Tahsin Yücel

TAHSİN YÜCEL (1933)

tahsin yucelÖykü yazarı, romancı ve çevirmen kimlikleriyle öne çıkan Tahsin Yücel, 17 Şubat 1933'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Ötegece köyünde doğdu. Babası, kunduracı Ahmet Yücel, annesi Nuriye Münevver Hanım'dır. Babasını henüz üç yaşındayken kaybetti. İlköğrenimini Elbistan Gazi Paşa İlkokulunda tamamladı. Parasız yatılılık sınavını kazanarak İstanbul'a gelip 1953'te Galatasaray Lisesini bitirdi. Burada Orhan Şaik Gökyay, Ahmet Kutsi Tecer ile tanıştı. 1960 yılında da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Üniversite öğrenimi sırasında "Varlık" yayınevinde çalıştı. Üniversiteyi bitirdikten sonra orada kalmayı tercih etti. Kısa sürede "doçent" ve "profesör" unvanlarını aldı. 2000 yılına kadar burada çalıştı. Sonra emekli olup yazın çalışmalarına ağırlık verdi.

Yazın hayatına öykü türüyle başladı. İlk öyküsü olan "Dert Çok, Hem Dert Yok"u 1950'de yayımladı. Yine öykü türünde önemli bir eseri olan "Uçan Daireler" 1954'te "Varlık" yayınevi tarafından yayımlandı. Daha sonra "Varlık", "Seçilmiş Hikâyeler", "Yeryüzü" ve "Mavi"  dergilerinde öyküleri yayımlandı. "Uçan Daireler", "Haney Yaşamalı", "Düşlerin Ölümü" "Yaşadıktan Sonra", "Dönüşüm", "Vatandaş ve Ben", "Öteki" öykü ve kitaplarıyla yazın yaşamına devam etti. 1957'de "Anadolu Masalları" kitabı Varlık Yayınevi'nin klasikleri arasında yayımlandı. 1958'de de "Düşlerin Ölümü" adlı eseri yayımlandı. "Mutfak Çıkmazı" romanını hemen bunun akabinde yayımladı. 1969'da "Yaşadıktan Sonra" ve 1975'te "Dönüşüm" adlı iki öykü kitabını daha yayımladı. 1983'te de "Ben ve Öteki" adlı öykü kitabını yayımladı.

Tahsin Yücel, roman türüyle de tanınır. "Peygamberin Son Beş Günü", "Mutfak Çıkmazı", "Bıyık Söylencesi" bunların başında gelir. "Yazın Gene Yazın" ve "Tartışmalar" isminde iki deneme kitabı da olan Tahsil Yücel göstergebilim alanında da çalışmalarda bulunur. Son romanı "Kumru Kumru" 2005'te yayımlandı.

Evli ve iki çocuğu olan Tahsin Yücel, 22 Ocak 2016'da İstanbul'da hayata veda etti.


Edebi Kişiliği

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın çağdaş yazarlarından olan Tahsin Yücel, edebiyatımızın en ağırbaşlı ve kişilikli yazarlarından biri olarak bilinir.
 • Fransız dili ve edebiyatı profesörüdür.
 • Yazın hayatına öykü ile başlar. Sonraları roman, eleştiri ve deneme türlerinde de önemli eserler kaleme alır.
 • Eserlerinin dili oldukça sade ve anlaşılır olup eserlerinde modern sözcükler kullanır.
 • "Peygamberin Son Beş Günü", "Mutfak Çıkmazı" ve "Bıyık Söylencesi" romanlarında genel anlamda halka karşı ironik eleştirilerde bulunur.
 • Öykülerinden bazıları İsveççe ve Fransızcaya çevrilir.
 • "Yazın Gene Yazın" ismindeki deneme kitabı kendi hayatından alıntılar içerir. "Tartışmalar" ismindeki deneme kitabında ise dilsel konuları ve polemikleri işler.
 • "Uçan Daireler", "Haney Yaşamalı" ve "Düşlerin Ölümü" adlı öykü kitaplarında otobiyografik parçalar kullanır. Bu kitapları oldukça karamsar bir bakışı içerir.
 • "Yaşadıktan Sonra ve Dönüşüm", "Vatandaş", "Ben ve Öteki" kitaplarıyla yazarlık anlayışında değişikliğe gider. Bu kitaplarla dış dünyadan iç dünyaya yönelir.
 • "Komşular" kitabında politika hakkındaki görüşlerine yer verir.
 • Tahsin Yücel 1956'da Sait Faik Hikâye Armağanı ile ödüllendirilir. 1958'de "Düşlerin Ölümü" eseriyle Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü'nü, 1970 yılında yaptığı çevirilerle "Azra Erhat Çeviri Yazını Üstün Hizmet Ödülü"nü alır. "Peygamberin Son Beş Günü" romanıyla "Orhan Kemal Roman Armağanı"nı; son öykü kitabı olan "Komşular" ile 1999'da "Dünya Kitap Dergisi Yılın Telif Kitabı Ödülü"nü alır. 1998 yılında yayımlanan "Söylemem İçinden" adlı kitabıyla "Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü"ne layık görülür. 2003'te de "Yunus Nadi Roman Ödülü"nü alır.


Eserleri

Öykü
Düşlerin Ölümü
Uçan Daireler
Haney Yaşamalı
Yaşadıktan Sonra
Ben ve Öteki
Aykırı Öyküler
Komşular
Golyan Devrimi

Roman
Mutfak Çıkmazı
Vatandaş
Bıyık Söylencesi
Peygamberin Son Beş Günü

Deneme-Eleştiri
Yazının Sınırları
Yazın ve Yaşam
Söylemlerin İçinden
Tartışmalar
Yüz ve Göz
Göstergeler
Yazın Gene YazınAyrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)
Tahsin Yücel (1933)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme