Faik Baysal (1922-2002)

faik baysal

Şair ve yazar kimlikleriyle ünlenen Faik Baysal 1922 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Saint Joseph Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.

Faik Baysal, yükseköğreniminden sonra çeşitli gazete ve dergilerde çalışmaya başladı. Çevirmenlik görevinin yanında liselerde Fransızca ve İngilizce öğretmenliği yaptı. II. Dünya Savaşı'nda yedek subay sıfatıyla orduda görev yaptı. Meydan Larouse'in bütün çalışmalarında yer aldı.

Yazın çalışmalarına roman türüyle başlayan Faik Baysal, İlk romanı olan "Sarduvan"ı 1944 yılında yayımladı. Bu eseriyle Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazandı. Bunu şiir, öykü ve romanları takip etti. "Sancı Meydanı" romanıyla da Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Faik Baysal, 9 Aralık 2002'de İstanbul'da vefat etti.

 

Edebi Kişiliği

 
  • Toplumcu gerçekçi anlayışıyla eser veren sanatçılardandır.
  • Yazın hayatına şiirle başlar fakat daha çok romanlarıyla bilinir.
  • Dedesinin yanında geçirdiği çocukluk zamanları yapıtlarının konusunu oluşturur.
  • İstanbul'un yoksul kesimi, kenar mahallelerinde sefalet içinde yaşayan insanlarla Adapazarı çevresinin köy ve kasabalarında yaşayanlar romanlarının kahramanlarını oluşturur. 
  • Eserlerinde toplumsal gerçekliği bütün yönleriyle gerçekçi bir yaklaşımla gözler önüne serer. Toplumsal çarpıklık, yozlaşma ve çirkinlikleri irdeler. Bazı romanlarında dönemindeki değişimlere tanıklık yapar.
  • Eserlerinde sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanır.
  • "Drina'da Son Gün" romanında II. Dünya Savaşı'nda Yugoslavya'da zulme maruz kalan Türklerin hayatını konu edinir.
  • Fransızcadan birçok çeviri yapar.

 

Eserleri
 
Roman

Güller Kanıyordu

Rezil Dünya

Sarduvan

Ilgaz Teyze Öldü

Vali

Drina'da Son Gün

Ateşi Yakanlar

Perşembe Adası

Sancı Meydanı

Madam Bomba

Şiir

Ayın Ucunda

Senaryo

Kavanozdaki Adam

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder