Turan Oflazoğlu

TURAN OFLAZOĞLU (1932)

turan oflazogluOyun yazarı olarak ön plana çıkan Turan Oflazoğlu, 17 Şubat 1932'de Adana'da doğdu. İlkokulu, Bünyan İlkokulunda, ortaokulu İstanbul Gedikpaşa Ortaokulunda, liseyi de İstanbul Vefa Lisesinde bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde yaptı. Sertifikasını aldıktan sonra ABD'ye gidip Washington'da tiyatro öğrenimi gördü. Tiyatro üzerinde çeşitli çalışma ve incelemeler yaptı.

Turan Oflazoğlu, ABD'de de bulunduğu süre içerisinde oyun yazarlığı konusunda eğitim gördü. 1967'de ABD'de ilk oyunu olan "Keziban"ı yazdı. 1968'de Türkiye'ye döndükten sonra TRT İstanbul Radyosu Tiyatro Şubesinde oyun seçici, dramaturg ve yapımcı olarak çalıştı. Tiyatro türü dışında çeviri alanında da önemli çalışmalara imza attı. Yazdığı oyunlarla birçok ödül kazanan Turan Oflazoğlu, 1997'de emekliye ayrıldı. Tanıtma kitapları ve şiirler de kaleme aldı. 

Edebi Kişiliği

  • Günümüz tiyatro yazarlarından olan sanatçı sağlam bir tiyatro kültürüne sahiptir.
  • Toplumu, köyü ve tarihî konuları işleyen oyunlarıyla tanınır. Oyunlarında günlük yaşamı ve toplumsal gerçekleri sanatın potasında eritir. Tarihi şahsiyetler de oyunlarında kendine yer bulur.
  • Tarihi oyunlarında daha çok Osmanlı tarihini konu alır. İktidar-güç kavramıyla ilgili çatışmaları yansıtır. Türk tarihinin daha çok buhranlı ve kritik dönemlerini işler.
  • Oyunlarının hemen hemen hepsinde ortak özellik olarak iktidar mücadeleleri ön plana çıkar.
  • Oyunlarında tarihe yönelme önemli olmakla birlikte karakterlerin kişilik ve iç dünyalarını yansıtmak amaçlanır.
  • Shakespeare, Rilke, Kafka, Nietsche gibi yazarlardan çeviri yoluyla birçok ünlü eseri Türk edebiyatına kazandırır.
  • Oratoryo, baleler yazar.
  • Şiir, deneme, çeviri ve senaryo türlerinde de eserler kaleme alır.
  • "Yine Bir Gülnihal" oyununda İsmail Dede Efendi'nin yaşamını anlatır.
  • "Deli İbrahim" oyununda tahta çıkmaya hazır olmayan bir şehzadenin içinde bulunduğu durumu anlatır.

Eserleri

Oyun
Keziban
Deli İbrahim
Allah'ın Dediği Olur
IV. Murat
Sokrates Savunuyor
Kösem Sultan
Bizans Düştü-Fatih
Elif Ana
Genç Osman
Gardiyan
III. Selim Kılıç ve Ney


Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)
Turan Oflazoğlu (1932)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme