Hüseyin Nihal Atsız (1905-1975)

huseyin nihal atsiz

Öğretmen, yazar ve şair kimlikleriyle bilinen Hüseyin Nihal Atsız, 12 Ocak 1905'te İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Kadıköy'de bulunan çeşitli okullarda okudu. Ortaöğrenimini ise Kadıköy ve İstanbul Lisesinde tamamladı. Buradaki mezuniyetinden sonra Askeri Tıbbiyeye yazıldı.

Hüseyin Nihal Atsız, Askeri Tıbbiyede Türkçülük fikrinin etkisi altına girmeye başlar. Askeriyede selamlaşma yüzünden Askeri Tıbbiyeden ayrılır. Daha sonra Kabataş Erkek Lisesinde yardımcı öğretmenlik yapmaya başlar. 1926'da İstanbul Üniversitesinin Edebiyat Fakültesinin Edebiyat Bölümüne kaydolur. Burada Orhan Şaik Gökyay, Pertev Naili Boratav, Nihat Sami Banarlı gibi kişilerle sınıf arkadaşlığı yapar. Öğrenimini tamamlayamadan askere çağrılır. Askerliğini er olarak yapar. Askerlik bitiminde yeniden okuluna dönüp 1930 yılında buradan mezun olur.

Hüseyin Nihal Atsız, üniversitedeki mezuniyetinden sonra Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü'nün asistanlığını yapar. 1931'de "Atsız Mecmua"yı çıkarır. Bu dergiyle bir nevi Cumhuriyet devri Türkçülüğünün öncüsü olur. Dergi, fikir, sanat ve ilmi konularda çok büyük etkiler oluşturur. Hüseyin Nihal Atsız, kendini tanıtmaya başlayan ilk yazılarını ve hikâyelerini bu dergide yayımlar. Hocası Köprülü'nün dekanlıktan ayrılmasıyla Atsız'ın üniversitedeki asistanlığı da sona erer.

Hüseyin Nihal Atsız, üniversitedeki ayrılıştan sonra yeniden öğretmenliğe döner. Önce Malatya Ortaokulu Türkçe öğretmenliğine daha sonra Edirne Lisesi edebiyat öğretmenliğine atanır. Burada aylık çıkan Türkçü dergi niteliğindeki "Orhun" dergisini çıkarır. Dergi, daha sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılır. Bakanlık emrine alınan Hüseyin Nihal Atsız, Kasımpaşa'daki Deniz Gedikli Hazırlama Okuluna Türkçe öğretmeni olarak atanır. 4 yıl burada görev yaptıktan sonra ihraç edilir.

Hüseyin Nihal Atsız, daha sonra farklı yerlerde edebiyat öğretmenliği yapar. Dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel'in komünistleri kolladığını ileri sürerek istifaya çağırır. Çağrısı, sokakta yankı bulur. Hasan Ali Yücel de bu davranışı nedeniyle Hüseyin Nihal Atsız'ın Boğaziçi Lisesindeki edebiyat öğretmenliğine son verir.

Hüseyin Nihal Atsız hakkında yeniden dava açılır. 1944'te görülen davanın ilk oturumu olaylı geçer. Duruşmada Sabahattin Ali'ye "vatan haini" der. Bunun için altı ay ceza alır. Cezası sonradan dört aya düşürülür. Hüseyin Nihal Atsız, 1944 yılında İsmet İnönü'nün telkiniyle yeniden yargılanır. "Irkçılık-Turancılık" davasından Atsız'a 6 yıl 5 ay mahkûmiyet kararı çıkar. Cezası Yargıtay tarafından bozulur. Bir buçuk yıllık mahkûmiyetinden sonra serbest kalır. Bir süre işsiz kalır ve kitaplarından bazılarını geçinmek amacıyla satmak zorunda kalır.

Hüseyin Nihal Atsız, sınıf arkadaşının Milli Eğitim Bakanı olmasıyla 1949'da Süleymaniye Kütüphanesi'ne "uzman" olarak tayin edilir. Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde 1950'de Haydarpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine atanır. Daha sonra Süleymaniye Kütüphanesi'ne tayin edilir. Burada en uzun memuriyetini yaşar. Tam on yedi yıl bu görevde kalır. Ayrıca 1964'ten vefatına kadar "Ötüken" dergisini çıkarır.

Hüseyin Nihal Atsız, 11 Aralık 1975'te İstanbul Kadıköy'de hayata veda eder. Cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilir. Edebi Kişiliği
 
 • Milli Edebiyat anlayışına bağlı sanatçılardandır.
 • Şair, tarihçi ve romancı kimliğiyle öne çıkar.
 • Bir düşünce adamı olarak bütün hayatını "Türkçülük" davasına adayan Nihal Atsız, kendisini Türkçü, milliyetçi ve Turancı olarak tanımlar. İsmi Türkçülükle özdeşleşir.
 • Hocası Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü'nün yanında yetişir.
 • Turancıların çevrelerinde "Türkolog" olarak kabul görür.
 • "Ben, yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeye tenezzül etmeyecek kadar millî şuur ve gurura malik bir Türk'üm. Siyasi, içtimai mezhebim Türkçülüktür." sözleri onun hayat felsefesini özetler.
 • Şiirlerinde en fazla sevgi ve ayrılık konularını işler.
 • Üslubu oldukça sert, ateşli ve keskin olan Hüseyin Nihal Atsız, düşüncelerini adeta haykırırcasına savunur.
 • Yaşamı süresince birçok bilimsel çalışma ve makale yayımlar.
 • Bir bilim adamı olan Hüseyin Nihal Atsız, birçok işkence görmesine rağmen karakterinden ve savunduğu ülküden asla geri adım atmaz.
 • Eserlerinde dine yer vermeyen Atsız, Sosyalizm'e şiddetle karşı çıkar.
 • Romanlarında efsane mitos ve destan geleneğinden yararlanır.
 • Türk dilini, tarihini ve edebiyatını iyi derecede bilir. Özellikle Göktürk tarihi konusunda çok derin bilgilere sahip olan Hüseyin Nihal Atsız, bu tarihi yalın bir dille anlatır.
 • "Ötüken", "Atsız Mecmua", "Orhun" dergilerini yayın hayatımıza kazandırır. Bu dergilerde Türkçülüğü ön plana çıkarır. Düşüncelerini de bu dergiler vasıtasıyla ortaya koyar.
 • "Deli Kurt"a Osmanlı tarihini özellikle de bu tarihin ilk dönemini konu alır.
 • "Ruh Adam" romanında kendi hayatını anlatır.
 • Göktürklerin tarihini de "Bozkurtların Ölümü", "Bozkurtlar Diriliyor" eserlerinde kaleme alır.
 • Şiirleri, "Yolların Sonu" ismiyle kitap halinde basılır.

 

Eserleri
 
Şiir

Yolların Sonu

 
Roman

Bozkurtların Ölümü

Bozkurtlar Diriliyor

Dalkavuklar Gecesi

Ruh Adam

Deli Kurt

 
Edebiyat Tarihi

Türk Edebiyat Tarihi

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder