Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın Yolları

 

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın Yolları Nelerdir? 

Başarı, belirli bir beklenti aralığını karşılamanın durumu ya da koşuludur. Başarı, aynı zamanda bir hedefi gerçekleştirmek ya da bir hedefe ulaşmak anlamında da kullanılır. Eskiden başarı için çok fazla kullanılan zekâ ya da IQ kavramları, günümüzde artık başarı için yeterli olarak görülmemektedir. Sosyal zekâ, duygusal zekâ, çevresel faktörler ve planlama da başarı ile birlikte telaffuz edilen diğer önemli bazı kavramlardır.

Uygun ortam ve şartlar sağlandığı zaman başarılı olmamak için elbette hiçbir neden yoktur. Sürekli değişen ve gelişen eğitim sistemleri, çocuğun okul başarısını arttırmak için eğitimin paydaşları olan veli, öğrenci ve öğretmenleri yeni bazı arayışlara sevk etmektedir. Çocuğu hem akademik anlamda hem de sosyal yaşamda başarılı kılmak için birçok önemli yol ve yöntem vardır.

 

Çocuğun Okul Başarısını Arttırmanın Yolları

Uyku Düzenine Dikkat Edin

Uyku, bedenin iyice dinlenmesi, hücrelerin yenilenmesi ve bir sonraki gün için enerji depolanması için oldukça gereklidir. Yeterli ve kaliteli olan bir uyku, çocuğun hem akademik hem de sosyal anlamda başarılı olmasını sağlar. Uyku, kişinin algıladığı herhangi bir tehdit ile fiziksel ve duygusal olarak başa çıkamaması nedeni ile oluşan ve kişinin günlük hayatını genellikle olumsuz etkileyen gerilimli bir süreç olan stresi önlemede de oldukça yardımcı olur. Kişinin psikolojik anlamda daha da rahat olmasını sağlar. 

İyi bir uyku, herhangi bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin çevreden gelen uyarıcılara belirli bir ölçüde açık olması durumu olan ''genel uyarılmışlık durumu'' üzerinde çok önemli birtakım önemli faydalar sağlar.

 

Motivasyonun Üst Düzeyde Olmasını Sağlayın

Çocuğun okul başarısını artırmanın yollarından biri de başkaları tarafından zorlama olmaksızın, kişinin kendisinin ve yeteneklerinin farkında olarak hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için zamanında harekete geçmesi olan iç motivasyonunu sürekli olarak canlı tutmaktır. Düşünceyi ya da davranışı eyleme geçirmek için davranışa enerji sağlayan organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak tanımlanan motivasyon, başarının anahtarı sayılır. Çocuğun okuldaki motivasyonu da başarılı olması için çokça önemlidir. Çocuğun okul motivasyonunun takip edilerek olumsuz bir durum varsa nedenleri ortaya çıkarılıp olumsuzluklar giderilmeli ve çocuğun mutlaka mutlu bir şekilde okula gitmesi sağlanmalıdır.

 

Sağlıklı Beslenmesine Özen Gösterin

Doğru beslenme, hem vücut hem de beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenme, beyin fonksiyonlarının en iyi şekilde gelişmesi ve bilişsel fonksiyonların işlevsel olması için çokça önemlidir. Zengin doğal içeriğe sahip olan besinler tüketmek, sebze meyve ağırlıklı beslenmek başarı üzerinde çok olumlu olan birtakım etkiler oluşturur.

Antioksidan içeriği zengin besinler tüketmek, beyni çok olumlu bir şekilde etkiler. Bu da çocuğun akademik başarısının artmasını sağlar. Daha çok fındık, çekirdek ve sebzelerde bulunan omega-3 yağ asitleri de başarının önemli öncüllerinden olan konsantrasyonu en üst düzeyde tutar. Çok fazla rafine şeker tüketmek de insülin direncine neden olabilir. Bu da bazı önemli bazı sağlık sorunlarına yol açar. Cips, patates kızartması türünden besinler ile katkılı hazır atıştırmalıklar da vücut sağlığına çok fazla zarar verip çocukların okul başarısının önünde önemli engeller oluşturur.

 

Sorumluluk Bilincinin Oluşmasını Sağlayın

Çocuğunuzun, bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumu olan sorumluluk bilincinin gelişmesine mümkün olduğu kadar imkân tanıyın. Hayatın zorlukları ile tanışan her şeyi başkasından beklemeyen öğrenciler okula daha fazla bağlanır ve daha fazla enerji sarf etmeye başlar. Bu da çocuğun okul başarısı üzerinde çok olumlu faydalar sağlar. Sorumluluk bilinci gelişmemiş olan kişiler hayatta karşı daha rahat olurlar ve kayıtsız bir duruş sergilerler. Bu da okul başarılarını olumsuz bir şekilde etkiler.

 

Fiziksel Sağlığını Önemseyin

Çocuğun okul başarısını arttırmanın yollarından birisi de öğrenmede oldukça önemli etkiler oluşturan başta görme ve işitme olmak üzere çocuğun vücut açısından sağlıklı biri olmasına dikkat etmektir. Çocuğun dengeli ve düzenli beslenmesi, fiziksel aktivitelerde etkin olması, hareketli olan bir yaşam tarzı benimsemesi, egzersiz yapması çocuğun vücut sağlığını korumada çok önemli faydalar sağlar. Bu da çocuğun okul başarısını da olumlu etkiler.

 

Teknolojiyi Bilinçli Kullanmasını Sağlayın, Sosyal Medyaya Mesafe Koymasına Dikkat Edin

Teknoloji ve sosyal medya kullanımı, maalesef giderek etkin bir bağımlılık oluşturan bir sorun haline gelmektedir. Sınırsız bir gezinme, içerik sunumu ve sosyal medya iletişimi, kullanımı, etkileşimi çocuğu teknolojiye adeta esir etmektedir. Bu da başarının önemli bileşenlerinden olan çocuğun kitap okuma alışkanlığını önemli oranda sekteye uğratmakta ve çocuğun daha az ders çalışmasına neden olmaktadır. Dizi bağımlılığı, çocukların, gençlerin en verimli zamanını da esir almaktadır. Kısacası çocukların telefon, tablet, televizyon ve bilgisayarlar ile aralarına mesafe koymalarını sağlamak gerekir.

 

Çocuğunuzla Aranızdaki Duygusal Bağı Güçlendirin

Kişinin hissettiği huzur duygusu ile bağlantılı bir şekilde, diğer kişilerin düşüncelerinde olduğunu ve fiziksel sınırların ötesinde varlığını sürdürdüğünü hissetmesi durumu olan duygusal bağ gelişimi, hem akademik hem de sosyal başarı anlamında çokça önemlidir. Çocuklar ile sağlam ve sıcak bir ilişki durumu geliştirmek, onlara dokunmak, şefkat göstermek, önemli olduklarını hissettirmek, öpmek, sohbet etmek, onlarla dışarıda vakit geçirmek, gezmek, şakalaşmak onların kendilerini güvende hissetmelerine önemli oranda destek olacaktır. Bu da çocuğun okul başarısının artmasında çok önemli faydalar sağlayacaktır.

 

Stresten ve Stresli Ortamlardan Uzak Tutmaya Çalışın

Kişinin algıladığı herhangi bir tehdit ile fiziksel ve duygusal olarak başa çıkamaması nedeni ile oluşan ve kişinin günlük hayatını genellikle olumsuz olarak etkileyen gerilimli bir süreç olan stres, çocukların okul başarılarının önünde önemli engeller oluşturur. Çocuğun deşarj olmasını sağlamak, onun müzik, futbol, tiyatro vb. etkinlikler ile buluşmasına fırsat tanımak, onlara uygun ortamlar oluşturmak, düzenli şekilde uyku uyumasını sağlamak çocuğun rahatlamasını sağlayacaktır. Anne babanın da neşeli ve stresten uzak bir yaşam tarzı benimsemeleri çocuğun rahatlamasına ve dolayısıyla okul başarısının artmasına da vesile olacaktır.

 

Asosyal Kişilikler Edinmelerine Fırsat Tanımayın

Çocuğun okul başarısını arttırmanın yollarından biri de kişinin sosyal çevresi ile yeterince ve etkili bir etkileşim içinde bulunamaması durumu olarak tanımlanan asosyal birtakım özellikler edinmesinin önüne geçmektir. Asosyal özellikli kişiler, çevreleri ile iletişimleri konusunda yetersiz, yakın çevre ve arkadaşları ile vakit geçirmekte isteksiz, yalnızlığı tercih eden kişilerdir. Bu da onların psikolojileri üzerinde çok olumsuz etkiler oluşturur.

 

Sosyal Zekâsının Gelişmesine Yardımcı Olun

Çocuğun okul başarısının artmasında sosyal zekânın çok önemli etkisi vardır. Sosyal zekâ, insanlar ile doğru bir şekilde etkileşim kurma, insanları rahat bir şekilde anlama ve onlarla rahatça anlaşma yeteneğidir. Sosyal zekâsı yüksek bireyler, olaylara daha geniş olan açılardan bakar. Sözlü ve yazılı iletişimde daha ikna edici ve empatik bir iletişime de sahiptirler. Bunların dinleme kabiliyetleri üst düzeydedir. En karmaşık problemleri çözmekte de ustadırlar. Takım çalışmalarında oldukça etkin olan bu kişiler örgütsel çalışmanın faydalarını kavramakta hiçbir zorluk yaşamazlar. Dışa dönüktürler. Cana yakın, içten, değişime açık ve uyumlu olan bir kişilikleri vardır. Mutludurlar. Sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğu olan depresyondan da oldukça uzaktırlar. Bütün bu özellikler, sosyal zekânın çocuğun okul başarısını arttırmada ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

 

 

Hafızasının Güçlü Olması İçin Çabalayın, Düşünmeye Teşvik Edin

Bellek ya da hafıza, yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmiş ile ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür. Hafızanın güçlü olması, çocuğun okul başarısının artmasına çok önemli birtakım önemli faydalar sağlar. Çocuğun uzun süreli bir hafızaya sahip olması için onu desteklemek gerekir. Detaylara sürekli odaklanmasını sağlamak, sürekli olarak geçmiş ile ilgili bilgilerle hafızasını yoklayacak sorular sormak, eksik bırakılan atasözleri ve deyimlerdeki eksiklikleri tamamlamasını sağlamak, eksik bir hikâyeyi tamamlaması için onu harekete geçirmek hafızanın güçlenmesi ve bilişsel fonksiyonların işlevselliği için da oldukça önemlidir.

 

Vücut ve Beyin Fonksiyonlarının İşlevselliği İçin Egzersizi İhmal Etmeyin

Vücut ve beyin fonksiyonlarının işlevselliği, sağlığı çocuğun okul başarısının üzerinde çok olumlu bazı etkiler oluşturur. Egzersiz, hem bedenen hem zihnen kişiye çok önemli birtakım önemli faydalar sağlar. Kandaki glikoz düzeyini düşürme, kişinin motivasyonunu yükseltme, uyku kalitesinin artmasını sağlamada da oldukça önemlidir. Düzenli yapılan egzersiz, sportif etkinlikler, yürüyüş, kişinin kendisine olan güveninin artmasını ve daha mutlu biri olmasını sağlar. Düşünce becerisini de geliştirir.

Egzersiz, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan stresten uzaklaşmamıza da önemli oranda yardımcı olur. Stres hormonları olarak bilinen kortizol ve adrenalin, bilinçli egzersiz sayesinde belirli bir düzeyde kalır. Egzersiz yaparken vücut ısımız da artar. Bu ısı normale döndüğü zaman vücut rahatlar ve daha iyi uyku uyumamızı da sağlar. Egzersiz, bizi stresten, günlük problemlerden uzaklaştırdığı için uyku kalitemizi de oldukça yükseltir. Egzersiz, kişiyi depresyondan uzaklaştırır ve kişinin motivasyonunun önemli oranda artmasını sağlar.

 

Zamanı Planlayın

Neyi, ne zaman, nasıl yapılması gerektiğini bilmek, başarıya giden yoldaki en önemli unsurlardır. Planlama olarak da adlandırılan bu durum ilgili olan iş yapılmadan önce hazırlanır. Yakın, orta ve uzak hedefler hesaplanarak hazırlanan plan, çocuğun okul başarısını artmasını sağlamada çok önemli birtakım faydalar sağlar. Plan, sadece ders çalışmayı içermemeli, çocuğun sosyal özellikler kazanması için birçok bileşeni de içermelidir. Vücut ve bilişsel fonksiyonların sağlığına da destek olmalıdır. İyi bir uyku düzeni, egzersiz, kitap okuma, arkadaşları ile eğlenceli vakit geçirme planın ana bileşenleri olmalıdır.

 

Gençlerin Kimlik Gelişim Sürecine Destek Sunun

Gençlerin okul başarısını arttırmanın yollarından biri de kimlik gelişim sürecinde onlara etkili bir şekilde destek olmaktır. Ergenlik yılları ve sonrası gençlerin çevresine ve topluma karşı sorumluluk ve rollerini sorgulamaya başladıkları dönemdir. Bu dönemde gençler, hemen hemen her şeyden oldukça kolay bir şekilde etkilenen, farklı arayışlar içinde olan, farklı şeyler denemekten zevk alan özelliklere sahiptirler. Gençlerin kimlik gelişim döneminde yaşadıkları olumsuzluklar, gençlerin kimlik karmaşası yaşamalarına da neden olur. Plansız, amaçsız, toplumdan kopuk, değerlere yabancı, sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kurmaktan uzak bir şekilde kendilerini boşlukta görmelerine yol açan nedenleri ortadan kaldırmak onların hem akademik hem de sosyal yaşamlarına çok olumlu bir şekilde etki edecektir.

 

Bol Bol Kitap Okumalarını Sağlayın

Çocuğun okul başarısının artmasında kitap okumak da oldukça önemlidir. Kitap okumak, çocuğun kelime hazinesinin artmasına, hayal gücünün gelişmesine, çağın en büyük sorunlarından olan stresten önemli oranda uzaklaşmasına, başarının anahtarı olarak kabul edilen özgüveninin artmasına, empati kurma yeteneğinin gelişmesine çok önemli bazı faydalar sağlar.

Güzel ve etkili bir konuşma, hayatta farklı bir bakış açısı geliştirme, hafızanın kuvvetlenmesini sağlama, iletişim becerilerinin güçlenmesi, iyi ve kaliteli bir uyku ve uyku düzeni, güçlü bir konsantrasyona sahip olmak da kitap okumanın çok önemli avantajları arasında yer alır. Kitap okumak, kişiyi yalnızlıktan koruyup kişinin genel kültürünün artmasını da sağlar. Kişiye hayatı sevdirir ve kişiyi hayata da bağlar. Günümüz eğitim sisteminde sayfaları bulan paragraf sorularını doğru çözmek ancak çok kitap okumak ile gerçekleşir. Kısacası, her okunan yeni kitap çocuğun okul başarısının artmasında altın anahtardır, diyebiliriz.

 

Olumlu Davranışların Pekişmesini Sağlayın, Onları Takdir Edin

Çocuğun okul başarısında başarısızlık değil, her zaman başarıyı ölçmek esas olmalıdır. Sürekli olarak çocuğun başarısızlıklarına odaklanmak, başarısız olduğu yönleri ön plana çıkarmak çocuğun okul başarısı üzerinde çok olumsuz bir şekilde etki eder. Çocuğun başarılı olduğu yönleri takdir edilmeli, pekiştirilmeli; başarısız olduğu veya olumsuz olarak nitelendirilen davranışları ortaya çıkarılmalı ve çocuğa destek sağlanarak bunların nedeni tespit edilmeli ve bu sorunlar etkili bir şekilde çözülmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder