapay zekâ, robotik kodlama, yazılım, endüstriyel gelişmeler, CEO, şu anda mevcut olan birçok mesleğin yeni nesle ancak tarih kitaplarında öğretileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Bu Bilgiler Doğrultusunda Geleceğin Mesleklerini Şöyle Sıralayabiliriz:

 

Dijital İçerik Uzmanlığı

Hızlı teknolojik değişim sürekli olarak daha dinamik, yeni içerik üretimini zorunlu kılmaktadır. Uzaktan çalışma, uzaktan iletişim güç kazandıkça dijital içerik uzmanlarına daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Geleceğin yıldız meslekleri arasında yer alan dijital içerik uzmanlığı için dijital sanatlar alanında da kendimizi geliştirmemiz gerekir.

 

3D Yazıcı Mühendisliği

3D yazıcılar, endüstriyel üretim alanında devrim niteliğinde sayılan çok önemli değişimlerin yaşanmasını sağladı. Gelecekte endüstriyel üretim merkezlerinin tamamında bu cihazların kullanılması da amaçlanmaktadır. Endüstriyel tasarımcılar, biyomedikal mühendisler istekler doğrultusunda sürekli yeni yeni şeyler denemekte otomotiv, havacılık ve elektronik cihazlar başta olmak üzere birçok alanda önemli parçalar üretmektedir. 3D yazıcı mühendisliği ilerledikçe her ev ve işyerinde 3 boyutlu yazıcı bulmak da elbette mümkün olacaktır. Bunun sonucunda ise büyük fabrikaların yerini şehirlerde faaliyet gösteren 3 boyutlu özellikli yazıcı ile üretim yapan işletmeler alacaktır. Dolayısıyla 3D yazıcı mühendisliği geleceğin en prestijli mesleklerinden biri olacaktır.

 

Bilgi Güvenliği Analisti

Yaşam şeklimiz bizi bilgisayar ve bilgi teknolojilerine bir şekilde bağlı kılmaktadır. Bütün iş ve işlemlerimiz sanal bir ortamda gerçekleşmektedir. Bankacılık, kişisel gelişim, kişisel üretimler, iletişim ve haberleşme hep dijital özellikli platformlarda gerçekleşmektedir. Bu da siber saldırılara karşı bizi ana hedef haline getirmektedir. Saldırganlar gün geçtikçe daha karmaşık yöntemler ile karşımıza çıkmaktadır. Devletlerin nerede ise tüm güvenlik ve ekonomik iş ve işlemleri siber saldırıların bir numaralı hedefidir. Bu da bilgilerin güvenliği için gelecekte en önemli mesleklerden birinin bilgi güvenliği analistliği olacağını açıkça göstermektedir.

 

CEO

Arama motoru optimizasyonu, web sitelerini arama motorlarının oldukça rahat bir şekilde anlayabilmesine olanak sağlayacak şekilde arama motorlarının kriterlerine uygun hale getirilerek web sitesinin optimize edilmesi ve hedeflenen anahtar kelimelere ait arama motoru aramalarında yükseltilmesi CEO olarak tanımlanır.

Gelecekte, şirketlerin daha çok web sitelerine ihtiyaç duyacakları, satış, reklam ve tanıtımlarını burada artıracakları için gelecek stratejilerinde CEO, çok daha önemli ve etkili bir meslek haline gelecektir. Bunların maaş ve ödemeleri astronomik rakamlara ulaşacaktır. Günümüzde dahi diğer mesleklerden çok daha fazla kazanabilmektedirler. İş imkânları da oldukça yaygın olacaktır.

 

Genetik Mühendisliği

Canlılar ile ilgili genetik alanındaki birçok gelişme rahatsız edici olsa da gelecekte maalesef insan tasarımı ön plana çıkacak ve genetik mühendisliği daha fazla önem kazanacaktır. Yaşlanmayı yavaşlatma başta olmak üzere birçok önemli hastalığa çare bulmak yine genetik üzerinden olacaktır. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genetik mühendisliği birçok ülkede en etkili mesleklerden biri olacaktır.

 

Akıllı Şehir Uzmanı

Akıllı evler hayatımıza girmeye başladı bile. Akıllı şehirlerin de yavaş yavaş bizim hayatımıza gireceği bir gerçektir. Gelecekte şehirlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, atık gibi işlemleri hep sensörler aracılığı ile yapılacaktır. Akıllı şehir uzmanlığı hem çok stratejik hem de çok aranılan bir meslek haline gelecektir.

 

Pilotluk

Havacılık sektörü zaman tasarrufundan dolayı her geçen gün daha da gelişmektedir. Yurt içi ve yurt dışı seyahatler artık uçaklar ile yapılmaktadır. Sadece yolcu taşımacılığı değil ülkelerin ekonomik anlamda birçok işi havacılık sektörü üzerinden yürütülmektedir. Bu, gelecekte çok daha yaygın bir hale gelecektir. Günümüzde dahi pilotluk diğer mesleklere göre çok fazla kazancı olan bir meslektir. Gelecekte daha fazla tercih edilecektir.

 

Rüzgâr Enerjisi Teknisyeni

İklim değişiklikleri, her geçen gün sofistike bir hal almakta ve bu da beraberinde farklı birtakım enerji kaynaklarını zorunlu kılmaktadır. Rüzgâr gibi temiz enerji kaynakları her zamankinden daha önemli bir hale gelecektir. Ölümcül özelliklerinden dolayı fosil yakıt olarak adlandırılan petrol ve türevlerinden dünya gittikçe uzaklaşacaktır. Rüzgâr endüstrisi, ileride dev gibi rüzgâr türbinlerinin montajı, bakımı ve geri hizmetleri için oldukça gözde olan bir sektör haline gelecektir. On binlerce rüzgâr enerjisi teknisyenine ihtiyaç duyulacak bu da mesleğin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu açıkça göstermektedir.

 

Elektronik Mühendisliği Uzmanı

Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlediği yeryüzü coğrafyasında ileri teknolojilerin tasarım, test ve analizlerinin her geçen gün değeri oldukça artacaktır. Elektrik devrelerinin gittikçe daha fonksiyonlu ve daha az hacim tutan bir şekle dönüşmesi sektörü hep ön plana çıkarmaktadır. Daha iyi ve pratik olan bilgisayarlar, tıbbi cihazlar, iletişim araçları, elektronik cihazlar üretme ihtiyacı elektronik mühendisliği uzmanlığını geleceğin belki de en çok tercih edilen meslekleri haline getirecektir.

 

Yazılım

Bilgisayarlar, robotlar, telefonlar ne kadar iyi yapılırsa yapılsın bunların piyasa değeri ve becerileri mevcut yazılımları ile belirlenir. İyi bir yazılım olmadan hiçbir şeyin değeri olmaz. Yazılım gelişiminin baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda buraya yatırım yapanlara çok ciddi gelirler sağlamaktadır. Gelecekte de yazılım şüphesiz ki en çok ihtiyaç duyulan bir alan olacaktır. Özellikle bilişim ve mobil yazılımcılık her geçen gün zirve yapacaktır. Dünyanın en zengin insanlarının servetlerini yazılıma borçlu olduklarını dünyanın birçok projesinin ABD'de bulunan silikon vadisi ile yürüdüğünü unutmamak gerekir. ABD'nin dünya üzerindeki hükümranlığının da yazılım sayesinde olması mesleğin geleceği için çok önemli işaretler içerir.

 

Kişisel Gizlilik Danışmanı

Bilgi, her geçen gün daha fazla teknolojiye mahkûm olmaktadır. Gelecekte teknolojik cihazlardan bağımsız bazı işlemleri yapmak herhalde mümkün olmayacaktır. Yüz tanıma, parmak izi geliştiriciler geniş kitleler tarafından kullanıldıkça mahremiyetimiz de sorgulanır hale gelecektir. Bizimle ilgili hemen hemen tüm bilgilere başkaları tarafından hemencecik ulaşılabilecek bir duruma gelinecektir. Bu da kişisel gizliliği korumayı önemli hale getirecek dolayısıyla kişisel gizlilik uzmanlarına çok ciddi anlamda ihtiyaç duyulacaktır.

 

Kentsel Tarım Uzmanı

Dünya ölçeğinde tarım sektörü çalışan açısından gittikçe küçülen fakat teknolojik açıdan da gittikçe ilerleme sağlayan önemli bir sektördür. Tarım, gıda geleceğin en parlak çalışma alanı, ülkeler için de çok stratejik bir alan olacaktır. Kendi üreteceği tarımı olan toplumların ayakta kalacağı gelecekte kentsel tarım uzmanlığı en çok tercih edilen meslekler arasında yer alacaktır.

 

Makine Mühendisliği Uzmanı

3D yazıcılar, otomasyon cihazları, robot teknolojisi, çeşitli enerji cihazlarının yeni nesil üretimleri geleceğin makine mühendisleri için çok önemli olacağını göstermektedir. Hızlı yazılım geliştiriciliği teknolojik olan bazı cihazların uyumsuzluğunu da beraberinde getirmektedir. Bugün ulaşamadığımız bazı makinelerin birkaç yıl sonra bilimin çöplüğünde olacağı da bir gerçektir. Onun için makine mühendisliği her geçen gün çok daha önemli bir meslek haline gelecektir.

 

Katı Atık Mühendisliği

Katı atık, üreten kişinin atmak istediği özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı olan maddelerdir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede, endüstride, bahçelerde ve daha birçok farklı yerde oluşabilir. Günümüzün en büyük sorunlarından biri de bu katı atıkların var olan dönüşüm problemidir. Bu alandaki teknoloji de baş döndürücü bir hızla ilerlemekte ve katı alanı gelecek için çok önemli fırsatlar içermektedir.

 

Bilişim Uzmanlığı

Bilişim teknolojileri, her geçen gün daha etkili bir şekilde hayatımızın içine girmektedir. SEO başta olmak üzere geleceğin birçok mesleğinin temelini teşkil eden bilişim, firmalar için de vazgeçilmez oldukça zorunlu bir alan haline gelmiştir. En iyi donanımı, yazılım ve potansiyeli seçenlerin geleceği inşa edeceği gerçeği bilişim uzmanlığını geleceğin en popüler meslekleri arasına sokmaktadır. Günümüzde dahi bu alana yatırım yapanlar veya bu sektörde istihdam olanların özlük hakları diğer sektörlerde çalışanların özlük haklarını katlamaktadır.

 

Yapay Zekâ Uzmanı

Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde bunu yerine getirme kabiliyetidir. Yakın bir gelecekte teknoloji, sağlık, üretim başta olmak üzere yapay zekâdan daha fazla faydalanma yoluna gidilecektir. Özellikle gelişmiş ülkelerde şu an dahi faaliyet alanı da oldukça genişlemiştir. Gelecek nesiller için yapay zekâ uzmanlığı çok iyi bir tercih olacaktır.

 

Robotik Hizmetleri Teknikeri

Çağımızda çok yaygın olmasa da yakın bir gelecekte çamaşır ve bulaşık yıkamada, temizlik gibi ev işlerinde, bahçe düzenlemesinde de ve daha birçok alanda robotları daha fazla göreceğiz. Robotların da cihazlar gibi bakım ve onarım hizmetleri ön plana çıkacak. Bu da bu alandaki teknisyen ihtiyacını doğuracaktır. Robot teknikerliği tıpkı elektrik, otomobil teknikerliği gibi bir meslek olacaktır.

 

Veri Analiz Uzmanlığı

Her bir verinin bir güç olarak kabul edildiği modern dünyada veri analizi yapmak, toplamak, saklamak, çözümlemek oldukça önemli olacaktır. Bu veriler ile geçmiş ile gelecek arasında bağlar kurulacak, eğilim ve ihtiyaçlar daha iyi bir şekilde analiz edilecektir. Şirketler, kalıcı bir başarının sürekli iyi verilere sahip olmaktan geçtiğini bildikleri için bu alana daha fazla oranda yatırım yapacaklardır. Bu da veri analiz uzmanlığını oldukça ön plana çıkaracaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder