Ek Halinde Bulunan Zamirler Nedir? Örnek

Türkçede iyelik ve ilgi zamirleri ek hâlinde bulunan zamirlerdir.

 

1) İyelik Zamirleri
 
Geldikleri ad ve ad soylu sözcüklerin kime ait olduklarını belirten eklere denir. İsim tamlamalarındaki "tamlanan-iyelik" ekleridir. Türkçede başlıca iyelik ekleri şunlardır:

I. tekil şahıs iyelik eki -m

II. tekil şahıs iyelik eki -n

III. tekil şahıs iyelik eki , -i, -u, -ü,
 
I. çoğul şahıs iyelik eki 
-mız 

II. çoğul şahıs iyelik eki -nız 

III. çoğul şahıs iyelik eki -ları, -leri
 
Örnek
 
(benim) baba-
m
 
(senin)  baba-
n
 
(onun)  baba-
          
 
(bizim)  baba-
mız
 
(sizin)   baba-
nız
 
(onların) baba-
ları
 
Uyarı: Tamlanan durumundaki sözcük eğer sesli harfle bitmişse iyelik ekinden önce kaynaştırma ünsüzü gelir.
 
Örnek
 
(benim) ev (i)-
m
 
(senin)  ev (i)-
n
 
(onun)  ev-
         
 
(bizim)  ev (i)-
miz
 
(sizin)   ev (i)-
niz
 
(onların) ev-
leri
 

2) İlgi Zamiri (-ki)

Ek hâlinde olan bir zamirdir. Bir ismin ya da isim tamlamalarında tamlananın yerini tutan "-ki" zamiridir. Tamlayan ekinin üzerine gelir. Kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılır. Büyük ve küçük ünlü uyumuna uymayan ilgi zamirinin sadece "-ki" şekli vardır.
 
Örnek
 
Benim derdim seninkinden büyüktür. (senin derdin)

Bizim arabamız yıkanmış onunki yıkanmamış. (onun arabası)

 

Sizinkinden daha güzel bir ev daha görmedim. (sizin eviniz)

Sizin çocuğunuz ortaokulda bizimki daha ana sınıfında okuyor. (bizim 

çocuğumuz)


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder