Mithat Cemal Kuntay (1885-1956)

mithat cemal kuntay

Yazar, şair ve hukukçu Mithat Cemal Kuntay, 1885'te İstanbul'da doğdu. İşkodra'dan gelen Selim Sırrı Bey ile Samiye Hanım'ın oğludur. Ortaöğrenimini Aksaray'daki Mekteb-i Osmaniye Rüştiyesinde; Saint Joseph Lisesinde başladığı lise öğrenimini ise Vefa İdadisinde tamamladı. Sonra Mektebi Hukuku bitirdi. 17 yaşında iken babasını kaybetti. Ailesinin geçim sorumluluğunu üstlendi.

Mithat Cemal Kuntay, yazın çalışmalarına şiirle başladı. "Çırçır Suyu" başlığını taşıyan ilk şiirini dönemin çeşitli dergi ve gazetelerinde yayımladı. Özellikle "Malumat", "Sırat-ı Müstakim" dergisi ve "Tercüman-ı Hakikat" gazetesinde yayımlanan şiirleriyle adını duyurdu. Tek şiir kitabı "Türkün Şehnamesi"nde 82 şiiri yer aldı. Sonraki zamanlarda hayatını kaleme alacağı Mehmet Akif Ersoy ile tanıştı. Akif'in sanatı ve düşüncelerinden etkilendi. Padişaha jurnal edildiği için 1906'da bir süre tutuklu kaldı. Doktora sınavındaki başarısından sonra Hukuk Mektebinde idare hukuku asistanlığı yaptı. Başarılı geçen üniversitedeki asistanlığı sonucunda Türkiye'de ilk hukuk doktoru unvanını aldı. Bir süre "hukukta hitabet" dersleri verdi. Sonra Adliye Nezareti Özel Kalemi'nde kâtiplik görevine başladı. Müdür yardımcılığına kadar yükseldi.

I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi'ne gönderilen 40 şiir arasında Mithat Cemal Kuntay'ın şiiri de yer aldı. Savaş yıllarında ve Milli Mücadele esnasında hamaset şiirleri yazdı.  30 Ağustos Zaferi'nden sonra kaleme aldığı "Vatan Hisleri" şiirinin son iki mısrası TBMM'de Mustafa Kemal tarafından okundu. Bu dizelerle büyük ün kazandı. Mithat Cemal Kuntay, Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliğinden sonra 1923'te Beyoğlu dördüncü noteri oldu ve ömrünün sonuna kadar noterlik görevini sürdürdü. Türkiye'de en uzun süre noterlik yapan hukukçu seçildi.

Mithat Cemal Kuntay, akciğer kanseri nedeniyle 30 Mart 1956'da İstanbul'da vefat etti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

 
Edebi Kişiliği
 
 • Milli Edebiyat akımının değerlerini benimseyen Mithat Cemal Kuntay, milli konular çerçevesinde yazdığı epik-lirik şiirleriyle tanınır.
 • Vatanseverlikle ilgili şiirleri onu bilinen milliyetçi şairler arasına sokar.
 • Hiciv türünde de şiirler kaleme alır.
 • Şiirlerinde Mehmet Akif Ersoy ile Yahya Kemal Beyatlı'nın etkisinde kalır. Özellikle Mehmet Akif'le tanışması onun sanatını derinden etkiler. "Çınaraltı" dergisindeki bazı şiirlerinde Yahya Kemal'in etkisi görülür.
 • Geleneksel nazım biçimlerini aruz ölçüsüyle beraber ustaca kullanır.
 • Dil anlayışında Milli Edebiyat dil ve anlayışına bağlı olan Kuntay, önceleri oldukça ağır daha sonra sade bir dil kullanır.
 • Edebiyat araştırmaları ve biyografi yazarlığı yapar. İnceleme ve araştırmalarını "Hitabet ve Münazara Dersleri", "Hitabet Dersleri" kitaplarında bir araya getirir.
 • "On Beş Yılı Karşılarken" şiirinin sonunda yer alan ve hafızalardan silinmeyen "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerinin sahibi olarak da ün yapar.
 • Şiirlerini, "Türk'ün Şehnamesi" ismiyle yayımlar. Burada 82 şiiri yer alır.
 • İnceleme ve oyun türünde eserler de kaleme aldı. Oyunlarında sade bir dille yurt sevgisini işledi. "28 Kanunuevvel" oyununda yurt sevgisini konu aldı.
 • Fransız yazarlardan edebiyatımıza tercüme eserler kazandırdı.
 • Osmanlı'nın yıkılışını anlatan "Üç İstanbul" eseri ilk ve tek romanı oldu. Mithat Cemal Kuntay, eserde II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve mütareke yıllarının İstanbul'unu anlatır. Romandaki kişiler oldukça gerçekçi bir şekilde anlatılmış tahliller ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Romandaki kişiler; dalkavuklar, jurnalciler, ikiyüzlü kimselerdir. Olay, Adnan ve Belkıs'ın şahsında anlatılmıştır. Mithat Cemal Kuntay'ın hayatını yansıtan roman, 1983'te TRT tarafından televizyon dizisi olarak çekilir.
 

Eserleri

Roman

Üç İstanbul

Şiir

Türkün Şehnamesi

Biyografi

İstiklal Şairi Mehmet Akif

Oyun

Kemal

28 Kanunuevvel

Antoloji

Nefais-i Edebiye

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder