Yaşar Nabi Nayır

YAŞAR NABİ NAYIR (1908-1981)

Yaşar Nabi Nayır, 25 Aralık 1908'de Üsküp'te doğdu. Yükseköğrenimine Üsküp Mahalle Mektebinde başladı. İlköğrenimini ara sıra uğradığı İstanbul'da tamamladı. Daha sonra İstanbul'a yerleşti. Lise öğrenimini de İstanbul'da Galatasaray Lisesinde yaptı.

Yaşar Nabi Nayır, ziraat ve merkez bankalarında çalışarak çalışma hayatına başladı. 1934-1940 yılları arasında Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi'nde çevirmen ve yazar olarak çalıştı. 1940-1943 yılları arasında Türk Dil Kurumu'nda görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda görev aldı.

Yazın çalışmalarına şiir türüyle başlayan Yaşar Nabi Nayır, İlk şiirlerini "Çocuk Dünyası" dergisinde, edebi özellik taşıyan şiirlerini de 1926'da Servet-i Fünun'da yayımladı. Daha sonra "Hayat", "Yeni Kitap", "Muhit", "Çığır", "Ülkü" gibi edebiyat dergilerinde yazdı. 1928'de de arkadaşlarıyla "Yedi Meşale" adlı seçme şiir kitabını çıkardı. Bu çalışma daha sonra "Yedi Meşaleciler" hareketini ortaya çıkardı.

1933'te Ankara'da "Varlık" dergisini yayımlamaya başladı. Binden fazla kitap yayımladı. Uluslar arası PEN Yazarlar Derneği'nin Türkiye Başkanlığı'nı da yapan Yaşar Nabi Nayır, 15 Mart 1981'de İstanbul'da hayata veda etti.


Edebi Kişiliği

  • 1933'te "Varlık" dergisini çıkaran Yaşar Nabi Nayır, aynı zamanda Varlık Yayınevi'nin de sahibidir. 48 yıl boyunca bu dergiyi yönetti. Yayımı devam eden bu dergiyle Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Orhan Veli Kanık gibi yeni edebiyatçıların yetişmesine büyük katkıda bulundu. 
  • Edebiyat dünyasına şiir türüyle başlayıp sonraları roman, öykü, gezi yazıları, oyun ve deneme türlerinde eserler oluşturdu.
  • Şiirlerinde topluma açılmayan bireysel duyarlılıkları işledi.
  • Batı edebiyatından kitaplar çeviren Yaşar Nabi Nayır, derleme ve antolojisi alanında önemli çalışmalarda bulundu. Panait İstrati ve Balzac'tan romanlar çevirdi.
  • Başta Orhan Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Fazıl Hüsnü Dağlarca olmak üzere edebiyatımıza birçok sanatçı kazandırdı.
  • Türkçenin yaygınlaşması için büyük çaba sarf etti.
  • Eserlerinde kendi isminin yanında bazen de "Muzaffer Reşit" takma adını kullandı.
  • Daha çok yayıncılık alanında ismini duyurur. Aylık "Cep" dergisini çıkarır.
  • Hemen hemen her türde eser sahibi birisi olarak bilinir.
  • 1979'da Türk edebiyatı, kültür ve yaşamına katkılarından dolayı Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'nü aldı.

Eserleri

Şiir
Kahramanlar
Onar Mısra
Mesafeler

Hikâye
Sevi Çıkmazı

Roman
Adem ile Hava

Oyun
Beş Devir
Köyün Namusu
Mete
İnkılap Çocukları

Ayrıca bakınız

1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
Yaşar Nabi Nayır (1908-1981)

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme