Sedat Umran (1926-2013)

sedat umran

Asıl ismi Osman Sedat Öcal olan Sedat Umran, 1926'da İstanbul'da doğdu. Liseyi Haydarpaşa Lisesinde bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine devam etti. Sonra aynı üniversitenin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçerek 1948'de oradan mezun oldu. Farklı birçok kurumda memur ve çevirmen olarak çalışan Sedat Umran 1974'te İzmir Sümerbank Boru Fabrikası'nda mütercim görevindeyken emekli oldu.

Yazın hayatına şiirle başlayan Sedat Umran, ilk şiirini 1943'te "Yedigün" dergisinde yayımladı. İlk şiir kitabı "Meş'aleler" 1949'da çıktı. "Hisar", "Beş Sanat", "Varlık", "Türk Dili", "Güney", "Yeditepe", "Diriliş", "Türk Edebiyatı", "Sedir", "Tan", "Gösteri", "Milli Kültür", "Gergedan" gibi dergilerde şiirleri ve şiir çevirileri;  "Soyut" dergisinde kendi şiirlerinin yanında Alman şiirinden çeviri ve tanıtmaları yayımlandı.

Sedat Umran, 7 Ağustos 2013'te İstanbul Darülaceze'de hayatını kaybetti. Cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

 

Edebi Kişiliği

 
  • Garip dışında yeniliği sürdüren şairlerdendir.
  • Şiiri çağdaşlarından keskin çizgilerle ayrılır. Şiir anlayışında aykırı biri olarak öne çıkar.
  • "Trajik ben"in modern toplum içindeki ıstırabını anlatır.
  • Makine ile bireyin ruhunu tümleyen sanayi toplumunun şiirini oluşturur.
  • Cansız nesnelere duyarlılık kazandırır. Eşyanın iç dünyasını esas alır. Bu sebeple "Eşyanın Şairi" olarak tanınır. Bu yönüyle Türk şiirine büyük bir yenilik getirir. Bilinçaltına attığı acıları, sevinçleri eşyanın kimliğinde dışa vurarak mutluluğu yakalamaya çalışır.
  • Kimsenin şiir yazmada aklına getirmediği nesnelere şiirlerinde yer verir. Şiirlerinin konusunu son derece önemsiz ayrıntılar oluşturur. Şiirleri, ayrıca ideolojik düşüncelerden arı şiirler olarak da ön plana çıkar.
  • Şiirlerinde uyak ve mısra gibi ahenk ve ritim öğelerine başvurmayıp sembollere çokça yer verir.
  • Şiire Ahmet Haşim'in hayranlığıyla başlayan Sedat Umran "Leke" isimli şiiriyle tanınır.
  • Alman şiirine özenmiş bir şair olarak Almancada çok sayıda çeviriye de imza atar.
  • "İnsan Gelişiminin Devridaimi" çevirisiyle 1994'te Türkiye Yazarlar Birliği Çeviri Ödülü'nü kazanır.

 

Eserleri
 
Şiir

Meşaleler

Kara Işıldak

Gittin Taş Atarak Denizlerime

Leke

Kış Dörtlükleri

 
Ayrıca bakınız


Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder