Sevinç Çokum (1943)

sevinc cokum

Hikâye, roman ve senaryo yazarı olarak ön plana çıkan Sevinç Çokum, 1943'te İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya geldi. Öğrenimine Beşiktaş Büyük Esma Sultan İlkokulunda başladı. Daha sonra Beşiktaş Ortaokulunu ve Beşiktaş Lisesini bitirdi. Yükseköğrenimine başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 1970'te bitirdi. Ayrıca Umumi Sosyoloji dalında öğrenim gördü. 1970-1973 yılları arasında farklı okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı.

Sevinç Çokum, 1975'te öğretmenlikten ayrılarak edebi çalışmalara başladı. 1977-1979 yıllarında Türk Edebiyatı dergisinin yazı işleri müdürlüğünde bulundu. Yazın hayatının yanında müziğe de ilgi duydu. Daha ortaöğretim yıllarında İstanbul Radyosu çocuk korosunun haftalık programlarına katıldı. Yedi yıl boyunca klasik Batı Müziği dalında özel keman dersleri alarak keman çaldı ve konserlere katıldı.

"Bir Eski Sokak Sesi" adlı öyküsünü (ilk öyküsü) "Hisar" dergisinde yayımlayarak yazın hayatına başladı. Daha sonra "Yelken" ve "Eflatun" dergilerinde birkaç hikâyesi yayımlandı. İlk öykülerini "Eğik Ağaçlar" kitabında 1972'de yayımladı. Behçet Necatigil'in tavsiyesiyle öyküye yoğunlaştı. Ayrıca Ahmet Nadir Caner'in yönettiği Başkent Gazetesi'nde bazı şiirleri neşredildi.

Sevinç Çokum'un öykü, söyleşi ve diğer yazıları "Hisar", "Türk Edebiyatı", "Gösteri", "Varlık" dergilerinde yer aldı. Eşiyle kurdukları "Cönk Yayınları"nı yönetti. 1990-2001 yılları arasında da Türkiye gazetesinde inceleme, deneme ve gezi yazıları kaleme aldı. Ayrıca iki tefrika roman yazdı.

Sevinç Çokum, Türk Edebiyat Vakfı kurucularından olup aynı zamanda Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin de üyesidir. Türkiye Yazarlar Birliğince 1984'te yılın yazarı seçildi.

 
Edebi Kişiliği
 • Günümüz hikâye ve romancılarındandır.
 • Yazın dünyasına lise yıllarında hikâye türüyle başlar. İlk hikâyesini "Hisar" dergisinde yayımlar.
 • Eserlerinde geleneksel değerler, milli motifler ve ahlaki hassasiyetler ön plana çıkar.
 • Hikâyelerine çoğunlukla bir mekân tanıtımı ve olayla başlar. Ortalama Türk insanını belirli bir gelenek içerisinde işler.
 • İstanbul'un yoksul kesimini ve orta hali ailelerin dünyasını eserlerine taşır.
 • Kadın tiplerinin dünyalarını başarılı psikolojik tahlillerle yansıtır. Duygularını akıcı ve dokunaklı bir dille tasvir eder.
 • Hikâyelerinde sıcak, etkileyici ve cana yakın bir anlatıcı karakteri sergiler.
 • Süsten uzak, yalın, şiirsel anlatımı tercih eder. İç konuşmalar da eserlerinde önemli bir yer tutar.
 • Sevinç Çokum son iki romanında konularını tarihten seçmeyi tercih eder. Türk kimliği üzerinde durur.
 • "Zor" romanıyla Dündar Taşer Roman Yarışması birincisi olur. "Makina" öyküsüyle 1978'de Milli Kültür Vakfı Özel Jüri Armağanı'nı kazanır. "Hilal Görününce" romanı ile de TYB ve Milli Kültür Vakfı Armağanları'nı kazanır. 
 • "Beyaz Bir Kıyı" romanını Fas'a gittiğinde kaleme alır. Dünyevi aşk ve istekler boyutunun ötesinde Hak dostluğunu işler.
 • "Güzele Bakan Karınca" Sevinç Çokum'un 1990'dan günümüze Türkiye gazetesinde yer alan haftalık edebiyat sohbetlerinden seçilmiş yazılarını içerir.
 • "Karanlığa Direnen Yıldız" romanında siyasi hayatımızın önemli bir dönüm noktasını oluşturan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin içindeki farklı kişilikleri sorgular.
 • "Rozalya Ana", Sevinç Çokum'un İstanbul öykülerinden farklı olarak Kırım'dan, Anadolu kent ve köylerinden görüntüler taşıdığı son öykü kitabıdır.
 • "Bir Eski Sokak Sesi", Sevinç Çokum'un ilk hikâyelerini oluşturur. Şiirli anlatımın esas olduğu eserde şehrin dar ve eski sokaklarının insanlarını oldukça zengin iç dünyalarıyla anlatır.
 • "Hilal Görününce" romanında Türk dünyasının Kırım ile ilgili bir dilimini alıp işler. Eserde Kırım Türklerinin kendilerine özgü örf ve adetleri de yer alır.
 • "Ağustos Başağı" romanında Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatır.
 • "Çırpıntılar", yazarın roman türündeki eseridir. Eserde parçalanmış aileler ve göç üzerinde durur.
 • "Bizim Diyar", Sevinç Çokum'un ikinci romanıdır. Eserde Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yıllarını, Balkan Savaşı'nı ve Rumeli göçlerini ele alır.


Eserleri

Hikâye

Bölüşmek

Eğik Ağaçlar

Makina

Onlardan Kalan

Derin Yara

Rozalya Ana

Evlerinin Önü

Bir Eski Sokak Sesi

Beyaz Bir Kıyı

Gece Kuşu Uzun Öter

Roman

Karanlığa Direnen Yıldız

Zor

Hilâl Görününce

Bizim Diyar

Çırpıntılar

Ağustos Başağı

Deli Zamanlar

Gül yüzlüm

Gece Rüzgârları

Tren Burdan Geçmiyor

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder