Soru Zamirleri Nedir? Örnekler

Adların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. "Ne, nerede, nereye, nereden, kim, kimi, hangisi, kaçı vb." sözcüklerle soru zamiri bulunur.  Soru zamirini bulmak için soru zamiri sözcüğünün yer aldığı cümleyi soru cümlesinden normal cümleye çevirmek gerekir. Soru sözcüğünün yerine isim veya zamir getirilebilirse sözcük, soru zamiridir.
 
Örnek 1
 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
 
Soru cümlesini normal cümleye çevirdiğimizde; "Mustafa, bu cennet vatanın uğruna feda olur."  şeklinde bir cümle karşımıza çıkar. "Kim?" sözcüğü yerine bir isim getirilebildiği için soru zamiridir.
 
Örnek 2
 
Osman sana dün bakkaldan 
ne aldı?
 
Soru cümlesini normal cümleye çevirdiğimizde; "Osman bana dün bakkaldan çikolata aldı." şeklinde bir cümle karşımıza çıkar. Yani soru zamiri olan "ne?" sözcüğü yerine "çikolata" sözcüğü gelebildiği için soru anlamı bir soru zamiri ile sağlanmıştır.
 
Örnek 3
 
Nerede yatar benim körpe kuzularım?
 
Soru cümlesini normal cümleye çevirdiğimizde; "Salonda yatar benim körpe kuzularım." şeklinde bir cümle karşımıza çıkar. Soru anlamını veren "nerede?" sözcüğü yerine "salonda" gelebildiği için cümledeki soru anlamı, soru zamiriyle sağlanmıştır.
 
Örnek 4
 
Arkadaşlar yarın akşam 
nereye gideceğiz?
 
Soru cümlesini normal cümleye çevirdiğimizde; "Arkadaşlar yarın akşam sinemaya gideceğiz." şeklinde bir cümle karşımıza çıkar. Soru anlamını sağlayan "nereye" sorusu yerine bir isim -sinemaya- gelebildiği için soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır.
 
Örnek 5
 
Nereden buldun bunları?
 
Soru cümlesini normal cümleye çevirdiğimizde; "Sokaktan buldum bunları Ahmet." şeklinde bir cümle karşımıza çıkar. Soru anlamını sağlayan "nereden?" sözcüğü yerine bir isim olan "sokaktan" sözcüğü gelebildiği için soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır.
 
Örnek 6
 
Kimden kaptın bu sevdayı ey gönül?
 
Soru cümlesini normal cümleye çevirdiğimizde; "Yârdan kaptım bu sevdayı ey gönül." şeklinde bir cümle karşımıza çıkar. Soru anlamını sağlayan "kimden?" soru sözcüğü yerine bir isim olan "yâr" sözcüğü gelebildiğinden cümlede soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır.
 
Örnek 7


Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?


Soru cümlesini normal cümleye çevirdiğimizde; "Bana dar gelmeyecek makberi İbrahim kazsın." şeklinde bir cümle karşımıza çıkar. Cümlede soru anlamını sağlayan "kimler" sözcüğü yerine bir isim getirilebildiğinden cümlede soru anlamı soru zamiri ile sağlanmıştır.

 
Uyarı: Bazı soru zamirleri aynı zamanda soru sıfatı ve soru zarfı olarak da kullanılır. Bir isimden önce gelip onunla ilgiliyse soru sıfatı; bir ismin yerini tutuyorsa soru zamiri, eylem ile ilgiliyse zarftır.

Örnek

Ne renk giyersin sen genellikle? (soru sıfatıdır çünkü "beyaz renk" cevabını verebiliriz.)

Ne dönüp duruyor havada kuşlar? (soru zarfıdır çünkü "niçin?" anlamında kullanılmıştır.)


Bizler bugüne kadar bu dersten ne öğrendik? (soru zamiridir çünkü bir isim ya da zamirin yerini tutmuştur.)

 

Not: Soru zamirleri belirtili isim tamlamalarında "tamlayan" veya "tamlanan" olarak kullanılabilir.

Örnek

Kimin çilesi daha kutsaldır acaba? (tamlayan soru zamiridir)

İnsanların kaçı vicdanının sesini dinler? (tamlanan soru zamiridir)

Şunların hangisi daha dayanıklıdır? (tamlanan soru zamiridir)

Neyin nesidir bunlar ey gönül? (tamlayan ve tamlanan soru zamiridir)

Uyarı: 
Soru zamirleri hâl eklerini alabilir.

Buraya nereden geldiniz?

Nereden gelip nereye gidiyoruz?

Burada kimi bekliyorsun?

Bu masa neden yapılmış? (tahtadan)
 

Not:
 Soru zamirleri bazı durumlarda cümleyi soru cümlesi yapmaz.

Örnek

Kim buraya gelmişse adam gibi ağırlamışız.

Ne alırsam bu bakkaldan bozuk çıkar.


Hangisi gelse de pişman olmaz.Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder