Nahit Sıtkı Örik

NAHİT SITKI ÖRİK (1895-1960)

nahit sitki orikHikâye, öykü ve roman yazarı olarak öne çıkan Nahit Sıtkı Örik, 22 Mayıs 1895'te İstanbul'da doğdu. Ahmet Nafiz Paşa'nın torunu, Hasan Sırrı Bey'in oğludur. İlköğrenimine özel dersler alarak başladı. Daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Âfitab-ı Maarif Rüşdiyesinde okudu. İngiliz ve Fransız mekteplerindeki öğreniminden sonra Galatasaray Sultanisine girdi. Bir ara Mekteb-i Hukukun derslerine de katılır fakat hiçbirini tamamlayamaz.

Nahit Sıtkı Örik, I. Dünya Savaşı'nın ikinci yılında yurt dışına çıkarak Tiflis, Berlin, Paris, Viyana, Roma ve Kopenhag'da bulundu. Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle geri döndü. Yurda döner dönmez "Cumhuriyet" gazetesinde yazı yazmaya başladı. Sonrasında Ankara'ya yerleşen Nahit Sıtkı Örik, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çevirmen olarak çalıştı. Yaşar Nabi Nayır ile "Varlık" dergisini çıkardıktan sonra babasının ölümü nedeniyle İstanbul'a geri döndü.

Ömrünün kalan kısmını farklı gazetelerde köşe yazarlığı yapmakla geçiren Nahit Sıtkı Örik, 18 Ocak 1960'da İstanbul'da vefat etti.

Edebi Kişiliği

  • Milli Edebiyat zevk ve anlayışıyla eser veren yazarlardandır.
  • Fotoğraf gerçekçiliğini doğru bulmayan sanatçı, hayatı, realist, adeta fotoğraf çekercesine vermenin yanlışlığını savunur.
  • Batı klasiklerini dilimize çevirir.
  • Roman ve hikâyelerinde Cumhuriyet'ten önceki çöküşü anlatır. Makam sevdasında olan ve yeteneksiz memurları eleştirir. Siyasi güç ve hırsı eleştirir.
  • Uygar bir toplum için tiyatronun gerekliliğini vurgular.
  • Tarihe özel bir önem verir. Tarihi anlattığı eserlerinde konak betimlemeleri ve kadın karakterini başarılı bir şekilde yansıtır.
  • "Sultan Hamit Düşerken" romanında II. Abdülhamit dönemini anlatır. Bu romanda Osmanlının çöküşüne neden olan olayların arka planı deşifre edilir. 1908'den sonraki gelişmeleri konu edinir. Bu eser, Kemal Bekir tarafından oyunlaştırılır. Ziya Öztan da bu oyunu filme çeker.
  • Yazdığı gezi kitaplarıyla 1930 Türkiye'sinden önemli kesitler sunar. Edirne, Kayseri, Yozgat, Kastamonu, Adapazarı, İzmit, Elmadağ, Polatlı başta olmak üzere birçok yeri gezip kitaplaştırır. Bu tür eserlerinde gözlem ve coğrafyadan ziyade tarihi ayrıntıları ön plana çıkarır.
  • "Kıskanmak" adlı romanı 2009'da Zeki Demirkubuz tarafından filme uyarlanır ve romanın kahramanı "Seniha", Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçilir. 

Eserleri

Öykü
Sanatkârlar
Kırmızı ve Siyah
Eski Resimler
Eve Düşen Yıldırım

Roman
Sultan Hamid Düşerken
Kıskanmak

Oyun
Alın Yazısı
Sönmeyen Ateş


Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)
Nahit Sıtkı Örik (1895-1960)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme