Kenan Hulusi Koray

KENAN HULUSİ KORAY (1906-1943)

kenan hulusi korayHikâye yazarı olarak tanınan Kenan Hulusi Koray, 1906'da İstanbul'da doğdu. Liseyi, İstanbul Erkek Lisesinde bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okudu.

Kenan Hulusi Koray, Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı öykülerle edebiyat dünyasına adım attı. "Bir Tutam Saç" ilk öyküsü olarak bilinir. Bu ilk hikâyelerin ardından aynı dergiye yazan diğer altı arkadaşı ile birlikte Türk edebiyatında "Yedi Meşaleciler" diye anılan topluluğu oluşturdular. Çok uzun olmayan bu birlikteliklerinden sonra Kenan Hulusi Koray, 1934'te "Vakit" gazetesinde gazeteciliğe başladı. Kısa bir süre sonra gazetede yazı işleri müdürü oldu. "Muhit", "Mektep", "Milliyet", "Yeni Türk", "Varlık", "İkdam", "Tan", "Yedigün", "Yıldız", "Yeni Mecmua", "Vakit" isimli dergi ve gazetelerde yazdı.

Hikâyede, önce Ömer Seyfettin sonrasında Sait Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yolunu tuttu. Daha sonraki yıllarda özellikle Sadri Ertem'in etkisiyle gerçekçi konulara yöneldi. Kenan Hulusi Koray, bu süreç içerisinde beş hikâye kitabı yayımladı. "Osmanoflar" romanı ve kısa hikâyelerinden çoğu gazete sayfalarında kaybolup gitti. Gazeteciliğin de etkisiyle küçük hikâye tarzını benimsedi. Cumhuriyet döneminde korku türünde eserler kaleme alan ilk öykücü olarak kabul edilir.

Kenan Hulusi Koray, askerlik sırasında yakalandığı tifüs hastalığı nedeniyle 23 Mayıs 1943'te Adapazarı'nda vefat eder.

Edebi Kişiliği

 • Yedi Meşaleciler içerisinde yer alan tek hikâyecidir.
 • Gazeteciliğin etkisiyle küçük hikâye tarzını benimser. Hikâyeleri konu ve kurgu açısından oldukça sağlamdır. 
 • Hikâyelerinde sürekli bir olay vardır.
 • Cumhuriyet Dönemi'nde korku türünde örnek veren ilk hikâyecidir.
 • Öykü, eleştiri ve röportajlar yayımlar.
 • Şiir türünde eser kaleme almamıştır.
 • Fantastik konuları hikâyelerinde renkli ve hareketli bir anlatımla dile getirir. Kelime, hayal ve renge de özel bir önem verir.
 • İlk başlarda masala benzer hayali hikâyeler yazan Kenan Hulusi Koray, zamanla gerçekçi hikâyeler yazmaya başlar. Kenan Hulusi Koray'a ün kazandıran da bu gerçekçi eğilim olur.
 • Hikâyeleri olay ağırlıklıdır. Anadolu insanının yaşama koşulları, işçi sınıfı ve köylüler hikâyelerinde değindiği konulardır. Psikolojik konularda da hikâyeler kaleme aldı.
 • Hikâyelerinde yer alan kahramanları İstanbul'dan seçer. Bazı kahramanlarını da Ruslar'dan seçer. Öykülerindeki kişileri zaman-çevre-eşya ilişkileri bağlamında yansıtmaya çalışır.
 • Kenan Hulusi Koray'ın hikâyelerinin en önemli özelliği, Ömer Seyfettin'in hikâyelerinde olduğu gibi çoğunlukla sonlarının şaşılacak olaylarla bitiyor olmasıdır.
 • "Bahar Hikâyeleri" eserinde yer alan bazı öykülerinde "korku" ve "esrar" temasını işler. Kitapta sekiz hikâye yer alır.
 • "Bir Yudum Su", Kenan Hulusi Koray'ın Leyla ve Mecnun hikâyesini anımsatan aşk hikâyesidir. "Kays" ve "Lübna" hikâyede ismi öne çıkan kişilerdir.

Eserleri

Hikâye
Bahar Hikâyeleri
Bir Otelde Yedi Kişi
Bir Yudum Su

Roman
Osmanoflar

Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
Kenan Hulusi Koray (1906-1943)

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme