Hilmi Yavuz (1936)

hilmi yavuz

Şair, yazar ve akademisyen kimlikleriyle bilinen Hilmi Yavuz, 14 Nisan 1936'da İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdi. Sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı fakat buradaki eğitimi yarıda kaldı. İngiltere'ye gidip BBC'nin Türkçe bölümünde çalıştı. İngiltere'de Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi.

Hilmi Yavuz, Türkiye'ye döndükten sonra "Cumhuriyet", "Milliyet" ve "Yeni Ortam" gazetelerinde çalıştı. "Ali Hikmet" imzasıyla çeşitli dergilerde inceleme, eleştiri ve denemeler kaleme aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Yazın hayatına şiirle başlayan Hilmi Yavuz, ilk şiirini Behçet Necatigil yönetiminde çıkan "Dönüm" dergisinde yayımladı. Bu dönemde daha çok "İkinci Yeni" akımının etkisinde şiirler kaleme aldı. "İmge" kavramı bu dönem şiirlerine damgasını vurdu. Sonrasında İslam mistisizmine yöneldi. Tasavvuftan yararlanarak kendine has bir sözcük dağarcığı geliştirdi.


Edebi Kişiliği
 
  • 1960 sonrası mistik duyarlılıkla eserlerini oluşturan şairlerdendir.
  • İlk yıllarında daha çok "İkinci Yeni" akımından etkilenerek imgeci tarzda şiirler kaleme alır. Sonraki yıllarda biçimle özü, gelenekçilikle çağdaşlığı kaynaştırır.
  • Tasavvuftan, İslam mistisizminden faydalanarak kendine has bir sözcük dağarcığı geliştirir.
  • Şiire çok emek veren az fakat zor yazan Hilmi Yavuz şiirlerinde; aşk, yalnızlık, hüzün, yolculuk, akşam ve zaman temalarını işler.
  • Şiirleri, edebi çevrelerce "Güzel mısralar haline dökülmüş bilmeceler" olarak adlandırılır. 
  • Şiirlerinde Divan ve Halk şiirine yönelir. Özellikle de Divan şiirine son yıllarda eğilen nadir şairler arasında yer alır. Divan şiirinden çeşitli alıntılar yapar.
  • Şiirleri şekil açısından oldukça güçlü şiirler olup şiir dilini de ustaca kullanır.     
  • Bazı eleştirilerinde "İrfan Külyutmaz" ismini kullanır.
  • Şairliğinin yanı sıra deneme türünde de önemli eserler kaleme alır.
 

Eserleri

Şiir

Bakış Kuşu

Doğu Şiirleri

Yaz Şiirleri

Gizemli Şiirler

Zaman Şiirleri

Gülün Ustası Yoktur

Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize

Erguvan Şiirler

Çöl Şiirleri

Akşam Şiirleri

Yolculuk Şiirleri

Hurufi Şiirler

Büyü'sün Yaz

Bedrettin Üzerine Şiirler

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder