Bekir Sıtkı Erdoğan (1926)

bekir sitki erdogan

Bekir Sıtkı Erdoğan, 9 Eylül 1926'da Karaman'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Karaman'da tamamladı. Karaman ilk ve ortaokulundan sonra Kuleli Askeri Lisesini ve Kara Harp Okulunu bitirdi. Daha sonra on yıl süreyle kıta hizmeti yaptı. Asker olarak Dil ve Tarih-coğrafya fakültesini bitiren Bekir Sıtkı Erdoğan Heybeliada Deniz Harp Okulunda uzun bir süre edebiyat öğretmenliği yaptı. Ayrıca İstanbul Alman Lisesi ve Marmara Kolejinde de edebiyat öğretmenliği yaptı.

Bekir Sıtkı Erdoğan, 1949'da "Şadırvan" dergisinde çıkan "Binbirinci Gece" şiiriyle dikkatleri üzerine çekti. Sonrasında "Çağrı", "Hisar" dergilerinde göründü. "Kışlada Bahar" ve "Hancı" şiirleriyle de herkes tarafından tanınan birisi haline geldi.

Bekir Sıtkı Erdoğan 88 yaşında tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde vefat etti.


Edebi Kişiliği
 
 • Âşık tarzında yazdığı şiirleriyle tanınmış aydın bir şairimizdir. Halk şiiri geleneğini günün koşullarıyla bağdaştırarak verdi. Halk şiiri tarzında koşma geleneğini sürdüren şiirleriyle sevildi.
 • Milli ve manevi değerlere bağlı olan Bekir Sıtkı Erdoğan yazın ve öğretmenlik hayatında bunları telkin edip uyguladı.
 • "Hisar" dergisinde önemli yazılar kaleme aldı. Rubai tarzındaki şiirleri de burada yayımlandı.
 • Rubai tarzındaki şiirleriyle ön plana çıktı. Özellikle son döneminde rubai türüne ağırlık verdi.
 • Şiirlerinden duygusal yönü ağır basan "Karagözlüm Efkârlanma Gül Gayrı", "Ve Ben Yalnız", "Hasret" ve "Hancı" şiirleri şarkı tarzında bestelendi.
 • Aruz vezniyle serbest tarzda şiirler de yazdı.
 • Sade, duygulu ve coşkun bir söyleyişle ön plana çıktı.
 • Cumhuriyetimizin "50. Yıl Marşı"nın yazarıdır. 1973'te yapılan yarışmada birinci oldu.
 • "Binbirinci Gece" şiirinde muhteva ve şekil açısından halk şiiri geleneğini çağrıştırdı.

 

Eserleri
 
Şiir

Dostlar Başına

Bir Yağmur Başladı

Kışlada Bahar

 

Bekir Sıtkı Erdoğan’ın Şiirlerinden Örnekler

Örnek 1

CUMHURİYETİN 50. YIL MARŞI

Müjdeler var yurdumun toprağına taşına.
Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına.
Bu rüzgârla şahlanmış dalga dalga bayrağım.
Başka bir tuğ yaraşmaz Türk'ün özgür başına.

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu.
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.
Yıllan bir çığ gibi aşarak hafta hafta
Koşuyoruz durmadan kadın-erkek bir safta...

Elimizde meşale, ilke Atatürk,
Işıklarla donattık ülkeyi her tarafta...
Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu,
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.

Aynı kandan feyz alır bunca toprak, bunca taş.
Kılıç tutan bilekler, verdi sabanla savaş.
Tekniğin dev nabzında her adım, her dakika,
Çarklarda aynı tempo, yüreklerde aynı marş.

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu,
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.
Biz yürekten bağlıyız elli yıldır bu yola.
"Yurtta barış" ilk hedef. "Cihanda sulh" parola.

Koparamaz hiçbir güç bizi millî birlikten,
Ata'mızın izinde koşuyoruz kol kola...
Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu,
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.

Yaşasın hür ulusum, soylu gencim, benliğim,
Yaşasın şanlı ordum, sarsılmaz güvenliğim.
Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara.
Örnek olsun cihana devletim, düzenliğim.

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu,
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.

Bekir Sıtkı ERDOĞAN

 

Örnek 2

KIŞLADA BAHAR

Kara gözlüm, efkarlanma gül gayri
İbibikler, öter ötmez ordayım
Mektubunda diyorsun ki: 'Gel Gayri'
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım

Ah çekerim resmine her bakışta
Bir mahzunluk var o boyun büküşte
Emin ol ki, her sigara yakışta
Sanki, duman tüter tütmez ordayım

Mor dağlara karargâhlar kurulur
Eteğinde bölük bölük durulur
On dakika istirahat verilir
Tüfekleri çatar çatmaz ordayım

Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde
Sabır sebat etmez gönül yurdunda
Akşam olur tepelerin ardında
Daha güneş batar batmaz ordayım

Aramıza dağlar girmiş koskoca
Meraklanma gönlüm dağlardan yüce
Bir gün değil, beş gün değil, her gece
Yatağıma yatar yatmaz ordayım

Bahar geldi koyun kuzu koklaştı
İki âşık senelerdir bekleşti
Kara gözlüm, düğün dernek yaklaştı
Vatan borcu biter bitmez ordayım

Bekir Sıtkı Erdoğan

Ayrıca bakınız


Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız


1 yorum:

 1. Öncelikle siten çok güzel ama girer girmez reklam göstermen bu güzelliği ayın güneşi örtmesi gibi örtüyor. Tamam anlıyorum sen de web sitenden reklam yapıp para kazanmak istiyorsun ama bu interstitial ad'i girer girmez göstermen hiç hoş olmadı.

  YanıtlaSil