Oktay Akbal

OKTAY AKBAL (1923)

oktay akbalGazeteci ve yazar kimlikleriyle öne çıkan Oktay Akbal, 20 Nisan 1923'te İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimine Kumkapı'daki Saint Benoit Fransız Lisesinde başlayıp İstiklal Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimine İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Edebiyat fakültelerinde devam etti fakat öğrenimini bitirmeden yazarlığa ve gazeteciliğe yöneldi.  

Oktay Akbal, 1943-1944 yıllarında "Servet-i Fünun" ve "Uyanış" dergisinde sekreterlik yaptı. 1947-1951 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Odası'nda memur olsa da asıl gazetecilik mesleğiyle tanındı.

Yazın çalışmalarına ilkokul yıllarında başladı. Henüz lise yıllarında "Yeni Sabah" ve "İkdam" gazetelerinde çeviri ve öykülerini yayımlayarak edebiyat dünyasına adım attı. Oktay Akbal'ın gerçek anlamda öyküye yönelmesi Sait Faik Abasıyanık'ın "Semaver" adlı kitabını okumasından sonra başladı. Edebi çevrelerce yankı uyandıran "Önce Ekmekler Bozuldu" adlı kitabını 1946'da; 1949'da da diğer önemli bir eseri olan "Âşıksız İnsanlar" kitabını yayımladı.

1944 ve 1946 yılları arasında "Vakit" gazetesinde eleştiri ve tanıtma yazıları yazan Oktay Akbal, 1951 ile 1956 yılları arasında "Vatan" gazetesinde düzeltmen, sekreter ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Asıl mesleği olan köşe yazarlığına 1956'da başladı. 1985'ten itibaren "Hürriyet" sonrasında "Milliyet" ve "Cumhuriyet" gazetelerinde çalışan Oktay Akbal, 28 Ağustos 2015'te Muğla'da vefat etti.


Edebi Kişiliği

  • Son dönem Türk hikâye ve romanının güçlü isimlerindendir.
  • Lisedeyken yazdığı bir öykünün "İkdam" gazetesinde yayımlanmasıyla yazın hayatına başlar.
  • Eski yeni tartışmalarında yeni edebiyatın yanında yer alır.
  • Eserleri, toplumsal olaylarla ilgili gözlemlere değil belirli bazı konular üzerinde yoğunlaşan anılara dayanır.
  • Eserlerinde, sıradan insanların hayatlarını, gelenekler karşısındaki tutumlarını, sosyal veya ekonomik sebeplerden düştükleri ümitsizliği konu edinir.
  • Çocukluk anılarından ve kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak küçük kent fertlerini ön plana çıkaran duygusal öyküler kaleme alır.
  • 1959'de Sait Faik Hikâye Armağanı'nı "Berber Aynası" eseriyle, 1950'de TDK Roman Ödülü'nü "Garipler Sokağı" eseriyle ve 1958'de TDK Roman Ödülü'nü "Suçumuz İnsan Olmak" romanıyla kazanır. 
  • "Garipler Sokağı" ve "Bizans Definesi" adlı kitapları önce Rusçaya, "Doldurmalı Sinema" eseri de Sırpçaya çevrilir.
  • "Suçumuz İnsan Olmak" kitabı Erdoğan Tokatlı yönetiminde 1986'da filme çekilir.

Eserleri

Öykü
Aşksız İnsanlar
Bizans Definesi
Önce Ekmekler Bozuldu
Berber Aynası
Yalnızlık Bana Yasak
Tarzan Öldü
İstinye Suları

Roman
Suçumuz İnsan Olmak
Garipler Sokağı
İnsan Bir Ormandır
Düş Ekmeği
Anı
Şair Dostlarım

Günlük
Anılarda Görmek
Günlüklerden 1

Deneme
Önce Şiir Vardı
Geçmişin İçinden
Konumuz Edebiyat

Gezi
Hiroşimalar Olmasın

Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)
Oktay Akbal (1923)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme