Ali Mümtaz Arolat (1897-1967)

ali mumtaz erolat

Şair kimliğiyle ön plana çıkan Ali Mümtaz Arolat, 23 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. 3. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa'nın oğludur. Annesi Fatma Refia Arolat'tır. Galatasaray Lisesinde okudu. Buradaki öğrenimi sırasında gönüllü olarak I. Dünya Savaşı'na katıldı. Üç yıllık bir aradan sonra öğrenimini Ticaret Lisesinde tamamladı.

Ali Mümtaz Arolat, sonraki yıllarda yerli ve yabancı bankalarda çalışmaya başladı. 1923'te hayatını Fitnat Altınanıt ile birleştirdi. Çok uzun bir süre İş Bankası umum muhasebe müdürü olarak çalıştı. 1962'de emekli oldu.

Yazın hayatına çok küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu şiirle başladı. İlk şiirlerini "Seza" ismiyle "Şair" ve "Nedim" dergilerinde yayımladı. "Kitaplar" dergisinde de Ali Hasan ismiyle şiirleri yayımlandı. Ali Mümtaz Arolat ayrıca "Yeni Mecmua" ve Yahya Kemal Beyatlı'nın çıkardığı "Dergâh" dergilerinde yazdı. Şiirlerini 1926'da "Bir Gemi Yelken Açtı" adlı kitapta topladı. İkinci şiir kitabı olan "Hayal İkliminden Dönen Diyor ki"yi de 1960'da yayımladı.

Ali Mümtaz Arolat, 4 Eylül 1967'de İstanbul'da vefat etti. Cenazesi, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

 

Edebi Kişiliği

  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler arasında yer alır.
  • Tabiat ve aşk temalarını işleyen hece ölçüsündeki şiirleriyle tanınır. İlk şiirlerinde hece vezniyle sonrakilerde serbest vezinle şiirler yazar. 
  • Sembolizm'den etkilenen Ali Mümtaz Arolat, Türk edebiyatının ilk sembolist şairleri arasında yer alır. Bu anlamda şiirlerinde ince bir melal sezilir. Musiki de şiirlerinde önemli bir yer tutar.
  • Eserlerinde en önemli öğe olarak "hayal" unsuru ön plana çıkar.
  • Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanır.


Eserleri 

Şiir

Bir Gemi Yelken Açtı

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder