Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı


1.Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2.Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir

3.Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)

4.Birinci Yeni (Garipçiler)

5.Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

6.Maviciler

7.Hisarcılar

8.İkinci Yeni Şiiri

9.1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir

10.1980 Sonrası Türk Şiiri

11.Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme