Niteleme Sıfatları Nedir? Örnekler

Varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini, şekillerini belirten sıfatlara denir. Niteleme sıfatları, varlıkların bünyesinde bulunan kalıcı özellikleri yansıtır. Niteleme sıfatları isme sorulan "nasıl" sorusuna cevap verir.
 
Örnek

Çalışkan öğrencileri herkes sever.

Mavi elbise de ona yakışmış.

İnsan kurumuş ağaç gibi olmamalıdır.

Yeşil pencerenden bir gül at bana.

Öğretmenler, yaramaz öğrencileri sevmez.

Bu kadar yüksek duvardan nasıl atlamış?

 

Susuz arazide hayat sürmeye çalışıyorlardı.

Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

Burada güzel günler geçirmiştik.

Tasasız kişilerden insanlığa hayır gelmez.

 

Kötü söz geçmez akçe sahibinindir.

Siyah gözlük ve yeşil kravat amma da yakışmıştı ona.

Kırmızı gülü ona mor menekşeyi diğerine verdi.

Eski köye yeni adet getirmeye çalışıyorlar.

Acı sözler yaralı gönüllerden çıkar.
 
Yukarıdaki cümlelerde renkli olarak belirtilen bütün sözcükler niteleme sıfatıdır. Onların önlerinde yer alan bütün isimlere "nasıl?" sorusu sorulabilmektedir.
 
Uyarı: Niteleme sıfatları çeşitli şekillerde oluşur.
 
1. Bazı yapım eklerinin bir isme gelmeleri sonucu oluşur. Türetilen bu niteleme sıfatları genellikle "-lı, -siz, -lik, -ci" ekleriyle yapılır.
 
Örnek

Kimsesiz insanların ellerinden tutmalıyız.

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

Görgü kişileri daha çok seviyorum.

Ayna çarşıda birçok hatıra yatar.

Simitçi çocuk bugün yerinde değildi.

 

2. Fiillerden türetilen eklerle oluşturulan niteleme sıfatları

Örnek

Yanık yüreklere bunu anlatamazsın.

Soğuk havalarda daha sıkı giyinmek gerekir.

 

Çürük tahta çivi tutmaz.

Korkak kişiler asla lider olamazlar.

Yırtıcı hayvanlar bu bölgede çok olur. 
 
Uyarı: Özel isimlerle kullanılan akrabalık, saygı ve meslek unvanları da niteleme sıfatı sayılır.

Örnek

Gazi Mustafa Kemal

Avukat Hasan

 

Savcı İsmail 

 

Mimar Sinan

Avcı Mehmet

 

Dede Korkut

Çolak Salih

Genç Osman

Deli Petro

Deli İbrahim


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder