Rasim Özdenören

RASİM ÖZDENÖREN  (1940)

rasim ozdenorenÖykü ve deneme türleriyle ön plana çıkan Rasim Özdenören, 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş, Malatya ve Tunceli'de tamamladı. Yükseköğrenimini, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünde bitirdi.

Rasim Özdenören, yükseköğrenimini bitirdikten sonra Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı. 1970'te ABD'nin farklı eyaletlerine araştırma amacıyla gidip iki yıl kaldı. Türkiye'ye döndükten sonra 1975'te Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine getirildi. Burada bir yıl kadar da müfettiş olarak çalıştı. 1978'de istifayla ayrıldığı devlet memurluğuna yeniden döndü.

Rasim Özdenören "Açılan Kapı" eseriyle 1984"te Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Hikayecisi Ödülü'ne; "İki Dünya" eseriyle de 1978'de Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından fikir dalında Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. "Çok Sesli Bir Ölüm" hikâyesi de 1977 Altın Prag TV Filmleri Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı.


Edebi Kişiliği

 • Modernizmi esas alan sanatçılardandır.
 • İslami kimliğiyle tanınır.
 • Eserlerinde çocukluğunu geçirdiği, gezdiği köyünü, şehrini tanıtarak güçlü bir tasvir yeteneğiyle kişilerin evrensel taraflarını işler.
 • Modernizmle hayatımıza giren teknoloji ve akılcılık kavramlarına karşı geleneksel ahlak anlayışını öne çıkarır.
 • Değerlerinden koparılmış aynı zamanda modern kentlerin varoşlarında yaşayan kişilerin acılarını, yalnızlıklarını, bunalımlarını gündeme getirerek bu kültür şoklarını derinlemesine bir yaklaşımla öykülerinde işler. 
 • Toplumdaki değişme ve çözülmenin sebep ve sonuçlarını anlatmaya çalışır.
 • Aile kavramındaki çatışma ve parçalanmışlık da eserlerinde üzerinde durduğu konuları oluşturur.
 • Kültür şokuna karşı kişilerin tasavvufa yönelmesini tavsiye eder.
 • Eserlerinde gözlem önemli bir öğe olarak yer alır. Bu anlamda "ayrıntı avcısı" olarak adlandırılır.     
 • Rasim Özdenören, eserlerinde gerçeklere müdahale etmez. Olumlu ve olumsuz tipleri bir arada işler.
 • Öykülerinde temel öğe olarak insan ve insan ruhunu esas alır.
 • Eserlerinde Sezai Karakoç'un etkisi görülür.
 • Dili ustaca kullanan Rasim Özdenören, güçlü tasvirleri ile de ön plana çıkar.
 • Kendine özgü şiirsel bir üslubu vardır. Hikâyelerindeki sembolik anlatımla da bilinir.
 • Rasim Özdenören, çökmüş bir toplumun kişilerini eserlerinde anlatır. "Denize Açılan Kapı" öyküsünden itibaren tasavvufi bir duyarlılığı okuyucusuna yansıtır.
 • İlk hikâyesi "Akarsu", Varlık dersinde yayımlandı.
 • Ruh çözümlemelerine ağırlık veren Rasim Özdenören bazı yazılarında "A. Gaffar Taşkın" adını kullandı.
 • Yazdığı kitaplarla birçok ödül sahibi olan Rasim Özdenören'in bazı eserleri TV filmi yapılır.
 • 2015, T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve 2016'da Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü'nün de sahibidir.

Eserleri

Öykü
Ansızın Yola Çıkmak
Kuyu
Çok Sesli Bir Ölüm
Denize Açılan Kapı
Çözülme
Hastalar ve Işıklar

Roman
Gül Yetiştiren Adam

Deneme
Kafa Karıştıran Kelimeler
Ruhun Malzemeleri
Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı


Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)
Rasim Özdenören (1940)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme