Latife Tekin

LATİFE TEKİN (1957)

latife tekinYazar kimliğiyle ön plana çıkan Latife Tekin, 1957'de Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karacahevenk köyünde doğdu. Dokuz yaşındayken ailesiyle İstanbul'a geldi. Ortaöğrenimini İstanbul'da Beşiktaş Kız Lisesinde tamamladı.

Latife Tekin, ilkin İstanbul Telefon Başmüdürlüğü'nde kısa bir süre çalıştı. Sonra yazın hayatına başladı. İlk kitabı "Sevgili Arsız Ölüm"ü 1983'te yayımladı. Anadolu'daki köy yaşamı ve insanlarını masalımsı bir havada anlattı. Bu eserle büyük ün sahibi oldu ve peş peşe başka romanlar kaleme aldı.

Latife Tekin, Gümüşlük'te başlattığı Edebiyat Evi projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Garantisi Bankası tarafından desteklenen ve yapımına başlanan proje ile herkesin yazabileceği, tartışabileceği, sanatçıların büyük şehrin dağdağasından uzak eser üretebileceği bir mekân oluşturmaya çalışır.


Edebi Kişiliği

  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli sanatçılarındandır.
  • Eserlerde mevcuttan farklı bir üslup ve yaklaşım sergiler.
  • Anadolu köylüsünün yaşam tarzını ilk romanı olan "Sevgili Arsız Ölüm"de konu edinir. Bu eserinde masalımsı bir anlatımı tercih eder. Bu eser, sihir ve mantık dışı öğeleri içerdiğinden oldukça ilgi görür. Kırsaldan kente göç eden bir ailenin yaşamının masalımsı bir havada anlatıldığı eser, 1983 yılında yayımlanır. 
  • Eserleri, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, İtalyanca ve Hollandacaya çevrildi.
  • "Rüyalar ve Uyanışlar" kitabını 2010'da yayımladı.
  • Latife Tekin "Unutma Bahçesi" romanıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü ve senaryosunun kendisinin yazdığı senaryo üründeki "Bir Yudum Sevgi" ile 22. Antalya Film Şenliği"nde en iyi Altın Portakal Ödülü'nü kazandı. Bu senaryo, Uluslararası İstanbul Sinema Günleri'nde de en iyi film seçildi.

Eserleri

Roman
Gece Dersleri
Buzdan Kılıçlar
Muinar
Unutma Bahçesi
Ormanda Ölüm Yokmuş
Berci Kristin Çöp Masalları

Senaryo
Bir Yudum Sevgi


Ayrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)
Latife Tekin (1957)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme