Miktar (Azlık- Çokluk) Zarfı Nedir? Örnekler

Fiilleri miktar açısından sınırlandıran sözcüklere denir. Miktar zarfları diğer zarflardan farklı olarak fiilin, sıfatın, zarfın miktarını da belirtir. En önemli nokta da budur. Diğer zarf türleri sadece fiil ve fiilimsileri etkilerken miktar zarflarının kullanım alanı oldukça geniştir. Bu sözcükler cümleye sayı, eşitlik, üstünlük, karşılaştırma, aşırılık, derece gibi anlamlar katar. "Ne kadar?" sorusuna cevap verir. 

Başlıca miktar zarfları; "çok, pek, en, biraz, az, daha, fazla…" sözcükleridir.
 
Örnek
 
Pek çalışkan birisine benzemektedir.
(Sıfattan önce gelmiş.)
 
En güzel günler geride kaldı.
(Sıfattan önce gelmiş.)
 
Çok aradınız mı bizi.
(Fiilden önce gelmiş.)
 
Çok temiz tutar çevresini.
(Zarftan önce gelmiş.)
 
O, söylenenlere 
pek aldırmadı.
(Fiilden önce gelmiş.)
 
Az konuşan öğrencileri daha çok severdi.
(Fiilimsiden önce gelmiş.)
 
Sınavdan önce sağda solda gezerek kendini 
fazla yormamalısın
(Fiilden önce gelmiş.)

Arkadaşıyla yeni sınav sistemini çok tartıştılar. (Fiilden önce gelmiş.)


Bu habere doğrusu pek sevinemedim. 
(Fiilden önce gelmiş.)

Çok konuşup başımıza iş açmamalıyız.
(Fiilimsiden önce gelmiş.)

Biraz yürüyünce nefesi kesiliverdi.
(Fiilimsiden önce gelmiş.)
 
Çok bilen çok yanılır. 
(İlki fiilimsiden; ikincisi fiilden önce gelmiş.)


Sabahları daha erken kalkmalıyız.
(Zarftan önce gelmiş.)

Az gittik uz gittik.
(Fiilden önce gelmiş.)

Sobanın yanında pek sevimli kedi uyuyordu. 

(Sıfattan önce gelmiş.)

Pek sağlam ayakkabı değil anlaşılan. 
(Sıfattan önce gelmiş.)
 
Çok hızlı konuşuyor bizim ufaklık.
(Zarftan önce gelmiş.)
 
Pek akıllısın sen Muhammed.
(Adlaşmış sıfattan önce gelmiş.)
 
Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklere "ne kadar?" sorusu sorulduğunda hepsinde miktar anlamının olduğu görülür dolayısıyla hepsi birer azlık-çokluk (miktar) zarfıdır. 
 
Miktar (azlık-çokluk) Zarfları ile İlgili Uyarılar
 
1. Miktar (azlık-çokluk) zarfları cümleye çeşitli anlamlar katar.
 
Örnek
 
En güzel günleri birlikte yaşadık. (en üstünlük)
 
Bu konuda fazla titizlik gösteriyor. (aşırılık)
 
Senden daha saygılı öğrenciye rastlamadım. (üstünlük)
 
Şimdilik çok ders çalışıyor. (aşırılık)
 
Pek yaramaz bir öğrenciydi. (aşırılık)
 
2. Bazı zarflar cümlede miktar zarfı da zaman zarfı da olabilir. Bu, cümledeki anlamdan çıkar.
 
Örnek
 
Beklediğiniz emanet daha oraya ulaşmamış.
("Henüz" anlamında olup zaman zarfıdır.)
 
Daha güzel günler göreceğiz çocuklar.
("Ne kadar?" sorusuna cevap verdiği için miktar zarfıdır.)
 
3. İsimlerin zarfı olmaz. Buna özellikle dikkat etmek gerekir. Bazı sözcüklerin cümle içerisindeki kullanımı onları bazen sıfat bazen de miktar zarfı yapar.
 
Örnek
 
Fazla mal göz çıkarmaz.
 
Yukarıdaki cümlede yer alan "fazla" sözcüğü sıfattır çünkü isimlerin zarfı olmaz.
 
Fazla çalışarak sınavı kazanabilir.
 
Yukarıdaki cümlede yer alan "fazla" sözcüğü zarf-fiilden önce geldiği için miktar zarfıdır.


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder