Fiilden İsim Yapım Ekleri Nelerdir? Örnekler

Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim türeten eklere fiilden isim yapım ekleri denir. Fiilden isim yapım eki alan sözcükler isim gövdesi olur.


Başlıca Fiilden İsim Yapım Ekleri
         
-ım: alım, akım, giyim, bakım, bilim, üretim, tüketim, yıkım  
 
-ı, -i, -u, -ü: gezi, yazı, doğu, tartı, koşu, koku, sıkı, artı, sayı, sürü     
 
-gı, -gi, -gu, -gü: silgi, sergi, vergi, bilgi, al, sevgi, çal, say


-kı, -ki, -ku, -kü: at, bas, bitki, biçki, keski, tutku, uyku (uyu-ku)
 
-gın, -gin, -gün, -gün: kırgın, kızgın, durgun,  yaygın, bilgin, dalgın
 
-kın, -kin, -kun, -kün: bitkin, seçkin, baskın, düşkün, küskün, tutkun
 
-k: çürük, soğuk
 
-ık, -ik, -uk, -ük: ık, atık, çatık, sanık, yarık, kesik, kırık, bozuk
 
-ak, -ek: kaçak, uçak, durak, yatak, konak, korkak, ürkek                    
 
-ıcı, -ici, -ucu, -ücü: alıcı, bakıcı, tutucu, kalıcı, kurucu, geçici, satıcı
    
-r, -ır, -ir, -ur, -ür: gelir, okur, gider, düşünür


-t, -ıt, -it, -ut, -üt: taşıt, yakıt, ölçüt, geçit, umut

-ıntı, -inti, -untu, -üntü: esinti, kırıntı, alıntı, sarsıntı, üzüntü


-
anak, -enek: görenek, olanak, tutanak, seçenek, gelenek


-ıntı, -inti, -untu, -üntü: esinti, kırıntı, alıntı, sarsıntı, üzüntü

-anak, -enek: görenek, olanak, tutanak, seçenek, gelenek

 
-gıç, -giç, -guç, -güç: dalgıç, bilgiç, başlangıç
 
-ce, -ca: eğlence, düşünce, sakınca, güvence
 
-tı: kızar, morar, belirti, karar, bağır
 
-maca, -mece: Bulmaca, bilmece
 
-kan, -ken: Unutkan, üretken, çalışkan, iletken
 
-ın, -in: akın, yığın, tütün, ekin
 
-ga, -ge: bilge, süpürge, bölge, dalga, gösterge
 
-gaç, -geç: Utangaç, yüzgeç, üşengeç

-inç: sevinç, gülünç, korkunç
 
-sel, -sal: görsel, işitsel
 
-maç: yırtmaç
 
-mbaç: Saklambaç, dolambaç
 
-e: dize, süre
 
-ç: sevinç, usanç, inanç
 
Fiilimsi (eylemsi) ekleri dilimizde fiilden isim yapım ekleri olarak kabul edilir.
 
-me, -ma: danışma, okuma, yazma, sevme, başlama                             
 
-mek, -mak: yemek, içmek, çalışmak, gelmek, gitmek
 
-ış, -iş, -uş, -üş: açılış, bit, dik, yürüyüş, atış, gülüş, otur 

 

-an, -en: inleyen (çocuk), gülen (adam), çalışan (işçi), gezen (tilki)

 
-ası, -esi: yazılası (dünya), öpülesi (eller), bakılası (fal), kırılası (eller)                            
 
-mez, -maz: bitmez (hayaller), yaramaz (öğrenci), yılmaz (bekçi), çıkmaz (sokak)                         

-r, -ar, -er: geçer (not), bilir (kişi), çalar (saat),                       

 
-dik, -dik, -duk, -dük: tanıdık (adam), olmadık (işler)            
 
-ecek, -acak: yakacak (odun), gelecek (günler), içecek (su)


-mış, -miş: geçmiş (zaman)  


  Ayrıca bakınız

 

Yapım Ekleri  
       

Yapım Ekleri
İsimden İsim Yapım Ekleri
İsimden Fiil Yapım Ekleri
Fiilden İsim Yapım Ekleri
Fiilden Fiil Yapım Ekleri
 
Çekim Ekleri 

 

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri
Hal (Durum) Ekleri
İyelik Ekleri
Çokluk Ekleri
İlgi Eki
Eşitlik Eki
"-le" Vasıta Eki 
Fiil Çekim Ekleri

Haber (Bildirme) Kipleri

Öğrenilen Geçmiş Zaman

Görülen Geçmiş Zaman

Şimdiki Zaman

Gelecek Zaman

Geniş Zaman
Dilek Tasarlama Kipleri
Gereklilik Kipi

Şart Kipi

İstek Kipi

Emir Kipi

Kişi (Şahıs) Ekleri 

 

Yapım ve Çekim Ekleri Konu Testleri


Yapım ve Çekim Ekleri Test 1

Yapım ve Çekim Ekleri Test 2

Yapım ve Çekim Ekleri Test 3

Yapım ve Çekim Ekleri Test 4

Yapım ve Çekim Ekleri Test 5

 

Sözcükte Yapı Basit, Türemiş ve Birleşik Kelimeler

 

Ana Sayfa                    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder