Vasita Eki

"-le" Vasıta Eki: İsim ve isim soylu sözcüklere gelerek çeşitli anlam ilgileri kuran bir ektir. Ünlüyle biten sözcüklere gelirse araya "–y" kaynaştırma ünsüzü girer. Cümlede genellikle zarf veya edat tümleci görevindedir. Cümleye çeşitli anlam ilgileri katar.


Örnek


Öğrenciler sırayla içeri alındılar. (edat tümleci)


Fırtınayla ağaçlar devrildi. (sebep)


Öğretmenle öğrenciler sohbet ediyorlardı. ("ve" bağlacı yerine kullanılmış.)


Uçakla İstanbul'a gitti. (vasıta)


Kazmayla yeri kazmaya çalışıyordu. (alet)


Ailesiyle pikniğe gidecek. (birliktelik)


Sınıfını başarıyla geçti. (durum)