Sabri Esat Siyavuşgil

SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL (1907-1968)

sabri esat siyavusgilŞair, yazar ve çevirmen kimlikleriyle öne çıkan Sabri Esat Siyavuşgil, 1907'de İstanbul'da doğdu. Öğrenim hayatına Antalya'da başladı. Daha sonra İstanbul Erkek Öğretmen Lisesi ve İstiklal Lisesi'nde öğrenimine devam etti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı yükseköğrenimini Fransa'da sürdürdü. Devlet tarafından Fransa'ye gönderilen öğrenciler arasında yer aldı.  Burada Lyon ve Djon üniversitelerinde felsefe okudu.

Sabri Esat Siyavuşgil, Fransa'dan döndükten sonra Gazi Terbiye Enstitüsünde felsefe öğretmenliği yaptı. Öğrenimini daha da ilerleterek 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde psikoloji profesörü oldu. Öğretim üyeliğini ömrünün sonuna dek sürdürdü. Ayrıca PEN Kulübu başkanlığında bulundu.

Yazın hayatına şiirle başlayan Sabri Esat Siyavuşgil, ilk şiirlerini 1927'de "Güneş" ve "Hayat" dergilerinde yayımladı. "Yedi Meşale" şiir topluluğuna 1928'de katıldı ve herkesçe tanındı. Bu toplulukta 14 şiiriyle yer aldı. Derginin kapanmasından sonra "Muhit" ve "Varlık" dergilerinde yazılarını yayımladı. Gazete fıkraları, inceleme-araştırma konuları, çevirilerle yetindi. Ayrıca psikoloji, eğitim, folklor ve edebiyatla ilgili birçok gazete ve dergide yazıları yer alan Sabri Esat Siyavuşgil, 1968'da İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Edebi Kişiliği

  • Şair, çevirmen, yazar ve psikolog olarak bilinen Sabri Esat Siyavuşgil, "Yedi Meşaleciler" Topluluğu'nun kurucularındandır.
  • Edebiyata ilkin farklı dergilerde şiirler yayımlayarak adım atmış sonrasında folklor, psikoloji ve eğitim konularında araştırmalara yönelmiştir.
  • "Yedi Meşale" dergisinin kapanmasıyla bir ressam gibi betimlemeyi esas alarak canlı şiirler kaleme alır. 
  • Canlılık ve yenilik şiirlerinin ana ilkelerini oluşturur.
  • Heceyle yazdığı şiirlerinde günlük yaşamdaki her şeyi dışavurumcu bir kimlikle ve zaman zaman yergi dilini kullanarak anlatır.
  • Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyelerini Fransızcaya, Fransızca şiirlerini de Türkçeye çevirir.
  • Bir ara fıkra yazarlığı yapar.
  • Edmond Rostand'ın "Cyrano de Bergerac" ismindeki ünlü oyununu Türkçeye çevirmesi ona büyük ün kazandırır.
  • Şiirlerinde empresyonist ve ekspresyonistin etkileriyle bireysel duyarlılıkları ön plana çıkarır.

Eserleri

Şiir
Odalar ve Sofalar

İnceleme
İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul
Folklor ve Milli Hayat

Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
Sabri Esat Siyavuşgil (1907-1968)

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme