Mustafa Kutlu

MUSTAFA KUTLU (1947)

mustafa kutluYazar Mustafa Kutlu, 6 Mart 1947'de Erzincan'da doğdu. İlmiye sınıfında yer alan Nurettin Bey ve Sulhiye Hanım'ın oğludur. İlk, ortaokul ve liseyi Erzincan'da okudu. Erzincan Lisesini bitirdikten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Bu okulda Orhan Okay, Kaya Bilgegil, Selahattin Olcay gibi hocalarla tanıştı.

Mustafa Kutlu, öğrenim hayatından sonra öğretmen olarak atandı. İlk ataması Tunceli'ye yapıldı. Tunceli Lisesindeki öğretmenliği dört yıl sürdü. 1972'de İstanbul Vefa Lisesine ataması yapıldı. 1974'te öğretmenlik mesleğinden istifa etti. Ayrıldıktan sonra "Dergâh" yayınlarında yönetici olarak çalıştı.

Yazın hayatına hikâye türü ile başlayan Mustafa Kutlu, ilk hikâyesini 1968'de yayımladı. "Hisar", "Türk Edebiyatı", "Düşünce", "Yönelişler" gibi dergilerde yazıları yayımlandı. İnceleme türündeki ilk eserlerini de bu arada yayımladı. Mustafa Kutlu, ayrıca Yeni Şafak gazetesinde kültür ve spor yazıları yazdı. Kanal 7'de kültür programları hazırladı. "Hareket" ve "Türk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi" yayın faaliyetlerini yürüttü. 1980'den sonra sinemaya yöneldi. Çeşitli senaryolar yazdı. Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe"sini senaryolaştırdı. "Yoksulluk İçimizde" ve "Ya Tahammül Ya Sefer" ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "Yılın Hikâyecisi" seçildi.


Edebi Kişiliği

 • Bireyin iç dünyasını yansıtmaya çalışan sanatçılardandır.
 • Günlük hayatta her zaman karşılaşılan sıradan kişiler, köyden kente göç ile Anadolu insanının hayatı eserlerinde ön plana çıkar.
 • Türk edebiyatında uzun hikâye tarzıyla hatırlanır.
 • Kişilerin iç dünyalarındaki fırtınaları, çocukluk ve aşkı ile çağdaş zamanla yaşamaya çalışan ve yalnızlaşan köy, kasaba ve varoş insanlarını anlattı.
 • Eserlerinde sanayileşme ve modern ticari hayatın getirdiği para hırsı, tüketim çılgınlığı, zengin olma hevesi öne çıkar.
 • Türk hikâyeciliğine farklı bir bakış açısı getirir. Kendi anlatımına göre hikâyelerini bir oturuşta kahvehanelerde yazar.
 • Toplum meselelerini ilk eserlerinden itibaren işler. Sosyal ve siyasi olayları bir ayna tutarlılığıyla eserlerinde anlatır.
 • Toplumsal hadiseleri anlatırken bu meseleler çerçevesinde yaşanan dramları da yapıtlarına aktarır.
 • İnançlı bir kişiliğe sahip olan Mustafa Kutlu, son yazdığı hikâyelerinde tasavvufi konulara yönelir.
 • Hikâyelerinde yabancılaşmanın karşısında tavır alır. Her türlü gelişimin tarihimizde ve öz değerlerimizde olduğunu anlatır.
 • "Kıssa" geleneğine dayalı hikâyeler kaleme alır.
 • Modern hikâyenin tekniklerinden yararlanan Kutlu, kendine özgü orijinal bir üslup geliştirir. Az şeyle çok şey anlatır. Alışılmamış cümle yapısıyla da dikkat çeker. 
 • Anadolu özellikle de Doğu insanının konuşmalarını, şive taklitlerini başarıyla yansıtır.
 • Hikâyelerinde zaman zaman okuyucuyla sohbet eder. 
 • Eserlerindeki iç konuşmalar ve diyaloglar oldukça canlıdır.
 • "Dergâh" ve "Hareket" dergileri ile özdeşleşir, bunların yöneticiliğini yapar.


Eserleri

Öykü
Gönül İşi
Ortadaki Adam
Yokuşa Akan Sular
Bu Böyledir
Ya Tahammül Ya Sefer
Yoksulluk İçimizde
Sır
Zafer Yahut Hiç
Menekşeli Mektup
Arka Kapak Yazıları

Deneme
Akasya ve Mandolin
Yoksulluk Kitabı


Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)
Mustafa Kutlu (1947)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme