Ercüment Behzat Lav

ERCÜMENT BEHZAT LAV (1903-1984)

ercument behzat lavŞair ve yazar kimlikleriyle öne çıkan Ercüment Behzat Lav, 15 Kasım 1903'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Lisesini bitirdi. Daha sonra Darülbedayi'ye girip burada aktörlük yaptı. Almanya Berlin'de dört yıl süreyle Stern Müzik Konservatuvarı ve Reinhart Tiyatro Akademisinde öğrenim gördü. Radyoda spikerlik ve yayın şefliği görevlerinde bulunduktan sonra tiyatroda yönetmenlik yaptı.

Yazın hayatına şiirle başlayan Ercüment Behçet Lav, ilk şiirlerini "Resimli Ay" ve "Uyanış" dergilerinde yayımladı. İlk kitabı "S.O.S." ile tanındı. Öğretmenlik görevinde de bulunan Ercüment Behzat Lav, 17 Kasım 1984'te vefat etti.

Edebi Kişiliği

  • Serbest nazım ve toplumcu gerçekçi anlayışla eserler kaleme aldı.
  • Toplumcu gerçekçi şiirin öncülerindendir.
  • Toplumsal hadiseler ve ülke meselelerini irdeleyen şiirler yazdı.
  • Şiirlerinde genellikle hümanist anlayışı esas alır.
  • Ölçü ve uyağa karşı olan Ercüment Behzat Lav, aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda serbest ölçüyü eserlerine uygulayan ilk kişilerden olur.
  • Şiirlerinde dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizmin etkileri görülür.
  • Son dönem şiirlerinde hümanizmin etkisinde kalarak şiirlerini oluşturur.

Eserleri

Şiir
Kaos
S.O.S.
Mau Mau
Üç Anadolu
Açıl Kilidim Açıl

Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir
Ercüment Behzat Lav (1903-1984)

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme