Vasfi Mahir Kocatürk

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (1907-1961)

vasfi mahir kocaturkŞair, yazar ve öğretmen kimlikleriyle tanınan Vasfi Mahir Kocatürk, 1907'de Gümüşhane'de doğdu. Babası, Gümüşhane'nin yerlilerinden Arif Efendi'dir. Çocukluk yıllarını Gümüşhane'de geçiren Vasfi Mahir Kocatürk, ailesiyle İstanbul'a taşınır.

Vasfi Mahir Kocatürk, ilköğrenimini İstanbul'da Koca Mustafa Paşa Nümune Mektebinde tamamladı. 1921'de Darüşşafaka'ya girdi. Lise öğrenimini burada, yükseköğrenimini ise Mülkiyede yaptı. Buradan 1930'da mezun oldu.

Vasfi Mahir Kocatürk, öğrenimini tamamladıktan sonra öğretmenliğe başladı. Birçok ilde edebiyat öğretmenliği, Malatya ve Eskişehir Liselerinde okul müdürlüğü görevini yürüttü. 1944'te İstanbul'a yerleşti. Burada da Haydarpaşa Lisesi'nde öğretmenlik, Darüşşafaka'da okul müdürlüğü yaptı. MEB müfettişlik görevinden sonra ertesi yıl İzmir'e tayin edildi.

Yazın hayatına dergilerde yayımlanan şiirlerle başladı. 1928'de Yedi Meşaleciler'e katılınca bazı şiirleri "Yedi Meşale" isimli kitapta yayımlandı. Şiirleri, daha sonra "Tunç Sesleri", "Geçmiş Geceler", "Bizim Türküler" ve "Ergenekon" adlı şiir kitaplarında yayımlandı. Son şiirleriyle seçilmiş bazı şiirlerini "Hayat Şarkıları" isimli kitapta topladı.

1950'de Gümüşhane'den milletvekili seçildi. 1954 seçimlerini kazanamayınca siyaseti bırakıp Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmenlik yapmaya başladı. Son zamanlarında Türk Edebiyatı Tarihi eseriyle ilgili çalışmalara yoğunlaşan Vasfi Mahir Kocatürk, 17 Temmuz 1961'de Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.


Edebi Kişiliği
  • İlk zamanlarında epik şiirleri ile ön plana çıkar.
  • Milli edebiyat ülkü ve felsefesine yakın şiirler kaleme alır.
  • Şiirlerinde halk şiirinin nazım biçimleriyle hece ölçüsünü kullanır.
  • Şiirlerinde kahramanlık, vatan ve millet sevgisi, fedakârlık, milli bilinç temalarını işler.
  • Kırsal kesim insanının günlük hayatta karşılaştığı meseleler de şiirlerinde işlenen konular arasında yer alır.
  • Çocuk hikâyeleri, manzum oyun, edebiyat tarihçiliği, ders kitapları ve antoloji alanlarında eserler oluşturur.
  • "Büyük Türk Edebiyatı Tarihi" eseri ölümünden sonra yayımlanır. Eser, başlangıçtan günümüze Türk edebiyatının tarihi, tahlili ve tenkidini içerir.

Eserleri

Şiir
Tunç Sesleri
Dağların Derdi
On İnkılap
Geçmiş Geceler
Hayat Şarkıları
Bizim Türküler

Oyun
Sanatkâr
Yaman

İnceleme
Metinlerle Edebiyat
Türk Edebiyat Tarihi
Divan Şiiri Antolojisi
Şaheserler Antolojisi

Ayrıca bakınız

1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
Vasfi Mahir Kocatürk (1907-1961)

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme