Vasfi Mahir Kocatürk (1907-1961)

vasfi mahir kocaturk

Şair, yazar ve öğretmen kimlikleriyle tanınan Vasfi Mahir Kocatürk, 1907'de Gümüşhane'de doğdu. Babası, Gümüşhane'nin yerlilerinden Arif Efendi'dir. Çocukluk yıllarını Gümüşhane'de geçiren Vasfi Mahir Kocatürk, ailesiyle İstanbul'a taşınır.

Vasfi Mahir Kocatürk, ilköğrenimini İstanbul'da Koca Mustafa Paşa Nümune Mektebinde tamamladı. 1921'de Darüşşafaka'ya girdi. Lise öğrenimini burada, yükseköğrenimini ise Mülkiyede yaptı. Buradan 1930'da mezun oldu.

Vasfi Mahir Kocatürk, öğrenimini tamamladıktan sonra öğretmenliğe başladı. Birçok ilde edebiyat öğretmenliği, Malatya ve Eskişehir Liselerinde okul müdürlüğü görevini yürüttü. 1944'te İstanbul'a yerleşti. Burada da Haydarpaşa Lisesi'nde öğretmenlik, Darüşşafaka'da okul müdürlüğü yaptı. MEB müfettişlik görevinden sonra ertesi yıl İzmir'e tayin edildi.

Yazın hayatına dergilerde yayımlanan şiirlerle başladı. 1928'de Yedi Meşaleciler'e katılınca bazı şiirleri "Yedi Meşale" isimli kitapta yayımlandı. Şiirleri, daha sonra "Tunç Sesleri", "Geçmiş Geceler", "Bizim Türküler" ve "Ergenekon" adlı şiir kitaplarında yayımlandı. Son şiirleriyle seçilmiş bazı şiirlerini "Hayat Şarkıları" isimli kitapta topladı.

1950'de Gümüşhane'den milletvekili seçildi. 1954 seçimlerini kazanamayınca siyaseti bırakıp Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmenlik yapmaya başladı. Son zamanlarında Türk Edebiyatı Tarihi eseriyle ilgili çalışmalara yoğunlaşan Vasfi Mahir Kocatürk, 17 Temmuz 1961'de Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.


Edebi Kişiliği

  • İlk zamanlarında epik şiirleri ile ön plana çıkar.
  • Milli edebiyat ülkü ve felsefesine yakın şiirler kaleme alır.
  • Şiirlerinde halk şiirinin nazım biçimleriyle hece ölçüsünü kullanır.
  • Şiirlerinde kahramanlık, vatan ve millet sevgisi, fedakârlık, milli bilinç temalarını işler.
  • Kırsal kesim insanının günlük hayatta karşılaştığı meseleler de şiirlerinde işlenen konular arasında yer alır.
  • Çocuk hikâyeleri, manzum oyun, edebiyat tarihçiliği, ders kitapları ve antoloji alanlarında eserler oluşturur.
  • "Büyük Türk Edebiyatı Tarihi" eseri ölümünden sonra yayımlanır. Eser, başlangıçtan günümüze Türk edebiyatının tarihi, tahlili ve tenkidini içerir.

 

Eserleri
 
Şiir

Tunç Sesleri

Dağların Derdi

On İnkılap

Geçmiş Geceler

Hayat Şarkıları

Bizim Türküler

 
Oyun

Sanatkâr

Yaman

 
İnceleme

Metinlerle Edebiyat

Türk Edebiyat Tarihi

Divan Şiiri Antolojisi

Şaheserler Antolojisi

 
Ayrıca bakınız


Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder