Zarflar-Belirteçler Test 2

1. Zarflarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Zarflar, eylemlerin anlamını etkiler.

B) Fiilimsilerin anlamını etkiler.

C) Sıfatları derecelendirir.

D) Zarfları anlamsal açıdan etkiler.

E) Zarflar ile fiiller arasına başka kelime veya kelime grubu giremez.

 

2. Aşağıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır?

A) Ağzından bir laf aldıktan sonra gerisi çoban söküğü gibi geldi.

B) Küçüklüğünden beri el bebek gül bebek büyümüştü.

C) Yılmaz, damdan düşer gibi ortaya çıktı orada.

D) Yeni muhtarımız eli sıkı biridir.

E) Elinden geldiği kadar acele ediyordu oraya varmak için.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük durum zarfı değildir?

A) Elbiseleri her zaman ve her ortamda temiz olurdu.

B) Bebek uyanmasın diye odadan yavaşça çıktı.

C) Yaylalara bizim buralarda yazın çıkılır.

D) Yanımıza hızla yaklaşan araba bir anda gözlerden kayboldu.

E) Şehir eşrafının yanında çocukça davranmıştı ona.

 

4. I. Mutluluğun değerini, onu kaybettikten sonra anlarız.

   II. Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler.

  III. Önce kendi gideceğin yolu öğren sonra öğretmeye kalk.

  IV. Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.

   V. Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha güzeldir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde herhangi bir zarf (belirteç) yoktur?

A) I       B) II     C) III       D) IV       E) V

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma olan bir sözcük durum zarfı olarak kullanılmıştır?

A) Ağaçlardaki kuşların cik cik sesleri onu etkilemişti.

B) Saatin tık tık sesiyle herkes uyandı.

C) Köpekler bu soğuk kış gününde sabaha kadar havladı.

D) Şırıl şırıl akan sudan kana kana içtiler.

E) Hıçkırığı tutan öğrenciyi hastaneye götürmek zorunda kaldılar.

 

6. I. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez.

   II. Kötümserlik kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır.

  III. Kaybedilmiş günlerin en kötüsü, bir defacık olsun gülmeden geçilenidir.

  IV. İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler.

   V. İyi söz söyleyen kişiler, herkesten fazla okuyanlardır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde herhangi bir miktar zarfı (azlık-çokluk zarfı) yoktur?

A) I      B) II      C) III      D) IV       E) V

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Onların evinde gece geç saatlere kadar tatlı tatlı konuştuk.

B) Kaldırımlarda hızlı hızlı yürüdüler yukarı tarafa doğru.

C) Herkes onun gözünün içine baka baka öğrendi olumsuzlukları.

D) Olur olmaz her yerde ileri geri konuşursan itibarın kalmaz.

E) Öğretmenlerine deste deste güller hediye ettiler.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili deyim zarf (belirteç) görevinde kullanılmamıştır?

A) Yaptıklarını göğsünü gere gere anlatıyordu.

B) Futbolcular maçın sonuna kadar göze göz dişe diş mücadele ettiler.

C) Hiç kimseye acıması olmayan taş yürekli biriydi.

D) Karnesindeki notları istediği gibi olmadığı için iki gözü iki çeşme ağlıyordu. 

E) Müdürü karşısında görünce süt dökmüş kedi gibi durdu.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük veya söz grubu zaman zarfı değildir?

A) Oraya gitmeden bir haber salın.

B) Onu karşısında görünce şaşırıp kaldı.

C) Akşama kadar çalışsa da bir verim alamaz.

D) Şiir okurken gözlerimden yaş akardı.

E) Yazılarında, gece önemli bir unsur olarak ön plana çıkar.

 

10. Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) O, niçin ağlıyordu acaba sabah sabah?

B) Köylerinde bizi dostça karşılamışlardı.

C) Böyle çalışırsa istediği yeri kazanabilecek diye düşünüyorum.

D) Annesi biraz ağlayınca o da ağlamaya başladı.

E) Bunun Mustafa'ya ait olduğunu nasıl anlayacaktı?

 

11. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yer-yön zarfı değildir?

A) Geri gitmeyi başaramazsan ehliyeti alamazsın.

B) Ahmet dışarı çıkarken oldukça düşünceli görünüyordu.

C) Beri gel oğlan, beri gel, diye kendi kendine mırıldanıyordu.

D) İçerde sıkılınca bir süre dışarıya çıktı.

E) İçeri gir ve toplantıyı yap diye yanındakine telkinde bulunuyordu.

 

12. I. Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,   

     II. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,

    III. Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor...

    IV. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı,  

     V. Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor...     

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde herhangi bir zarf (belirteç) yoktur?

A) I      B) II      C) III       D) IV       E) V

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar (nicelik, azlık-çokluk) zarfı yoktur?

A) Pek sağlam ayakkabı değil anlaşılan. 

B) Biraz yürüyünce nefesi kesiliverdi.

C) Bundan sonra sabahları daha erken kalkmalıyız.

D) Mustafa kendisini çağırınca o da yukarı çıktı.

E) Çok hızlı konuşur bizim ufaklık.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zarf (belirteç)" görevinde olan en az iki sözcük vardır?

A) En tehlikeli insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır.

B) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir. 

C) Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.

D) Bir okul açan bir hapishane kapatır.

E) Kendisini pek çok seven çevresinde pek az sevilir.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili zarfın cümleye kattığı anlam yanlış belirtilmiştir?

A) Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. (kesinlikle)

B) Yarın yine geleceğim söylediğiniz yere. (zaman, süre)

C) Bu soruyu ikide bir bana sormanızın bir anlamı yok. (yineleme, sık sık)

D) İşlerinin çoğunu hemen hemen bitirdi. (yaklaşıklık)

E) Elmaları ikişer ikişer dağıtıyordu. (üleştirme-paylaştırma)

 

16. "Ne" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı olarak kullanılmıştır?

A) Ne ağlarsın benim zülfi siyahım?

B) Ne renk gömlek giymek hoşunuza gider?

C) Ne almış arkadaşım bana bu mutlu günümde?

D) Ne serden ne yardan vazgeçilir.

E) Ne gün geleceğini size bildirdi mi?

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen "ince" sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) İnce bir iplikle bebeğine kazak örüyordu Hatice.

B) İnce hastalığa yakalananların sayısı gün be gün artmaktadır.

C) Herkesin önünde bize oldukça ince davranmıştı.

D) Onun bu ince davranışı onları mest etmişti doğrusu.

E) Bunun ince bir iş olduğuna herkesi inandırmaya çalışıyordu.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı soru zarfıyla sağlanmamıştır?

A) Niçin bülbül yaslı bakışır dağlar?

B) Niye anlamıyor çocuk bu dersi acaba?

C) Nasıl elbise giyersiniz soğuk kış günlerinde?

D) Niçin zamanında derslerine çalışmadın?

E) Bizim sizi aradığımızı nasıl anladınız?

 

19. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş zarf değildir?

A) En zor zamanlarda bile yiğitçe davranırdı.

B) Bu konuyu yazmadan öğrenemezsiniz.

C) Hastalığını onun yüzüne bakınca anladı.

D) Hedefine ulaşmak için tek başına yıllarca çalıştı.

E) Bu iş şöyle olacak diye diretiyordu.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük miktar (nicelik, azlık-çokluk) zarfı değildir?

A) Fazla mal göz çıkarmaz, derler.

B) Daha güzel günler göreceğiz çocuklar.

C) Bu konuda fazla titizlik gösteriyor Ali.

D) Pek yaramaz bir öğrenciydi çocuğunuz.

E) Senden daha saygılı öğrenciye rastlamadım.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-C 4-D 5-D 6-A 7-E 8-C 9-E 10-B 11-D 12-C 13-D 14-E 15-B 16-A 17-C 18-C 19-E 20-A

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder