Bilge Karasu (1930-1995)

bilge karasu

Yazar ve felsefeci kimlikleriyle öne çıkan Bilge Karasu, 1930'da İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Bir süre Ankara Radyosu'nda dış yayınlar servisinde görev aldı. 1962'de Avrupa'nın birçok ülkesini kazandığı Rockfeller bursu sayesinde görme imkânı buldu.

Bilge Karasu, Türkiye'ye döndükten sonra Hacettepe Üniversitesinde uzman olarak çalıştı. Buradaki çalışması ömrünün sonuna dek sürdü. Farklı birçok yayınevinde çevirmenlik yaptı. Ankara'da oldukça mütevazı bir bodrumda yaşamını sürdürdü.

Yazmaya on yedi yaşında başladı. İlk yazısı 1950'de, ilk öyküsü de 1952'de  "Seçilmiş Hikâyeler" dergisinde yayımlandı.

Bilge Karasu, 13 Temmuz 1995'te Ankara'da pankreas kanserinden vefat etti. Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.


Edebi Kişiliği

 • Son dönem Türk hikâyeciliğinin önemli isimlerindendir. 
 • Roman ve deneme yazarı olarak da ön plana çıkar.
 • Postmodern roman türünün ülkemizdeki önemli temsilcilerinden sayılır.
 • Modernizmi esas alan sanatçılardan olan Bilge Karasu, yazdığı öykülerle Türk öykücülüğüne yeni bir soluk getirir.
 • Eserlerinde bireyin sorunlarını, bireyin günlük yaşamdaki açmazlarını, dertlerini işler. 
 • Korku, bireyin iç dünyası, tutku, yalnızlık, ölüm, sevgi, inanç çatışması, baskı gibi konuları kendine has bir üslupla hikâyelerinde ele alır. Okurun hayal gücüne bir noktaya kadar gem vurmayıp onu özgür bırakır.
 • Olağan ile olağanüstüyü, yapaylığa düşmeden metnin normal akışı içinde verir.
 • Eserlerinde simgesel/ imgesel bir dil kullanır. Benzetme ve istiarelerden bolca yararlanır.
 • Eserlerindeki arı Türkçe samimi üslubuyla birleşince metinlerde hoş bir seda oluşur.
 • Çeviri yoluyla dilimize birçok eser kazandırır.
 • Bilge Karasu, felsefeci yanıyla da ön plana çıkar. Metinlerinde felsefi sorunları işler. Yapıtlarında edebiyat ile felsefeyi başarılı bir denge içinde kaynaştırmayı başarır.
 • "Kılavuz" adlı romanında polisiye ile fantastik unsurlar bir arada yer alır.
 • "Gece" romanında düş ile gerçeği birleştirir. Bilge Karasu bu romanıyla Amerika'da on yılda bir verilen "Pegasus Ödülü"nü kazanan tek Türk yazarı olur. Bu ödülle birlikte kitapları İngilizceye çevrilir.
 • "Ölen Adam" çevirisiyle 1963 Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü'nü; "Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı" ile 1970 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı; "Ne Kitapsız Ne Kedisiz" eseriyle de 1994 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü alır.
 • Bilge Karasu'nun vasiyeti nedeniyle Metris Yayınları onun bütün eserlerini yayımlayıp bununla edebiyat bursu verir.
 
Eserleri

Öykü

Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı

Göçmüş Kediler Bahçesi

Troya'da Ölüm Var

Kısmet Büfesi

Roman

Kılavuz

Gece

Deneme

Altı Ay Bir Güz

Ne Kitapsız Ne Kedisiz

Narla İncire Gazel

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder