Talip Apaydın

TALİP APAYDIN (1926)

talip apaydinYazar kimliğiyle bilinen Talip Apaydın, 1926'da Ankara'da doğdu. İlk eğitimini Beypazarı'nda tamamladı. Buradaki eğitiminden sonra Çifteler Köy Enstitüsüne ve ardından Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsüne kaydoldu. Sonrasında Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında hayatını Halise Sarıkaya ile birleştirdi.

Talip Apaydın, öğrenimini tamamladıktan sonra 1979 yılından emekli olana dek Turhal ve Amasya'da öğretmen olarak görev yaptı.

Yazın hayatına şiirle başladı. İlk şiir ve öykülerini Köy Enstitüleri Dergisi'nde yayımladı. "Fikirler", "Yeditepe", "Beraber", "Varlık", "Yeni Ufuklar", "İmece" ve "Türk Dili" dergilerinde şiir ve yazıları yayımlandı. Sonraki yıllarda romancılığa yöneldi.

Talip Apaydın, 28 Eylül 2014'te Ankara'da öldü.


Edebi Kişiliği

 • Toplumcu gerçekçi anlayışla eser veren öğretmen kökenli sanatçılardandır.
 • Yazın hayatına şiirle başlar ve oldukça duygusal toplumcu şiirler kaleme alır. Daha sonra öykü ve romana yönelir.
 • Eserlerinde köy edebiyatı akımının temsilciliğini yapar. Köy ve kasaba gerçekliğini anlatır. Kırsal kesimi anlatırken kendi yaşadıklarından, anılarından, gözlemlerinden yararlanır.
 • Roman ve öykülerinde insan ilişkileriyle doğa tasvirlerini olduğu gibi tüm doğallığıyla yansıtır.
 • Köylerdeki arazi ve su paylaşımını, köy hayatının zorluklarını, yoksulluğu ve insan ilişkilerini realist çizgilerle dile getirir. Köylünün sefil haline ve sömürülmesine dikkatleri çekmeye çalışır.
 • İki romanında Milli Mücadele yıllarını anlatır.
 • Eserlerinde öğretmeni yüceltip onu köylünün eğitmeni olarak ön plana çıkarır.
 • Romanlarındaki olaylar, doğup büyüdüğü ve bildiği yerler olan Polatlı, Eskişehir, Beypazarı ve çevresindeki köylerde geçer.
 • İlk romanı olan "Sarı Traktör"de tarımda makineleşmeye bir umut olarak yaklaşır. Özeller Köyü, İzzet Ağa ve Arif eserde ön plana çıkan mekânı ve kişileri oluşturur.
 • "Toz Duman İçinde" ve "Vatan Dediler" eserlerinde Kurtuluş Savaşı'nı işler.
 • "Yar Bükü" romanında köylüler arasındaki toprak ve su paylaşımıyla ilgili çekişmelerin yaşandığı zorlu hayat koşullarına değinir.
 • "Otlakçılar" eserinde öğretmenlerin köyde yaptığı olumlu çalışmaları anlatır.
 • "Yoz Duvar"da hayvancılıkla ilgili sorunları dile getirir.
 • "Tütün Yorgunu" romanında tütün ekenlerin yaşamlarını konu edinir.
 • Talip Apaydın, "Tütün Yorgunu" romanıyla 1976 Madaralı Roman Ödülü'ne; "Köylüler" eseriyle 1992 Orhan Kemal Roman Armağanı'na; "Yapılar Yapılırken" ve "Otobüs Yarışı" yapıtlarıyla da 1975 TRT'nin Yayımlanmamış Radyo Oyunları Sanat Ödülleri'ne layık görülür.
 • Anı, çocuk edebiyatı ve oyun türlerinde de eserler kaleme alır.
 • Eserlerinde Yaşar Kemal, Kemal Tahir ve Orhan Kemal'in etkisi görülür.

Eserleri

Roman
Sarı Traktör
Ortakçılar
Yar Bükü
Emmoğlu
Define
Vatan Dediler
Tütün Yorgunu
Toz Duman İçinde

Şiir
Susuzluk

Öykü
Koca Taş
Yolun Kıyısındaki Adam
Öte Yandaki Cennet
Ateş Düşünce


Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)
Talip Apaydın (1926)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme