Behçet Kemal Çağlar (1908-1969)

behcet kemal caglar

Behçet Kemal Çağlar, 23 Temmuz 1908'de Erzincan'a bağlı Tepecik köyünde dünyaya geldi. Kayserili Şaban Hamdi Bey'in oğludur. 1908'de Bolu'da İmaret İlkokuluna başladı. İlkokul yıllarından itibaren şiir okuma ve ezberlemeye merak saldı. Konya'da normal tahsiline başladı. İlkin Numune Mektebine sonrasında Konya Lisesinin ilk kısmına devam etti.

Behçet Kemal Çağlar, 1916'da Kudüs Ziraat Müdürlüğü'ne tayin edildi. Birkaç ay burada kaldıktan sonra Kayseri'ye geçti. Burada ilk, orta ve lise tahsilini tamamladı. 1925'te Zonguldak Maden Mühendis mektebine girip 1929'da burayı birincilikle bitirdi. Daha sonra Maden Tarama Enstitüsü merkez mühendisi olarak Ankara'da göreve başladı.

Halkevlerinin açılışında yazdığı ve bizzat rol aldığı "Çoban Çeşmesi" piyesi ve sonrasında yazdığı "Ergenekon Piyesi" ile büyük Atatürk'ün dikkatini çekti. Vatan sevgisi ve Atatürk devrimlerine olan hayranlığı ile dönemin iktidarının sevgi ve takdirini kazandı. 1935'te Halkevleri müfettişi olarak görevlendirildi. Bu görevle ülkenin her tarafını dolaşarak halk şiiri ve sanatıyla yakından ilgilenme fırsatını buldu.

Behçet Kemal Çağlar, Atatürk'ün ölümü nedeniyle derin bir üzüntü duyar. Atatürk'ün başarılarının bir hayranı olarak kendisini Atatürk'e ve Atatürk'ün devrimlerine adar.

Behçet Kemal Çağlar, TBMM'de Erzincan milletvekili olarak 25 Ocak 1949'a kadar görev yapar. Atatürk devrimlerinden ödün verdiği için hem partisinden hem de milletvekili görevinden istifa eder. Robert Koleji'nde öğretmenlik yapar. Sonra sırasıyla Kurucu Meclis üyeliği, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akbank Neşriyat Müdürlüğü ve TRT Program Uzmanlığı görevlerinde bulunur.

Yazın hayatına şiirle başlayan Behçet Kemal Çağlar, ilk şiirini arkadaşlarıyla çıkardıkları "Hep Gençlik" dergisinde yayımladı. Daha sonra Türk Yurdu ve Hayat dergilerinde şiirleri çıktı. 1949'da Şadırvan dergisini çıkardı. İstanbul Radyosu'nda "Şiir Dünyamız" programını da yöneten Behçet Kemal Çağlar, 24 Ekim 1969'da hayata veda etti.

 
Edebi Kişiliği
 
 • Milli Edebiyat anlayışına bağlı şairlerdendir.
 • Halk şiirinin şekil özelliklerini kullanarak halka seslenmek amacıyla şiirler kaleme alır.
 • Şiirleri biçim ve öz bakımından Halk şiiri ve Kemalizm olmak üzere iki kaynaktan beslenir. 
 • Atatürk, Atatürk devrimleri, Atatürk sevgisi, yurt sevgisi, ulusal duygular, Cumhuriyet eserlerinde en çok işlediği temaları oluşturur. Atatürk ve yurt sevgisi bu anlamda ön plana çıkar.
 • Atatürk'e olan derin hayranlığından "Atatürk Şairi" olarak tanınır.
 • Halkevleri müfettişi olarak görevlendirildiği zaman Anadolu'nun her tarafını görme imkânı bulur. Halk şiiri ve sanatıyla yakından ilgilenir.
 • İstanbul radyosunda "Bitmez Tükenmez Anadolu" programını hazırlayıp sunar.
 • Bazı şiirlerinde "Ankaralı Âşık Ömer" mahlasını kullanır.
 • İnceleme ve tiyatro türlerinde de eserler verir.
 • Faruk Nafiz Çamlıbel ile "Onuncu Yıl Marşı"nı kaleme alır.
 • Şiirlerinde açık, duru ve akıcı bir dil kullanır.
 • Şiirlerini hece ölçüsüyle yazar.
 • Şiirlerinde bireyleri değil kalabalıkları esas alır.

 

Eserleri

Şiir

Burada Bir Kalp Çarpıyor

Benden İçeri

Battal Gazi Destanı

Erciyes'ten Kopan Çığ

Oyun

Çoban

Atilla

Deniz Abdal

Ayrıca bakınızÖz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir


Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Memleketçiler)


Birinci Yeni (Garipçiler)


Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler


Maviciler


Hisarcılar


İkinci Yeni Şiiri


1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir


1980 Sonrası Türk Şiiri


Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikâye-Roman)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler


Ayrıca bakınız
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder