Haydar Ergülen (1956)

haydar ergulen

Sosyolog ve şair kimlikleriyle bilinen Haydar Ergülen, 14 Ekim 1956'da Eskişehir'de bir otomobil tamircisinin oğlu olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Eskişehir'de, lise öğrenimini Ankara Aydınlıkevler Lisesinde bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde de yükseköğrenimini yaptı.

Haydar Ergülen, Anadolu Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. İstanbul'da reklam yazarlığı yaptıktan sonra Anadolu Üniversitesinde reklamcılık, yayımcılık ve Türk şiiri dersleri verdi.

Haydar Ergülen, ilk şiirini 1972'de "Deneme" dergisinde, "Umur Elkan"; ilk yazısını da aynı yıl "Yeni Ortam" gazetesinde "Mehmet Can" ismiyle yayımlayarak yazın hayatına başladı. 1976'dan başlayarak "Somut", "Felsefe Dergisi", "Türk Dili", "Yusufçuk", "Yarın", "Yeni Biçem", "Gösteri" ile "Varlık" dergilerinde şiirlerini yayımladı. Ayrıca İstanbul'da "Üç Çiçek" ve "Şiir Atı" dergilerini yayıma hazırlayanlar arasında yer aldı.

 

Edebi Kişiliği
 
  • 1980 sonrası Türk şiirinde önemli bir şahsiyet olarak bilinir.
  • İmgeci şiirde öncüdür. Her bir şiiri bir imge etrafında şekillendirir. Şiirleri çağrışım açısından oldukça zengin şiirler arasında yer alır.
  • Şiirlerinde insan-dünya ilişkisini, insanın varoluşunu, ölüm-yaşam karmaşasını sorgular.
  • Kardeşlik, acı, hüzün, dostluk, aşk, çocukluk, yaşanmışlıklar gibi konuları çoğunlukla imgeli bir dille yazar.
  • Eskiyle yeni şiiri bilinçli bir şekilde ve ustalıkla yoğurur.
  • Şiirlerinde "başkasında kendini, kendinde başkasını arayan birey" olarak bilinir.
  • Türk şiir geleneğini iyi inceleyen Haydar Ergülen, saf şiire benzer zengin sözcüklerle hikmetli bir söyleyişe ulaşır.
  • "Üç Çiçek" ve "Şiir Atı" dergilerini çıkarır.
  • Şiirlerinin yanında şiir değerlendirmeleri ve denemeleri de ilgi uyandırır.
  • "Kırk Şiir ve Biz" kitabıyla Behçet Necatigil şiir ödülü ile Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü'nü; "Eskiden Terzi" kitabıyla Halil Kocagöz Şiir Ödülü'nü; "Keder Gibi Ödünç" kitabıyla Cemal Süreya Şiir Ödülü'nü; "Üzgün Kediler Gazeli" kitabıyla da Cemal Süreya Şiir Ödülü'nü kazandı. Haydar Ergülen'in bunların dışında da birçok ödülü bulunmaktadır.

 

Eserleri

Şiir

Karşılığını Bulamamış Sorular

Sokak Prensesi

Eskiden Terzi

Sırat Şiirleri

Kırk Şiir ve Biz

Karton Valiz

Hafız ile Semender

Nar

Keder Gibi Ödünç

Üzgün Kediler Gazeli

Deneme

Üvey Sokak

Haziran, Tekrar

 

Haydar Ergülen’in Şiirlerinden Örnekler

Örnek 

DÜŞ GİBİ

Bu gece bir konuk gelecek sana
Itır kokulu gün odana indiğinde
Pencerende solgun yüzüyle belirecek
Sana bu gece bir konuk gelecek

Yorgun gülüşünü tanımasan da
Sürgünde söylenmiş şarkılar gibi
Yüreğine sessiz bir yağmur düşürecek
Sana bu gece bir konuk gelecek

Günün bir ucundan ölüm giriyor
Bedenin üşüsün de yüreğin üşümesin
Özlemler uçururken coşkulu sesin
Sana bu gece bir konuk gelecek

Erinçli yazlar da gelir kavuşursun
Ev içlerinin tutkulu sessizliğine
Beyaz kuşlar gibi uykular süzülecek
Sana bu gece bir konuk gelecek

Kadınım benim acımayı bilenim
Kuşkulum tedirginim sevecenim
Üşümüş su dalgın kar acılı yel
Bu gece benimle sana gelecek

Haydar Ergülen

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder