Dilaver Cebeci (1943-2008)

dilaver cebeci

Şair, akademisyen ve yazar kimlikleriyle öne çıkan Dilaver Cebeci, 1943'te Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Dayısı köyünde dünyaya geldi. Ailesinin Kırıkkale'ye göç etmesi üzerine ilkokulu orada tamamladı. Ortaokulu Merzifon ve Mersin askeri okullarında, Kırıkkale'de başladığı lise öğrenimini Erzincan'da tamamladı. Yükseköğrenimini ise 1970'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yaptı.

Dilaver Cebeci, memurluk hayatına öğretmenlikle başladı. Aydın'da öğretmenlik ve Halk Eğitimi Başkanlığı yaptı. Sonra sırasıyla İstanbul Ortaköy Eğitim Enstitüsünde öğretim görevlisi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı neşriyat uzmanlığında çalıştı. Üsküdar Kız Lisesinde öğretmenlik yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde İktisat Tarihi yüksek lisansını 1976'da; yine aynı fakültenin Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalında doktorasını 1989'da yaptı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi olarak da çalıştı.

Dilaver Cebeci, yazın hayatına şiirle başladı. İlk şiiri "Defne" dergisinde çıktı. Şiir, hikâye ve mizah yazıları "Devlet", "Töre", "Türk Edebiyatı", "Türk Yurdu", "Ortadoğu", "Güney Su", "Yeni Düşünce", "Ayrıntılı Haber", "Türkiye" gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. Yedi şiiri bestelenerek ünlü sanatçılar tarafından okundu.

Dilaver Cebeci, 1963'te Türk Ocağı Şiir Yarışmasında Birincilik Ödülü'nü; 1995'te Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması'nda Mansiyon Ödülü aldı.

29 Mayıs 2008'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle İstanbul'da vefat etti. İstanbul'daki Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

 
Edebi Kişiliği
 
 • Garip şiiri dışında yeniliği sürdüren şairlerdendir.
 • Ona asıl ün sağlayan bestelenen "Türkiye'm" şiiridir.
 • Şiirlerinde konu sınırlaması olmayan sanatçı, şiirlerini çok sesli bir destan havası içinde söyler.
 • Edebiyatımızda uzun ve hikâyemsi mensure türünü deneyip milli romantizmi vermeye çalışır.
 • Şiirlerinde aşk, vatan, millet, insan sevgisi ve kahramanlık konularını işler.
 • Şiirlerinde milli ve tarihi motifler önemli oranda yer alır.
 • Gazel tarzıyla da şiirler kaleme alır.
 • Milli ve tarihi motiflerle örülü lirik şiirler yazar.
 • Şiirlerini hem hece ölçüsüyle hem de serbest nazımla oluşturur.
 • Edebiyatımıza "Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi" mizahi tipini kazandıran kişi olarak bilinir. Bu imzayla oluşturduğu eserlerinde Türk sosyal hayatını işler.
 • Şiir, hikâye, mizah ve tiyatro dallarında eserler yazan Dilaver Cebeci, ayrıca iktisat tarihi ve sosyoloji konularında da makaleler kaleme alır.

 

Eserleri
 
Şiir

Şafağa Çekilenler

Ve Sığınırım İçime

Hun Aşkı

Kandehar Dağlarında Sabah Namazı

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder