Suut Kemal Yetkin

SUUT KEMAL YETKİN (1903-1980)

suut kemal yetkinYazar, akademisyen ve siyasetçi kimlikleriyle bilinen Suut Kemal Yetkin, 1903'te Şanlıurfa'da Şeyh Saffet Yetkin'in oğlu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul'da, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde yaptı. Mezun olduktan sonra devlet bursu ile Fransa'ya gidip Sorbonne Üniversitesinde felsefe, sanat ve estetik eğitimi aldı. Paris'te pedagoji seminerlerine katıldı.

Türkiye'ye döndükten sonra farklı liselerde öğretmenlik yapan Suut Kemal Yetkin, 1934'te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine Estetik ve Sanat Tarihi doçenti olarak atandı. 1939'da siyasete atıldı. TBMM'de 7. ve 8. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Urfa milletvekili olarak görev yaptı.

1950 seçimlerinde milletvekili olamayınca tekrar üniversite hocalığına döndü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Sanatları profesörü unvanıyla akademik çalışmalarını devam ettirdi. 1959-1963 yılları arasında Ankara Üniversitesinde iki dönem rektörlük yaptı. Bu sırada yayınların basılmasını sağlayan Ankara Üniversitesi Basımevi'ni açtı. 1958'de ordinaryüs profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı'nı yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Güzel Sanatlar Bölümünün kurulmasını sağladı. 1949-1966 yılları arasında ayrıca Türk Dil Kurumu üyeliğini yaptı. 1972'de emekli oldu.

Yazın yaşamına "Suut Saffet" takma adıyla şiir ve mensur şiirler kaleme alarak başladı. ilk düzyazı örnekleri Servet-i Fünun dergisinde çıktı. "Sır-i Leyal" ismindeki şiir kitabını da aynı yıl içerisinde yayımladı. "Sanat ve Edebiyat" isminde bir dergi çıkardı. Deneme türündeki yazılarını "Görüş", "Varlık", "Hisar" ve "Türk Dili" dergilerinde yayımlattı. Cumhuriyet tarihinin güzel sanatlar konusunda ilk yayını olan "Ar" dergisinin yönetmenliğini yaptı.

Suut Kemal Yetkin, 18 Nisan 1980'de Ankara'da vefat etti.

                                                            
Edebi Kişiliği

  • Türk edebiyatının Cumhuriyet Dönemi'ndeki önemli yazarlarındandır.
  • İlkin "Suut Saffet" imzasıyla şiirler yazdı. 1940'tan sonra deneme türüne yönelir.
  • Eğitimci ve bilim adamı sıfatlarının yanında deneme ve eleştiri türleriyle ön plana çıkar.
  • Edebiyat, sanat, roman, şiir ve estetikle ilgili eserleriyle tanınır.
  • "Deneme" isimli yazısı Suut Kemal Yetkin'in Fransız ünlü denemeci Montaigne'e duyduğu yakınlığını gösterir.
  • Özlü düşüncelerini sade, samimi ve yalın bir anlatımla verir.
  • Sanat tarihi, resim, estetik, felsefe, İslam sanatları ile ilgili inceleme ve eleştiri yazıları kaleme alır. Edebiyat dünyamıza Türkçe ve yabancı dilde seksenden fazla makale ve deneme yazısı, yirmi civarında çeviri kitap bırakır.
  • Gelecek kuşaklara Türk İslâm sanatı, Batı uygarlığı, çağdaş sanat, felsefe ve edebiyat alanlarında Türkçe ve yabancı dilde kırkı aşkın kitap, seksenden fazla makale ve deneme yazısı, yirmiye yakın çeviri kitap bırakır.

Eserleri

Deneme-Eleştiri
Şiir Üzerine Düşünceler
Edebiyat Konuşmaları
Düşün Payı
Yokuşa Doğru
Günlerin Götürdüğü


Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler
Suut Kemal Yetkin (1903-1980)

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme