Çok Kitap Okumanın FaydalarıSürekli olarak okullarda, konferanslarda ve iletişim becerileri ile ilgili toplantılarda hep kitap okumanın faydalarından bahsedilir. Hatta gözümüzü dünyaya açtığımızdan beri neredeyse her gün hep bir şekilde kulağımıza fısıldanır kitap okumanın ne kadar önemli olduğu.

Gelişmiş batı toplumlarında kitap okuma bir yaşam felsefesi haline gelmiştir. Kitap okumayı, hayatın akışı içinde mutlaka olması gereken bir etkinlik gibi görmektedirler. Yüksek özgüvene, belirli bir kültür birimine sahip olmak, olayların iç yüzünü anlamak ve olaylara farklı bir bakış açısı geliştirmek, hedef kitlede bir etki oluşturabilmek hep çok kitap okumakla ilgilidir.

Yapılan çalışmalar kitap okuyan toplumlarda kavga, hırsızlık, cinayet, gasp gibi suçlara daha az rastlandığını ortaya koymaktadır. Bu, hem kitap okumanın sağladığı bilincin hem de boş zamanın kitap okumakla değerlendirilmesinin sonucudur.

Anne ve babaların en büyük sorumluluklarından biri çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmalarıdır. Bunun için yeni nesle sadece kitap okumanın yararlarından söz eden kişiler değil de bizzat kitap okuyan kişiler yani rol model olmalıyız.

En güzel bağımlılık ve alışkanlık olarak görülen ve bizi farklı dünyalarla buluşturan kitap okumayı bu kadar önemli kılan nedir? Kitap okumakla hayatımızda neler değişecek? Şimdi bu sorulara cevap bulmaya çalışalım.

 
Çok Kitap Okuyanın Kelime Hazinesi Artar

Bir insanın etkili bir iletişim kurmasının temelinde çok fazla kelime hazinesi yer alır. Farklı farklı kitaplar okuyan kişiler farkında olmadan her kitaptan birçok kelime öğrenir. Nasıl ki cebimizde ne kadar çok para varsa o denli daha güzel şeyler alabiliyorsak kelime hazinesi de tıpkı bunun gibidir. 

Her yeni kelime kişinin daha düzgün ve etkileyici cümleler kurmasını sağlar. Dolayısıyla anlatmak istediklerini bir bütünlük içerisinde karşısındaki kişiye aktarır. Basit, sığ, gündelik kelimelerle etkileyici olmak mümkün değildir. Hangi platformda konuşursanız konuşun fark edilirsiniz. Kelime hazinesi iyi olan kişiler konuşurken bir yere takıldıklarında diğer kelimeler hemen devreye girer. Kelime hazinemizin her gün daha da artması için daha çok kitap okumamız gerekir.

 
Kişinin Hayal Gücünü Geliştirir

Zihnin hayal üretme yetisi, düş gücü, imgelemi, geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü olan hayal gücü, kitap okumakla gelişir. Düzenli okuyucular sürekli farklı dünyalara kapı aralar. İyi bir yazı yazmak her zaman iyi bir okuyucu olmaktan geçer. 

Okudukça yeni yeni etkili yazılar yazabilir, böylece hayal gücümüzün sınırlarını genişletmiş oluruz. Beş yüz kelime ile düşünmek ile beş bin kelime ile düşünmek asla aynı şey değildir. Her yeni yazılan yazının etkililiğini artıran dolayısıyla hayal gücümüzü zenginleştiren çok fazla kitap okumaktır.

 
Kitap Okumak Kişiyi Stresten Uzaklaştırır

Kişinin algıladığı herhangi bir tehdit ile fiziksel ve duygusal olarak başa çıkamaması nedeniyle kişide oluşan ve kişinin günlük hayatını genellikle olumsuz etkileyen gerilimli bir süreç olan stres, birçok olumsuzluğun anahtarıdır. Günlük hayatın yoğun iş temposu, sürekli bir yerlere koşuşturma, geçim kaygısı gibi birçok etken kişiyi strese sokar. 

Stres, her alanda gerilememize neden olup bizi sürekli farklı düşüncelere iter. Bu bunalımlı dönemlerde günlük 30-40 sayfalık ruhsal açıdan bizi rahatlatacaktır. Güzel bir kitap okumak, bizi farklı dünyalarla buluşturacağından kaygı ve stresten uzaklaşmamıza neden olacaktır. Böylece beynimizde oluşan pozitif enerji bizi rahatlatacak ve mutlu olmamıza köprü olacaktır. Stresin yol açacağı tıbbi hastalıklara kadar uzanan olumsuzluklardan bizi kurtaracaktır. 

 
Kitap Okumak Özgüveni Artırır

Kişinin kendi değeri hakkındaki öznel değerlendirmesi ve kişinin kendi özelliklerinin ne ölçüde olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki yorumu olan özgüven, her başarının anahtarıdır. Kitap okumak, genel kültürümüzü ve anlatma becerimizi kamçılayacaktır. 

Bilgi yüklü birçok insan kitap okumadığı için kendini anlatmakta, çevresine kendini kabul ettirmekte, yorumlama ve tartışmalarda zorlanır. Bunların sonucu olarak bunlarda ciddi bir gerileme, komplex oluşmaya başlar. Düşüncelerin yol açtığı duyguları, bu duygu ve düşüncelerin ifadesi olan davranışları içeren özgüven ancak çok kitap okumakla istenilen seviyeye çıkar.

 
Empati Kurma Yeteneğini Geliştirir

Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demek olan empati başka bir ifadeyle duygudaşlık kitap okuma sayesinde gelişir. Her okunan hayat, yaşam kişiyi başkalarının sıkıntı, zorluk ve mutluluklarıyla tanıştırır. 

Günlük hayatın dar, kasvetli ortamı kitap okumakla aşıldığı için kalbimiz ve beynimiz başka dünyalara yolculuk yapar. Her okunan kitap, bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakmaya çalışmasına, karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlama ve hissetmesine ve karşısındaki kişiyi anladığını o kişiye ifade etmesine bir anahtardır.

 
Güzel Konuşmayı Sağlar

Güzel konuşma, insanın karşısındaki kişilerle etkili iletişim kurması, duygu, dilek ve düşüncelerini doğru ve etkili bir şekilde aktarmasıdır. Konuşma esnasında kısa ve anlaşılır cümlelerle, kasılmadan net ifadeler için çok kitap okumak gerekir. 

Kitap okumakla kelime hazinemiz zenginleşeceği için ifade biçimi de etkili olacaktır. Unutmamak gerekir ki konuşmadaki üslup, akıcılık, etkileyicilik, özlülük ve yoğunluk kitap okumanın bir hediyesidir. Kısacası çok kitap okumak düşünceyi besler, geliştirir, çabuklaştırır ve olgunlaştırır.

 
Hayata Farklı Bakış Açıları Geliştirir

Bir kişinin bir şey hakkında takındığı belirli bir tutum veya tavır olarak adlandırılan bakış açısı, çok kitap okumakla gelişir. En büyük eksiklik ve becerisizlik olarak da adlandırılan tekli bakış açısı çoğu zaman kişileri büyük yanılgılara götürür. Hayatta her zaman sorunlarla karşılaşmak mümkün fakat bu sorunları aynı bakış açısıyla çözmek mümkün değildir. 

İnsan, yaratılış gereği her şeyin en iyisini ister ve bu isteği gerçekleşmediği zaman iç huzursuzluk yaşamaya başlar. Kitap okumak tam da bu süreçte devreye girer. Okuduğumuz bir kitapta ekmek bulamayan, başka bir kitapta başını sokacak bir evi olmayan, bir başkasında yıllarca amansız hastalıkla mücadele eden kişilerle karşılaştığımız zaman hayatta karşı bakış açımız değişir. Sonuçta önceki düşüncemizden daha masum bir düşünceye dönüşen istek ve arzularımız olur. İşte bu, çok kitap okumanın gücüdür.

 
Genel Kültürü Geliştirir

Toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi unsurlar olarak adlandırılan kültür, kişilere farklılık kazandıran önemli bir unsurdur. Çeşitli ortamlar aracılığıyla zaman içinde biriken bilgiler olan genel kültür, okunan her kitapla yeni bir ivme kazanır. 

Felsefeden, bilimden, kurgudan, tarihten, maceradan okunan her kitap bilgi hazinemizde yeni ufuklar açacak, bizi geçmişle yüzleştirip gelecek için yeni kapılar aralayacaktır. Özellikle kişisel gelişim alanındaki kitaplar bizim yaşama daha iyi tutunmanızı sağlayacaktır. Genel kültür anlamında hiçbir şey kazandırmayan bir kitap olmadığına göre sürekli kitap okumak gerekir.

 
Hafızanın Kuvvetlenmesini Sağlar

İnsanın bedeni yorulunca beyni yorulmayınca zorlanır. Sorgulamayan, düşünmeyen, merak etmeyen zihin zamanla tembelliğe alışır. Çağımızın en büyük hastalıklarından biri unutkanlıktır. İnsan hafızası, sürekli olarak unutmak kavramıyla birlikte anılır. 

Çoğu kişi, adresleri veya numaraları hatırlamakta zorluk çeker. Unutkanlık, Alzheimer gibi ağır hastalıkların başlangıç aşamasıdır. İşleyen demir pas tutmaz atasözü misali insan hafızası da her olumlu etki ile yeniden canlanır. Hafızanın dinç tutulup unutkanlığın önlenmesi kitap okumakla mümkündür.

Her okunan kitap bir beyin jimnastiğidir. Her okunan şeyin çağrıştırdıkları için beyin sürekli hareket halindedir ve beyinde yeni sinir bağlantıları oluşturur. Hafıza, çağrışım uyandırılan şeyleri bulmak için çabalar. Beynin hareketliliği tembelleşmeyi önleyecek ve daha pratik ve sağlıklı karar vermesine etki edecektir. 

Beynin en mükemmel egzersizi, her alanda gelişimini, sporu, hareket edicisi ve pratikleşmesini sağlayan şey ise kitap okumaktır. Özellikle yaş ilerledikçe daha çok kitap okumak gerekir. Böylece hafızamız güçlenir ve birçok olumsuzluk ortadan kalkar. Bunun için beyni idmansız bırakmamak gerekir.

 
Yalnızlıktan Korur

Yalnızlık veya yalnız kalma, bir insanın boşluk duygusuyla karışık kendini dünyadan kopmuş hissetme duygusudur. Yalnızlık, sadece arkadaş eksikliği değil, yalnızlık, insanın içinde biriken boşluk veya kopukluk hislerinin ismidir. Hayat, boşluk kaldırmaz, tüm ruhsal çilekeşlikler boş zamanların mirasıdır. 

Atalarımız boşuna kitap en iyi arkadaştır, dememişler. Her kitap okuma bizim elimizden tutacak, bizi farklı dünyalarla buluşturacak, tekliğimizi unutturacaktır. Tek yapmamız gereken bize hiçbir şekilde hayır demeyen kitaptan sürekli randevu almaktır. Yakın zamanda ruhsal sorun yaşayanlar için reçetelerde ''çok kitap okumalısın'' sözüyle karşılaşsak şaşırmamak gerekir.

 
İletişim Becerisini Güçlendirir

İletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma süreci olan iletişim, 21. yüzyılın en büyük keşfidir. Kişinin kendini anlatabilmesi, karşısındakini ikna edebilmesi, sunumda bir güzellik ortaya çıkarması, anlatımda özlülük, etkililik, akıcılık, yoğunluk, etkileyicilik oluşturması ancak düzenli kitap okumakla mümkündür. 

İletişim becerileri bütün alanların temelidir. Nerede çalışmak isterseniz isteyin ilk karşınıza çıkacak olan budur. İyi bir iletişim her kapıyı açar. Gücümüz, iletişim becerimiz kadardır. Bu da kitap okumakla güçlenir.

 
Daha İyi Uyumamızı Sağlar

Doğal dinlenme durumu olarak da adlandırılan uyku, yeterli olmadığı zaman birçok soruna neden olur. Çağımızın en büyük problemlerinden biri haline gelen uyuyamama diğer ismiyle uykusuzluk, altta yatan başka nedenler olsa da zihinsel bulanıklığın bir sonucudur. 

Yatmadan önce kitap okumak, zihnin rahatlamasına, zihinsel dağınıklığın giderilmesine ve vücudun strese gösterdiği tepki olan kortizol seviyesinin düşmesine neden olacaktır. Kitap okuma neticesinde oluşacak olan zihin berraklığı, zihinsel rahatlama, daha iyi ve kaliteli bir uyku uyumamızı sağlayacaktır. 

Unutmamalıyız ki loş bir ışıkta kitap okuyarak uykuya dalmak telefonların ekran ışıklarındaki yansımayla dalmaktan çok daha kolay ve sağlıklıdır.

 
Daha Dikkatli Olmamızı Sağlar (Konsantrasyon)

Kişilerin neye dikkat edeceği, neyi göz ardı edeceğini seçtiği kapasite, dikkat kontrolü, bir bireyin konsantre olma becerisi olan konsantrasyon oldukça önemlidir. Zaman yönetiminin çok önemli olduğu günümüzde kişiler sürekli bir koşuşturmanın peşindedir. Bu da dikkat kontrolünü gerektirir. 

Müthiş bir odaklanma mükemmel bir başarıyı getirir. Zihinsel dağınıklık, keşmekeşlik, ruhsal bunalımlar, içimizde veya dışımızda biriken her bir boşluk ve yalnızlık dikkat kontrolü dediğimiz konsantrasyonumuzu olumsuz etkileyecektir. Tüm bu olumsuzlukların yol açtığı sonucu ortadan kaldırmak çok fazla kitap okumaktan geçer.

 
Kişiyi Hayata Bağlar, Hayatı Sevdirir

Hayatımız hep bir hayalle ve o hayal için çırpınışlarla geçer. Hayal ettiğimiz bazen çok uzakta, bazen imkânsız, bezen tarifsizdir. Kitap okumak, imkânsız olanı mümkün kılar ve bize yeni yeni dünyaların kapılarını aralar. Örneğin Graham Edison'un hayatını okuduğumuzda pes etmemeyi, Bil Gates'in hayatını okuduğumuzda azim ve disiplini, yoksul birinin hayatını okuduğumuzda da yetinmeyi öğreniriz.  

Okumak, hayata yeni bir yorum ve farklı bir bakış açısı getirmemize neden olacak ve bizi hayata bağlayacak, bize hayatı sevdirecektir. Yine fiziksel ve zihinsel yetersizliği olan biri, bu özelliklere sahip birinin başarılarını anlatan bir kitap okuduğunda adeta yeniden doğacak ve dünyasına yeni bir bahar gelmiş olacaktır.

 
Başarıya Pozitif Etki Yapar

Kitap okumak, her başarının anahtarıdır. Okumadan elde edilen her başarı yüzeyseldir. Bir matematik dâhisi dahi iyi bir okuyucu olmazsa bir problemdeki ifadeyi tam anlamayabilir. Hele hele her şeyin bir yarış şeklinde sürdüğü günümüz eğitim sisteminde okuma alışkanlığı olmayan, okumayı bir yaşam felsefesi haline getirmeyen birinin başarılı olması mümkün değildir. 

Bir sayfalık bir paragraf sorusunu bir iki dakikalık sürede çözmek zorunda olan öğrenciler, hem soruyu hızlı okumak hem de anlamak zorundadır. Bunun tek yolu da düzenli bir okuyucu olmaktır.

Özel günlerde hediye seçimimiz niçin yeni çıkan bir kitap olmasın ki

Ayrıca bakınız

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın Yolları

Koçluk Nedir? Öğrenci Koçluğunun faydaları Nelerdir?

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Çoklu Zeka Kuramı ve Zeka Türleri

Aile İçi Şiddet Çocuğu Nasıl Etkiler?

Sosyal Zeka Nedir?

Çocuk Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuklarda Karanlık Korkusu Nasıl Geçer?

Etkili Sınıf Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Geleceğin Meslekleri

Kitap Okumanın Faydaları

Münazara Konuları

Gençler İçin Altın Öğütler

Liseler İçin 100 Temel Eser

Eski Bir Tapınak Yazısı

Renklerin Anlamları

Kelebek Etkisi Nedir? Örnekler

Pazartesi Sendromu Nedir, Nasıl Atlatılır?

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder