Ali Mümtaz Arolat

ALİ MÜMTAZ AROLAT (1897-1967)

ali mumtaz erolatŞair kimliğiyle ön plana çıkan Ali Mümtaz Arolat, 23 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. 3. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa'nın oğludur. Annesi Fatma Refia Arolat'tır. Galatasaray Lisesinde okudu. Buradaki öğrenimi sırasında gönüllü olarak I. Dünya Savaşı'na katıldı. Üç yıllık bir aradan sonra öğrenimini Ticaret Lisesinde tamamladı.

Ali Mümtaz Arolat, sonraki yıllarda yerli ve yabancı bankalarda çalışmaya başladı. 1923'te hayatını Fitnat Altınanıt ile birleştirdi. Çok uzun bir süre İş Bankası umum muhasebe müdürü olarak çalıştı. 1962'de emekli oldu.

Yazın hayatına çok küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu şiirle başladı. İlk şiirlerini "Seza" ismiyle "Şair" ve "Nedim" dergilerinde yayımladı. "Kitaplar" dergisinde de Ali Hasan ismiyle şiirleri yayımlandı. Ali Mümtaz Arolat ayrıca "Yeni Mecmua" ve Yahya Kemal Beyatlı'nın çıkardığı "Dergâh" dergilerinde yazdı. Şiirlerini 1926'da "Bir Gemi Yelken Açtı" adlı kitapta topladı. İkinci şiir kitabı olan "Hayal İkliminden Dönen Diyor ki"yi de 1960'da yayımladı.

Ali Mümtaz Arolat, 4 Eylül 1967'de İstanbul'da vefat etti. Cenazesi, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Edebi Kişiliği

  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler arasında yer alır.
  • Tabiat ve aşk temalarını işleyen hece ölçüsündeki şiirleriyle tanınır. İlk şiirlerinde hece vezniyle sonrakilerde serbest vezinle şiirler yazar. 
  • Sembolizm'den etkilenen Ali Mümtaz Arolat, Türk edebiyatının ilk sembolist şairleri arasında yer alır. Bu anlamda şiirlerinde ince bir melal sezilir. Musiki de şiirlerinde önemli bir yer tutar.
  • Eserlerinde en önemli öğe olarak "hayal" unsuru ön plana çıkar.
  • Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanır.

Eserleri

Şiir
Bir Gemi Yelken Açtı

Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)
Ali Mümtaz Arolat (1897-1967)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme