Suut Kemal Yetkin (1903-1980)

suut kemal yetkin

Yazar, akademisyen ve siyasetçi kimlikleriyle bilinen Suut Kemal Yetkin, 1903'te Şanlıurfa'da Şeyh Saffet Yetkin'in oğlu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul'da, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde yaptı. Mezun olduktan sonra devlet bursu ile Fransa'ya gidip Sorbonne Üniversitesinde felsefe, sanat ve estetik eğitimi aldı. Paris'te pedagoji seminerlerine katıldı.

Türkiye'ye döndükten sonra farklı liselerde öğretmenlik yapan Suut Kemal Yetkin, 1934'te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine Estetik ve Sanat Tarihi doçenti olarak atandı. 1939'da siyasete atıldı. TBMM'de 7. ve 8. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Urfa milletvekili olarak görev yaptı.

1950 seçimlerinde milletvekili olamayınca tekrar üniversite hocalığına döndü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Sanatları profesörü unvanıyla akademik çalışmalarını devam ettirdi. 1959-1963 yılları arasında Ankara Üniversitesinde iki dönem rektörlük yaptı. Bu sırada yayınların basılmasını sağlayan Ankara Üniversitesi Basımevi'ni açtı. 1958'de ordinaryüs profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı'nı yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Güzel Sanatlar Bölümünün kurulmasını sağladı. 1949-1966 yılları arasında ayrıca Türk Dil Kurumu üyeliğini yaptı. 1972'de emekli oldu.

Yazın yaşamına "Suut Saffet" takma adıyla şiir ve mensur şiirler kaleme alarak başladı. İlk düzyazı örnekleri Servet-i Fünun dergisinde çıktı. "Sır-i Leyal" ismindeki şiir kitabını da aynı yıl içerisinde yayımladı. "Sanat ve Edebiyat" isminde bir dergi çıkardı. Deneme türündeki yazılarını "Görüş", "Varlık", "Hisar" ve "Türk Dili" dergilerinde yayımlattı. Cumhuriyet tarihinin güzel sanatlar konusunda ilk yayını olan "Ar" dergisinin yönetmenliğini yaptı.

Suut Kemal Yetkin, 18 Nisan 1980'de Ankara'da vefat etti.

                                                    
Edebi Kişiliği

  • Türk edebiyatının Cumhuriyet Dönemi'ndeki önemli yazarlarındandır.
  • İlkin "Suut Saffet" imzasıyla şiirler yazdı. 1940'tan sonra deneme türüne yönelir.
  • Eğitimci ve bilim adamı sıfatlarının yanında deneme ve eleştiri türleriyle ön plana çıkar.
  • Edebiyat, sanat, roman, şiir ve estetikle ilgili eserleriyle tanınır.
  • "Deneme" isimli yazısı Suut Kemal Yetkin'in Fransız ünlü denemeci Montaigne'e duyduğu yakınlığını gösterir.
  • Özlü düşüncelerini sade, samimi ve yalın bir anlatımla verir.
  • Sanat tarihi, resim, estetik, felsefe, İslam sanatları ile ilgili inceleme ve eleştiri yazıları kaleme alır. Edebiyat dünyamıza Türkçe ve yabancı dilde seksenden fazla makale ve deneme yazısı, yirmi civarında çeviri kitap bırakır.
  • Gelecek kuşaklara Türk İslâm sanatı, Batı uygarlığı, çağdaş sanat, felsefe ve edebiyat alanlarında Türkçe ve yabancı dilde kırkı aşkın kitap, seksenden fazla makale ve deneme yazısı, yirmiye yakın çeviri kitap bırakır.

 

Eserleri

Deneme-Eleştiri

Şiir Üzerine Düşünceler

Edebiyat Konuşmaları

Düşün Payı

Yokuşa Doğru

Günlerin Götürdüğü

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder