İsmail Habip Sevük (1892-1954)

ismail habip sevuk

Yazar, edebiyat tarihçisi, gazeteci ve siyasetçi olarak ön plana çıkan İsmail Habip Sevük, 1892'de Edremit'te  Jandarma Binbaşı Mustafa Habip Bey'in oğlu olarak dünyaya geldi.

İsmail Habip Sevük, ilköğrenimine Edremit'te başlayıp ilköğrenimini yine orada tamamladı. Sonra Bursa İdadisinde okudu. Yükseköğrenimi de İstanbul'da Darülfünun Hukuk Mektebinde tamamladı. Burayı başarılı bir şekilde bitiren İsmail Habip Sevük, öğretmenlik mesleğine adım attı. Kastamonu'ya edebiyat ve felsefe öğretmeni olarak atandı. 1919'da İzmir'e giderek İzmir Sultanisinde edebiyat öğretmenliği yaptı.

İsmail Habip Sevük, İzmir'in işgal edilmesi üzerine Balıkesir'e geçti. Burada "İzmir'e Doğru" dergisini yönetti. Balıkesir'in Yunan işgaline uğraması nedeniyle yeniden Kastamonu'ya gitti. Kastamonu'da "Açıkgöz" gazetesinde başyazarlık yaptı. Milli Mücadele'nin bitimiyle Ankara'ya gitti.

Ankara'ya giden İsmail Habip Sevük, burada edebiyat öğretmenliği yaptı. Ankara'da Yunus Nadi'nin sahibi olduğu "Yeni Gün" gazetesinde yazarlığa başladı. Gazetenin muhabiri olarak Mustafa Kemal Atatürk ile Konya, Mersin ve Adana'ya gitti. Buralardaki izlenimlerini "Hâkimiyet-i Milliye" gazetesinde bir dizi halinde yayımladı.

İsmail Habip Sevük, Edirne'de Türk Ocağı başkanlığını üstlendi. 1925'te liselere ders kitabı amacıyla hazırlanan "Türk Teceddüt Edebiyatı" adlı eserini yayımladı. 1926-1931 tarihleri arasında sırasıyla Antalya ve Adana Maarif Eminliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliğine atandı. Bu görevi esnasında milletvekili oldu.

1946'da emekli oldu. Bu tarihten sonra kendisini tamamen yazmaya veren İsmail Habip Sevük, 17 Ocak 1954'te gırtlak kanserinden İstanbul'da yaşamını yitirdi. Cenazesi, Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedildi.


Edebi Kişiliği
 
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli yazarları arasında yer alır. İsmail Habip Sevük'ün yazınsal hayatında ve edebiyat zevkinin oluşmasında Bursa Lisesinde okuduğu esnada onun edebiyat öğretmeni olan Servet-i Fünun yazarlarından Hüseyit Siret Özsever'in güzel, düzgün konuşması ve birikiminin büyük etkisi olur.
 • "Açıksöz", "Doğru" ve "Cumhuriyet" gazetelerinde yazarlık yapar.
 • Tarihten beslenen anlatımıyla gezi türünde başarılı eserler yazar. Bu eserlerde tezatlardan, ilginç karşılaştırma ve orijinal buluşlardan faydalanır.
 • Etkileyerek öğretmeyi amaç edindiğinden edebiyat tarihine öznel bir tutumla yaklaşır.
 • Atatürk'ün şahsiyetini, devrimlerini yapıtlarında büyük bir ustalıkla işler.
 • "Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi" kitabı liselerde ders kitabı olarak okutulur ve geniş ilgi uyandırır. Bu eseriyle çağının gençlerinde kalıcı bir edebiyat sevgisi oluşturur. Coşku ve duygulu dili eserde ön plana çıkar. Bu yapıt dolayısıyla Cenap Şahabettin ile yaptığı tartışma edebiyat tarihimizin önemli tartışmalarından birisi olur.
 • Gözleme dayalı, kıvrak, renkli, söz sanatlarıyla yüklü, süslü, sürükleyici ve kendine özgü bir anlatımla ön plana çıkar.
 • İsmail Habip Sevük, "Tuna'dan Batı'ya" ve "Yurttan Yazılar" kitaplarıyla gezi türünde önemli yapıtlara imza atar.
 • Atatürk'ün kişilik ve inkılâplarını "Atatürk İçin"; Atatürk ile ilgili anılarını da "O Zamanlar" eserinde toplar.
 • "Avrupa Edebiyatı ve Biz" adlı iki ciltlik eserinde Batı'nın kültür ve sanatını oluşturan yazar ve şairlerin yaşamlarını ve sanatlarını anlatır.
 • Milli konular üzerine birçok makale ve sohbet kaleme alır.

 

Eserleri

Edebiyat Tarihi

Bir Teceddüd Edebiyat Tarihi

Gezi

Yurttan Yazılar

Tuna'dan Batı'ya

Anı
O Zamanlar (Kurtuluş Savaşı Anıları)

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici MetinlerAyrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder