Muammer Lütfi Bahşi (1903-1947)

Şair ve yazar Muammer Lütfi Bahşi, 1903'te Ödemiş'te dünyaya geldi. Medresede hocalık yapan Lütfi Efendi'nin oğludur. Ödemiş Ortaokulunu ve lisesini bitirdikten sonra yüksek öğrenimini İstanbul'da sürdürdü. 1927'de İlahiyat Fakültesi, 1929'da Hukuk Fakültesini bitirdi.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Yedi Meşaleciler şiir grubunda yer aldı. Yedi Meşaleciler içerisinde en az tanınan kişidir. Şiirlerini kitaplaştırmamış bir sanatçı olarak da bilinir. Şiirlerinde ilkin aruz ve hece ölçüsüyle milli konuları işledi. Sonra serbest nazma yöneldi. 1930'da Antalya'da yayımlanan "Türk Akdeniz" dergisinin yazı kadrosunda bulundu.

Muammer Lütfi Bahşi, öğrenimini tamamladıktan sonra devlette çalışmaya başladı. Antalya, Kuşadası, Bozdoğan, Nazilli, Muğla, Ürgüp ve Demirci'de hâkimlik yaptı. Hâkimlik mesleğinden istifa ederek İzmir Ödemiş'e yerleşti ve avukatlık yapmaya başladı.

Muammer Lütfi Bahşi, 30 Haziran 1947'de İzmir'in Ödemiş ilçesinde vefat etti.

 

Edebi Kişiliği

  • Yedi Meşaleciler arasında en az tanınan şairdir.
  • Şiir türündeki eserlerinde milli konular ağırlıktadır.
  • Sevgi temasını işleyen Muammer Lütfi Bahşi, manzum hikâye türünde de yazar.
  • Çeşitli gazete ve dergilerde kendi başına şiirler yayımlar.
  • Son zamanlarında serbest ölçüye yönelir.
  • İlk şiirlerinde aruz ölçüsüne başvuran Muammer Lütfi Bahşi sonrakilerde hece ölçüsüne yönelir.
  • Topluluk içerisinde en az tanınan şairdir. Topluluğun dağılmasıyla edebi çevrelerden tamamen uzak kalır.
  • Şiir kitapları yayımlanmamıştır.
  • "İlk Kurşun" eserinde Kurtuluş Savaşı'nı konu edinir.
  • "Dante'nin Ruhuna" şiiri Yedi Meşale'de çıkan ilk şiiridir.

Ayrıca bakınız


Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

Muammer Lütfi Bahşi (1903-1947)

Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder