Edat, Bağlaç, Ünlem Test 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük edat değildir?

A) Soruları çözmek için tahtaya çıktı.

B) Ahmet için iyi konuşmuyorlar.

C) Okula geç gelmişti ancak herhangi bir ceza almamıştı.

D) Akşama kadar annesini beklemiş orada tek başına.

E) Bu havadan sonra yağmur yağacak gibi duruyor.

  

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili bağlaçlardan hangisi karşıtlık bağlacı değildir?

A) Uçağı kaçırmıştı çünkü yolda kaza yapmıştı.

B) Çok çalışıyordu ama sınavlarda istediği başarıyı yakalayamıyordu.

C) Her nimetten tadın fakat onları asla israf etmeyin.

D) Sizi seviyorum lâkin karşılığını göremiyorum.

E) Dünyamı ona açtım yalnız oralı olmadı.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesi değildir?

A) Benim sadık yârim kara topraktır

B) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle

C) Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor

D) Eyvah, ne yer, ne yâr kaldı

E) Gökyüzünün başka rengi de varmış

 

4. "Karşı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmamıştır?

A) Bizimkiler sabaha karşı şehre varmışlar.

B) Size karşı bunların ön yargıları var.

C) Sanata karşı çok büyük ilgisi vardı.

D) Karşı dere hep böyle akar baharları.

E) Akşama karşı İstanbul'a doğru yola çıktılar.

 

5. Birden çok sözcükten oluşan kalıplaşmış ünlemlere ünlem öbeği denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir ünlem öbeği değildir?

A) Hadi canım sen de      

B) Aşk olsun      

C) Aman dikkat      

D) Ha gayret     

E) Sevgi yumağı

 

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi bağlaç değildir?

A) Hafta sonu evine gitti zira annesini çok özlemişti.

B) Notların bir bir düşüyor yoksa az mı ders çalışıyorsun.

C) Benden o denli nefret ettiğini tahmin etmiyordum.

D) Nasıl ki size yanlış yaptı aynısını bize de yaptı.

E) Babası ona bir servet bırakmış yalnız o, mirasa sahip çıkmadı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla bağlaç vardır?

A) Aşk, dörtnala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.

B) Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır.

C) Beni isterseniz dövün, ama bırakın istediğim gibi güleyim.

D) Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz.

E) Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat ve bağlaç bir arada  değildir?

A) Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, onları söküp atmak çok güçtür.

B) Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabahın olduğunu sanırlar.

C) Ömrünü seyahatle geçirenler birçok otelci bulur, ama dostluk kuramaz.

D) Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır.

E) İnsan eğitim ile doğmaz, ama eğitimle yaşar.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki bağlaç karşılaştırma bağlacı değildir?

A) Kelile ve Dimne'yi okuduktan sonra düşünceleri değişmeye başladı.

B) Ha bu eve gelmişsin ha bizim evimize, fark etmez.

C) Hem nalına hem mıhına vururdu o.

D) İster gelsin ister gelmesin, yapılacak bir şey yok.

E) Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin, der dururdu ona.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen "de" bağlacının cümleye kattığı anlam yanlış belirtilmiştir?

A) Ne iyi ettiniz de bu soğukta çay getirdiniz. (memnuniyet)

B) Tatilimi de tatil gibi geçiremedim. (hayıflanma)

C) Bir türlü bizim seviyemize inip de ders anlatamadı öğretmenimiz. (yakınma)

D) Söylediklerimi tek tek yapmayın da göreyim sizi. (tehdit)

E) Önce adam ol da sonra benden bu davranışları bekle. (istek)

 

11. "ki" bağlacının cümleye kattığı anlam hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

A) Adam terbiyesiz ki terbiyesiz biriydi. (pekiştirme)

B) Ödevlerini zamanında yapmalı ki onu sinemaya götürebileyim. (koşul-şart)

C) Babasını sevmiyor ki onun kucağına otursun. (neden-sonuç)

D) Eve vardım ki her tarafı su basmış. (sitem)

E) Sabah geç uyanmış olmalı ki derslerine yetişmemiş. (tahmin)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla bağlaç vardır?

A) Akıl yaşta değil baştadır. Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir.

B) Bilmelisin ki sen de bir gün Münkir ve Nekir meleklerinin karşısına çıkacaksın.

C) Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır.

D) Düşünmek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.

E) İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük "bağlaç" görevinde değildir?

A) Mehmet şiirden ben ise romandan hoşlanırım.

B) Oraya giderken hiç olmazsa elinde bir şey götürseydin.

C) Ona her zaman adam gibi muamele ederdik.

D) Beni bırakıp gitmiş olabilirsin oysa ben manen oradayım.

E) Gelirken bize uğramamış hâlbuki zamanı vardı.

 

14.  I. Akşamdan beri yağmur yağıyor.

      II. Başarısızlığından ötürü morali bozuktu.

     III. Onları göreyim diye dışarı çıktı.

     IV. Bunların hepsini yazacağım yalnız biraz sabırlı olmalısınız.

      V. Her şeyi bilmesine karşın susmuş konuşmuyor.  

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi edat değildir?

A) I       B) II       C) II      D) IV        E) V

 

15. I. Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.

     II. İnsan; düşünmek, sevmek, inanmak için dünyaya gelmiştir.

     III. İnsan eğitimle doğmaz ama eğitim ile yaşar.

     IV. Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz.

      V. Yoksa bu işte beni devre dışı mı bırakacak.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde geçen altı çizili sözcükler edat değildir?

A) I ve III

B) II ve III               

C) III ve V             

D) IV ve V               

E) I ve V

 

16. I. Matematikte, İngilizcede hatta müzik dersinde de düşük not almış.

     II. Bu işten kısacası hepimiz zararlı çıkacağız.

    III. Bu işten açıkçası ben de sıkıldım.

    IV. Kimse onu desteklemedi nitekim yalnız kaldığını kendisi de anladı.

     V. Dik kafalı olmasından dolayı sık sık azarlanır.

Yukarıdaki numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisi bağlaç değildir?

A) I        B) II        C) III       D) IV       E) V

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üzere" edatı cümleye "amaç"  anlamı katmıştır?

A) Mustafa eve gelmek üzere oraları düzeltin.

B) Arkadaşlarımız oraya ulaşmak üzere.

C) Konuştuğumuz üzere oraya gideceğim.

D) Seni görmek üzere okula geldim.


E) Geri vermek üzere kütüphanemizden bu kitabı alabilirsin.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir bağlaç yoktur?

A) Ben dahi saatlerce onu bu konuda ikna edemedim.

B) Ölüme dek seni unutmayacağım Leyla, diyordu.

C) Biletlerini ayırmış hatta ücretini bile ödemişti.

D) Konuşmuyor üstelik günden güne eriyor.

E) Onu orada gördüm hatta onunla sohbet ettim.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir edat yoktur?

A) İnsan, ancak sevdiğinden bir şey öğrenir.

B) İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar.

C) İyiliğe gücün yetmezse bari kötülük yapma.

D) Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz.

E) Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük edat değildir?

A) Bunu satsan satsan ancak on liraya satarsın.

B) Soruyu sadece Mustafa doğru yapmıştı.

C) Bu kez başka bir dersten ödev almak istiyordu.

D) Bütün hayatını yalnız ona adadı.

E) Geri vermek üzere kütüphanemizden bu kitabı alabilirsin.


CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-A 3-A 4-D 5-E 6-C 7-B 8-A 9-A 10-E 11-D 12-B 13-C 14-D 15-C 16-E 17-D 18-B 19-E 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder