İsmet Özel (1944)

ismet ozel

Şair kimliğiyle ön plana çıkan İsmet Özel, 1944'te Sökeli bir polis memurunun çocuğu olarak Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara'da tamamladı. Ankara Gazi Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girer fakat buradaki öğrenimini yarıda bırakarak askere gider. 1977'de Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü okuyarak buradan mezun olur. Devlet Konservatuvarında Fransızca öğretmenliği ile devlet memurluğuna başlayan İsmet Özel, tam on sekiz yıl boyunca burada çalışır.

İsmet Özel, şiir türüyle ön plana çıkar. İlk şiirini 1963'te "Yelken Dergisi"nde yayımlar. Bu tarih aynı zamanda onun yazın ve sanat alanındaki başlangıç serüveninin tarihini oluşturur. İsmet Özel, "Geceleyin Bir Koşu" ismindeki ilk kitabını 1966'da; ikinci kitabı olan "Evet İsyan" kitabını da 1969'da yayımlar. Arkadaşı Ataol Behramoğlu ile 1970'te "Halkın Dostları" dergisini çıkarır.

İsmet Özel, 1974 yılında fikir ve düşünce açısından büyük bir değişimden geçer. Bu tarihle Sosyalist düşünce biçimini geride bırakarak İslami düşünceyi savunur. Bu değişim sanatında da yer almaya başlar. "Yeni Devir" gazetesinde 1977'de günlük fıkralar kaleme alır. Bu gazetede pazar günleri için özel kültür sayfaları hazırlar. İsmet Özel, ayrıca 1985'te Milli Gazete'de Cuma Mektupları'na, 1997'de de Yeni Şafak gazetesinde günlük fıkralar yayımlamaya başlar. Yazdığı eserlerle birçok ödül alır. İsmet Özel, evli ve dört çocuk babasıdır.


Edebi Kişiliği


  • İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirin öncü kişilerindendir.
  • İlk dönem şiirlerinde "Marksist" düşünceden beslenir. Devrimci duygularla emekçi sınıfın mücadelesini, haksızlıkları, halkın sorunlarını ve haksızlıkları işler. "Evet İsyan", "Geceleyin Bir Koşu", "Cinayetler Kitabı" isimli eserleri bu dönemin ürünleridir. Bu eserler, toplumcu şiir çizgisinde yazılmış şiirlerinin toplandığı kitaplardır.
  • İkinci dönem sanat anlayışında (1970'den sonra) toplumcu çizgiden ayrılıp mistisizm ve dini duyarlılığa yönelir. İnsanın varoluş sorunlarını irdeler. "Erbain" ve "Celladıma Gülümserken" bu dönemin eserleri olarak ön plana çıkar.
  • Gizemli, özgün, imgeli, güçlü şiirler yazmaya çalışır. Mısralarını özenle seçer.
  • Sanatının her iki döneminde de isyan, öfke ve başkaldırı görülür. Şiirlerindeki bazı dizeleri slogan şeklinde kaleme alır.
  • İsmet Özel, T.S. Eliot, Ezra Pound gibi Batılı şairleri okuyarak kendisini geliştirir.
  • İmgede radikalleşen İsmet Özel, sözcük seçimi ve kullanımında da son derece titiz davranır. Şiirleri yoğun bir şiir işçiliği gerektiren zekâ ve kurguya dayanır.
  • Kafiye, redif gibi şiirin ahenk unsurlarından yararlanan İsmet Özel, şiirlerinde kelime oyunlarına başvurur.
  • Türkçeye hâkimiyetiyle de ön plana çıkar.
  • Fikir yazıları kaleme alan İsmet Özel, yazın hayatında 22 deneme, mektup, söyleşi, 9 şiir ve 5 çeviri kitabına imza atar.

 

Eserleri

Şiir

Erbain

Bir Yusuf Masalı

Cinayetler Kitabı

Evet İsyan

Geceleyin Bir Koşu

Celladıma Gülümserken

Deneme

Şiir Okuma Kılavuzu

Taşları Yemek Yasak

Zor Zamanda Konuşmak

Bakanlar ve Görenler

Şairin Devriye Nöbeti

Tavşanın Randevusu

Surat Asmak Hakkımız

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder