Haydar Ergülen

HAYDAR ERGÜLEN (1956)

haydar ergulenSosyolog ve şair kimlikleriyle bilinen Haydar Ergülen, 14 Ekim 1956'da Eskişehir'de bir otomobil tamircisinin oğlu olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Eskişehir'de, lise öğrenimini Ankara Aydınlıkevler Lisesinde bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde de yükseköğrenimini yaptı.

Haydar Ergülen, Anadolu Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. İstanbul'da reklam yazarlığı yaptıktan sonra Anadolu Üniversitesinde reklamcılık, yayımcılık ve Türk şiiri dersleri verdi.

Haydar Ergülen, ilk şiirini 1972'de "Deneme" dergisinde, "Umur Elkan"; ilk yazısını da aynı yıl "Yeni Ortam" gazetesinde "Mehmet Can" ismiyle yayımlayarak yazın hayatına başladı. 1976'dan başlayarak "Somut", "Felsefe Dergisi", "Türk Dili", "Yusufçuk", "Yarın", "Yeni Biçem", "Gösteri" ile "Varlık" dergilerinde şiirlerini yayımladı. Ayrıca İstanbul'da "Üç Çiçek" ve "Şiir Atı" dergilerini yayıma hazırlayanlar arasında yer aldı.

Edebi Kişiliği

  • 1980 sonrası Türk şiirinde önemli bir şahsiyet olarak bilinir.
  • İmgeci şiirde öncüdür. Her bir şiiri bir imge etrafında şekillendirir. Şiirleri çağrışım açısından oldukça zengin şiirler arasında yer alır.
  • Şiirlerinde insan-dünya ilişkisini, insanın varoluşunu, ölüm-yaşam karmaşasını sorgular.
  • Kardeşlik, acı, hüzün, dostluk, aşk, çocukluk, yaşanmışlıklar gibi konuları çoğunlukla imgeli bir dille yazar.
  • Eskiyle yeni şiiri bilinçli bir şekilde ve ustalıkla yoğurur.
  • Şiirlerinde "başkasında kendini, kendinde başkasını arayan birey" olarak bilinir.
  • Türk şiir geleneğini iyi inceleyen Haydar Ergülen, saf şiire benzer zengin sözcüklerle hikmetli bir söyleyişe ulaşır.
  • "Üç Çiçek" ve "Şiir Atı" dergilerini çıkarır.
  • Şiirlerinin yanında şiir değerlendirmeleri ve denemeleri de ilgi uyandırır.
  • "Kırk Şiir ve Biz" kitabıyla Behçet Necatigil şiir ödülü ile Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü'nü; "Eskiden Terzi" kitabıyla Halil Kocagöz Şiir Ödülü'nü; "Keder Gibi Ödünç" kitabıyla Cemal Süreya Şiir Ödülü'nü; "Üzgün Kediler Gazeli" kitabıyla da Cemal Süreya Şiir Ödülü'nü kazandı. Haydar Ergülen'in bunların dışında da birçok ödülü bulunmaktadır.

Eserleri

Şiir
Karşılığını Bulamamış Sorular
Sokak Prensesi
Eskiden Terzi
Sırat Şiirleri
Kırk Şiir ve Biz
Karton Valiz
Hafız ile Semender
Nar
Keder Gibi Ödünç
Üzgün Kediler Gazeli

Deneme
Üvey Sokak
Haziran, Tekrar

Haydar Ergülen’in Şiirlerinden Örnekler

Örnek 1

DÜŞ GİBİ

Bu gece bir konuk gelecek sana
Itır kokulu gün odana indiğinde
Pencerende solgun yüzüyle belirecek
Sana bu gece bir konuk gelecek

Yorgun gülüşünü tanımasan da
Sürgünde söylenmiş şarkılar gibi
Yüreğine sessiz bir yağmur düşürecek
Sana bu gece bir konuk gelecek

Günün bir ucundan ölüm giriyor
Bedenin üşüsün de yüreğin üşümesin
Özlemler uçururken coşkulu sesin
Sana bu gece bir konuk gelecek

Erinçli yazlar da gelir kavuşursun
Ev içlerinin tutkulu sessizliğine
Beyaz kuşlar gibi uykular süzülecek
Sana bu gece bir konuk gelecek

Kadınım benim acımayı bilenim
Kuşkulum tedirginim sevecenim
Üşümüş su dalgın kar acılı yel
Bu gece benimle sana gelecek

Haydar Ergülen

Örnek 2

İDİLLER GAZELİ

gözlerin yağmurdan yeni ayrılmış
gibi çocuk, gibi büyük, gibi sımsıcak

sen bir şehir olmalısın ya da nar
belki granada, belki eylül, belki kırmızı

gövden ruhunun yaz gecesi mi ne
çok idil, çok deniz, çok rüzgâr

çocukluğun tutmuş da yine âşık olmuşsun
sanki bana, sanki ah, sanki olur a

aşk bile dolduramaz bazı âşıkların yerini
diye övgü, diye sana, diye haziran

heves uykudaysa ruh çıplak gezer
gazel bundan, keder bundan, sır bundan

gözlerin şehirden yeni ayrılmış
gibi dolu, gibi ürkek, gibi konuşkan

hadi git şehirler yık kalbimize bu aşktan


Haydar ErgülenAyrıca bakınız


1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4. Birinci Yeni (Garipçiler)

5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6. Maviciler

7. Hisarcılar

8. İkinci Yeni Şiiri

9. 1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10. 1980 Sonrası Türk Şiiri
Haydar Ergülen (1956)

11. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme