Kemal Özer (1935)

kemal ozer

Şair ve yazar kimlikleriyle öne çıkan Kemal Özer, 1935'te İstanbul'da Devlet Demir Yolları'nda bir tren sürücüsünün oğlu olarak dünyaya geldi. Liseyi, İstanbul Erkek Lisesinde; yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Yazın faaliyetlerine öğrencilik yıllarında başlayan Kemal Özer, üniversitedeki arkadaşlarıyla 1956-1960 yılları arasında "A" dergisini çıkardı. 1960-1981 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde, sonrasında Karacan Yayınları'nda çalıştı. 1965-1970 yılları arasında çeşitli yerlerde yayıncılık faaliyetlerinde bulundu. "Şiir Sanatı" dergisini 1966-1968 yılları arasında yayımladı. 1983-1990 yılları arasında "Varlık" dergisinin yönetmenliğini yaptı. 1989 yılında Yordam Yayınevi'ni kuran Kemal Özer, 30 Haziran 2009'da İstanbul'da hayatını kaybetti.


Edebi Kişiliği

  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli sanatçılarındandır.
  • İlk dönemlerinde "İkinci Yeni" hareketi içerisinde yer aldıktan sonra toplumcu gerçekçi şiir anlayışına yöneldi. Buna bağlı olarak bu sanat anlayışıyla yazdığı şiirleri büyük yankı uyandırdı.
  • Toplumsal hadiselere oldukça duyarlı olan Kemal Özer, eserleriyle toplumsal ve siyasal olaylara, insanların bu olaylar karşısındaki tepkilerine tanıklık etmeyi amaçladı. Bu duyarlılık onu ilkin toplumcu, sonrasında da Marksist bir söyleme yönlendirdi. 
  • Şiirlerinde epik unsurlar önemli bir yer tutar. Toplumcu anlayışı epik anlayışla bağdaştırır. 
  • 1980'deki şiirlerinin genel çizgisi eylemci ve bilimsel toplumcu anlayışı yansıtır.
  • "Araya Giren Görüntüler" şiir kitabıyla 12 Eylül Dönemi'ni anlatıp bu dönemin psikolojisine dikkat çekti.
  • "Oğulları Öldürülen Analar" şiiriyle kayıp annelerin duygularına tercüman oldu.
  • "Onların Sesleriyle Bir Kez Daha" kitabıyla uzun süreli bir baskı döneminin ardından yeniden haklarını arayan, seslerini yükselten emekçi kesimi konu edindi.
  • "Bir Adı Gurbet'te" eserinde baskılara uğrayan ve bundan dolayı acı çeken insanların durumuna dikkatleri çekmeye çalıştı.
  • "Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya" şiiriyle 1976 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü'nü; "Kimlikleriniz Lütfen" ile 1982 Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü'nü; "İnsan Yüzünün Tarihinden Bir Cümle" eseriyle 1991 Yunus Nadi Şiir Ödülü'nü; "Bir Adı Gurbet" ile 1993 Ferit Oğuz Bayır Düşün ve Sanat Ödülü'nü kazandı. Ayrıca 1999 Damar Dergisi Edebiyat Emek Ödülü'nü, 2000 Truva Kültür ve Sanat Ödülü'nü, 2001 Dionysos Şiir Ödülü'nü kazandı.

 

Eserleri 

Şiir

Ölü Bir Yaz

Gül Yordamı

Tutsak Kadın

Kavganın Yüreği

Kimlikleriniz Lütfen

Yaşadığımız Günlerin Şiirleri

Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya

Araya Giren Görüntüler

Sınırlamıyor Beni Sevda

İnsan Yüzünün Tarihinden Bir Cümle

Onların Sesleriyle Bir Kez Daha

Oğulları Öldüren Analar

Bir Adı Gurbet

Deneme

Acı Şölen

Umut Edebiyatı Yedi Canlılar

Şiiri Sorgulayan Yazılar

Bendeki Görüntüler

Gün Olur Söze Yazılır

Yaşadığımız Günlerin Yazıları

Benim Ellerimi Al, Benim Gözlerimi Kullan

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder