Emine Işınsu Öksüz

EMİNE IŞINSU ÖKSÜZ (1938)

emine isinsu oksuzRomancı olarak ön plana çıkan Emine Işınsu Öksüz, 17 Mayıs 1938'de Kars'ta doğdu. Cumhuriyet Dönemi'nin tanınmış şair ve yazarı olan Halide Nusret Zorlutuna'nın kızıdır. Annesinden dolayı devamlı olarak edebiyattan bahsedilen bir ortamda büyüdü.

Babasının görev gereği Şanlıurfa, Karaman, Sarıkamış başta olmak üzere birçok ilde bulunmasından ötürü eğitimini de farklı illerde yapmak zorunda kaldı. İlkokulu Urfa, Sarıkamış ve Ankara'da okudu. Liseyi, Ankara TED Kolejinde bitirdi. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yaptı. Ayrıca aynı üniversitenin felsefe bölümü ile ODTÜ'nün İşletme Bölümü'nde okudu. İngiliz Dili ve Edebiyatındaki öğrenimi sırasında bir ara AFS bursu alarak ABD'ye gitti.

Yazın hayatına henüz 17 yaşında iken başladı. "İki Nokta" şiir kitabını bu esnada bastırdı. 1963'ten sonra bütün ağırlığını roman türüne veren Emine Işınsu Öksüz, ayrıca 1970'li yılların önemli fikir ve sanat süreli yayınlarından olan "Töre Dergisi"ni 1971'den itibaren on yıl süreyle kesintisiz çıkardı. Birçok farklı dergi ve gazetede yazıları yayımlandı. "Sabah" ve "Yeni İstanbul" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Evli ve üç çocuk annesidir.Edebi Kişiliği

  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Milli Edebiyat zevk ve anlayışıyla eser veren yazarlardandır.
  • Milli ve manevi yönü ön planda olan romanlarıyla bilinir.
  • Eserlerinde insan psikolojisini ön plana çıkarır. Mekân tasvirleri ikinci planda kalır. Mekan ve kahramanları duygu süzgecinden geçirerek aktarır.
  • Bulgaristan, Batı Trakya, Kerkük esaretleri, kadın esareti ve ülkemizdeki buhranlar eserlerinin konularını oluşturur.
  • Son dönemde kaleme aldığı eserlerde Yunus Emre, Hacı Bayram Veli ve Hacı Bektaşi Veli'nin hayatlarını ele aldı.
  • "Küçük Dünya" romanı ile T.C. Turizm Bakanlığı Sanat Armağanı'nı; "Sancı" romanı ile de Türkiye Milli Kültür Vakfı Roman Ödülü'nü aldı.
  • "Azap Toprakları" romanında Batı Trakya'da yaşayan Türklerin altmışlı yılların son yarısında gördükleri eziyeti, orada yaşayan kişilerin yaşantı, umut ve beklentilerini anlattı. 
  • "Sancı" romanında 1970 öncesinin solcuları tarafından katledilen Dursun Önkuzu'nun gerçek hayat öyküsünü anlatır. Eserde, o devrin Türkiye'sinden kesitler yer alır.
  • "Küçük Dünya" romanında 1950'li yıllarda oldukça tahsilli bir İstanbul'u kızın evlenip Şanlıurfa'ya gitmesini ve orada tarif edilemeyen büyük aşkını anlatır. Bu roman, yönetmen Osman Sınav tarafından televizyon dizisi olarak çekilir ve TRT'de yayımlanır.
  • "Çiçekler Büyür", romanında 1970'li yıllarda Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığın maddi manevi ıstıraplarını, oradaki Türklerin umut ve beklentilerini ve Türkiye'ye uzanma gayretlerini anlatır.

Eserleri

Roman
Azap Tutsakları
Küçük Dünya
Tutsak
Sancı
Alparslan
Çiçekler Büyür
Cumhuriyet Türküsü


Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)
Emine Işınsu Öksüz (1938)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme