İşaret (Gösterme) Zamirleri Nedir? Örnekler

İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Tekil ve çoğul olarak kullanılabilir. Başlıca işaret zamirleri: bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, beriki, öteki, ötekiler, berikiler, ora, bura, şura… zamirleridir.

Örnek

O, artık paslanmış, kullanılmıyor.

O, dün bahçeye dikilmiş.

Bu, bize yapabileceğiniz en büyük kötülük sayılır.
 
Bu, en son aldığımız arabaydı.
 
Bunlar bize dedelerimizden kalma yadigârlardır.
 
Bunlar galiba bizim öğretmenimizin.
 
Şu, bir zamanlar bahçemizin en güzel çiçeğiydi.
 
Şu kiminse sonra gelip alsın.
 
Şunda şaşılacak ne var Allah aşkına?
 
Şunlar niçin çöpe atılmış.
 
Şunları da küçük çocuğum için alayım.
 
Onlar asla çöpe atılmayacak arkadaşlar.
 
Ötekisi daha pahalı olur bu mevsimde.
 
Beriki sanki biraz bayattı.
 
Bura en son kapanacak mekân olmalıdır.
 
Şura yaz kış böyle yeşildir.
 
Ora asla unutulmayacak kadar güzeldi.
 
Not: İşaret zamirleri varlıkların uzaklık-yakınlıklarını belirtmek için kullanılır.
 
Bu: Yakın için kullanılır.
 
Şu: Biraz uzakta olan için kullanılır.
 
O: En uzak için kullanılır.
 
Not: "O ve onlar" zamirleri hem işaret hem de kişi zamiri olarak kullanılabilir. Bu zamirler, insan adlarının yerine kullanılırsa şahıs, insan dışındaki varlık veya nesnelerin yerine kullanılırsa işaret zamiri olur. Ayrıca o zamiri aynı zamanda işaret sıfatı olarak da kullanılır.
 
O, sabah size uğrayıp öyle bize gelecek. (şahıs zamiri)
 
Onlar, bizim geleceğimizin teminatıdır. (şahıs zamiri)
 
O, bugüne kadar aldığım en güzel defterdi. (işaret zamiri)
 
Onlar, her zaman çabuk bayatlar. (işaret zamiri)
 
O evde herkes yatmadan önce kitap okur. (işaret sıfatı)
 
O akşam hepimiz soluğu onlar da almıştık. (işaret sıfatı)
 
Not: "Bu, şu, o" sözcükleri ek almadan ve bir isimden önce kullanılırsa bu sözcükler zamir olmaktan çıkıp işaret sıfatı görevini üstlenir.

Örnek

Bu dünyadan herkes bir gün asli vatanına geri dönecektir. (işaret sıfatı)

Bu asla kabul etmeyeceğim bir durumdur. (işaret zamiri)

Şu yol direkt sizi istediğiniz yere götürecektir. (işaret sıfatı)
 
 
Not: İşaret zamirleri belirtili isim tamlamalarında hem "tamlayan" hem de "tamlanan" olarak kullanılabilir.

Örnek

Bunun derdi benimkinden aşkın. (tamlayan işaret zamiridir.)

Haylazlığın böylesi de çok az görülür. (tamlanan işaret zamiridir.)
 
Not: "Bu, şu, o, öteki, beriki" kelimeleri hem sıfat hem de işaret zamiri olarak kullanılabilir.

Örnek

Bu dünya kimseye baki kalmaz. (işaret sıfatı)

Bu, insanlığın ulaşabileceği en son makamdır. (işaret zamiri)

Şu okul okuma kültürü gelişmiş bir okuldur. (işaret sıfatı)

Şu, herkesin hayalini süsleyen arabadır. (işaret zamiri)

O sokakta artık Mustafa amca yaşamıyor. (işaret sıfatı)

O, serseri dünyaya sıkılan son kurşun olsun. (işaret zamiri)

Öteki dünya her şeyin ayan beyan olacağı bir yer olacaktır. (işaret sıfatı)

Öteki her zaman buradan geçer. (işaret zamiri)

Beriki adam bu mahallenin bütün sıkıntılarını göğüsler. (işaret sıfatı)

Beriki zaten hiç konuşmaya gelmiyor. (işaret zamiri)


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder