Asım Bezirci

ASIM BEZİRCİ (1928-1993)

asim bezirciEleştirmen, edebiyat tarihçisi, çevirmen ve denemeci kimlikleriyle öne çıkan Asım Bezirci, 1927'de Erzincan'da doğdu.

İlköğrenimine Erzincan'da başlayıp bu eğitimini orada tamamladı. Ortaöğrenimini yatılı olarak Erzurum'da okudu. 1950'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yine aynı yıl içerisinde "Gerçek" gazetesinde politik fıkralar kaleme almaya başladı. İlk başta "Halis Acar" adıyla çeşitli dergilerde yazılar yazan Asım Bezirci, 1960'tan sonra kendi ismiyle yazmaya başladı.

Kendisine yakın gördüğü arkadaşı Rıfat Ilgaz hakkında bir inceleme yayımladı. 26 yıl gibi çok uzun bir süre muhasebecilik yapmak zorunda kalmasına rağmen yazın hayatımıza çok önemli yapıtlar kazandıran Asım Bezirci, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta 37 kişinin öldüğü Madımak Oteli yangınında öldü.


Edebi Kişiliği

  • Edebiyat tarihçisi, eleştirmen, denemeci ve çevirmen olarak ön plana çıktı.
  • Eski ve yeni edebiyatın temelleriyle ilgili yaptığı araştırmalarıyla tanındı.
  • Nazım Hikmet, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret, Orhan Veli Kanık başta olmak üzere düşüncelerini faydalı bulduğu yaklaşık on beş yazarın kitabını çevirdi.
  • Eleştiride duygusallık ve bireyselliği bir tarafa bırakan Asım Bezirci, nesnel eleştiri yöntemini yerleştirmeye çalıştı. 

Eserleri

Çok Kapılı Oda
Edip Cansever
Günlerin Götürdüğü Getirdiği 
Bilimden Yana Sosyalizme Doğru 
Okudukça 
Orhan Veli Kanık 
Ahmet Haşim 
Nurullah Ataç 
On Şair On Şiir 
İkinci Yeni Olayı 
Sabahattin Ali 
Nâzım Hikmet ve Seçme Romanlar 
Halk, Sosyalizm, Kültür ve Edebiyat 
1950 Sonrasında Hikâyecilerimiz 
Pir Sultan 
Halkımızın Diliyle Barış Şiirleri 
Şairlerimizin Diliyle Barış 
Rıfat Ilgaz 
Güle Dil Verenler 


Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler
Asım Bezirci (1928-1993)

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme