Sıfatlar Test 2

1. Sıfatlarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıfatla nitelediği veya belirttiği ismin oluşturduğu söz grubuna sıfat tamlaması denir.

B) Sıfatlar, görev ve anlamları bakımından niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır.

C) Niteleme sıfatları isme sorulan "nasıl" sorusuna cevap verir.

D) Sıfatlar yalnızca sınırlı sayıda çekim eklerini alabilir.

E) Bir isim aynı anda hem niteleme hem de belirtme sıfatı alabilir.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur?

A) Kötü söz geçmez akçe sahibinindir.

B) Kocaman yüreğiyle insanlık dersi veriyordu herkese.

C) Susuz arazide hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlardı.

D) Siyah gözlük ile yeşil kravat ona yakışmıştı.

E) Temiz yıkamıştı makine elbiseleri.

 

3. Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi kurallı bileşik sıfat değildir?

A) Canciğer arkadaş

B) İki adımlık yer

C) Çam ağaçlı bahçe

D) Babadan kalma servet

E) Evsiz barksız insanlar

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili niteleme sıfatlarından hangisi fiil kökünden türememiştir?

A) Yanık yüreklere bunu anlatamazsın.

B) Birlikte bir sıcak çorba içmek için çıkmışlardı.

C) Soğuk havalarda daha sıkı giyinmek gerekir.

D) Vatan, çalışkan kişilerin omuzları üzerinde yükselir.

E) Çürük tahta çivi tutmaz.

 

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sıfatlardan hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Çürük düşünceler gönüllere set olur.

B) Birçok kişi bu yolu daha yeni öğrenmiş.

C) Gönlümüzde sürekli evsiz kişilere yer açmalıyız.

D) Herkes bugünkü maç için sahanın yolunu tuttu.

E) Evrensel düşünceler, küçük dimağlarda mevki bulamaz.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi belirtme sıfatlarından biri değildir

A) İşaret sıfatları

B) Niteleme sıfatları

C) Belgisiz sıfatlar

D) Soru sıfatları

E) Sayı sıfatları

 

7. "Güzel sanatlar, insanın kafasının, kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir." cümlesindeki "güzel" sözcüğünün görevce özdeşi aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisidir?

A) Eğitim öğrencilere saygıyla başlar.

B) Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.

C) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir. 

D) Güzel düşün, iyi hisset, aldanma; ne varsa doğrudadır; doğruluk şaşar sanma.

E) Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever.

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı soru sıfatıyla  sağlanmamıştır?

A) Bakanlıkça ne kadar öğretmen kursa alınmış?

B) Nasıl bir araba alacaksınız?

C) Ne renk elbise giyersiniz bayramlarda genellikle?

D) Takımınız şu ana dek kaç maç kazanmış?

E) Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

 

9. Güneş ufkun kenarından
    Yavaş yavaş yükseliyor
    Köyün yüce dağlarından
    Serin nefesler geliyor

Yukarıdaki dizelerde sıfat görevinde olan kaç sözcük vardır?

A) 1       B) 2       C) 3       D) 4       E) 5

 

10. Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi sıra sayı sıfatı değildir?

A) Bu yıl Mehmet hayırlısıyla yedinci sınıfı bitirecek.

B) Son yolcu da vapurdan indi sessiz sedasız.

C) İkinci Dünya Savaşı birçok olumsuzluğu beraberinde getirmiştir.

D) İlk sokaktan devam edin diye uyarıyordu.

E) Öğretmenlere ikişer maaş ikramiye verilecekmiş Öğretmenler Günü'nde.

 

11. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi görev yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

B) Çeşmelerimizden soğuk soğuk sular akar yazın.

C) Anadolu'nun bir köyünde mutlu mesut bir yaşam sürdürüyorlardı.

D) Onunla acı tatlı hatıralarımız olmuştu Asya'nın uçsuz bozkırlarında.

E) Adamcağızı eften püften bahanelerle hastanelik ettiler.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur?

A) İpince olmuştu zorlukları göre göre Mehmet Ali.

B) Bembeyaz karın güzelliği oradakileri kendisine hayran bıraktı.

C) Dümdüz bir yolda bu kazanın olması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

D) Tertemiz duygular içerisinde oradan ayrıldılar yetkililer.

E) Masmavi denizde duygu yüklü bir yolculuğa çıktılar.

 

13. O çay ağır akar, yorgun mu bilmem?

        I          II
      Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem?

      Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem?
       III

      Yüce dağ başında siyah tül vardır.
       IV                        V

Yukarıdaki dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

A) I       B) II        C) III       D) IV       E) V

 

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfat değildir?

A) Tembel kişiler hiçbir zaman öncü olamazlar.

B) Bütün okullarda çalışkanları herkes sever.

C) O, küçüklere karşı çok merhametlidir.

D) Mağazada kırmızılıları bir tarafa bırakmışlardı.

E) Yaşlılara saygı göstermek geleneklerimizin icabıdır.

 

15. Sıradan öğretmen anlatır, iyi öğretmen açıklar, yetenekli öğretmen yapar ve gösterir, büyük öğretmen esin kaynağı olur. 

Yukarıdaki metinde sıfat görevinde olan kaç sözcük vardır?

A) 1       B) 2      C) 3       D) 4       E) 5


16. 
Sıfatlardan önce gelen "pek, çok, kadar,daha, en...'' gibi sözcüklerin sıfatların ölçüsünü, derecesini gösterip onlara karşılaştırma anlamı katmalarına sıfatlarda derecelendirme denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi buna örnek oluşturmaz?

A) Mikrofonu eline alınca çok güzel konuştu topluluk karşısında.

B) En güzel günlerimiz geride kalmış görünüyor.

C) Çok büyük sorunlara ortak akıl ile yaklaşmak gerekir.

D) Daha temiz ortamlar oluşturmak için elimizden geleni yapmalıyız.

E) Pek çalışkan bir öğrenciydi Ali.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı alan bir isim yoktur?

A) Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

B) Soylu ve cesur yürekler kolay kolay pes etmezler.

C) Şerefli bir ölüm, şerefsiz bir ömürden daha iyidir.

D) En büyük cezaevi, cahil bir insanın kafasının içidir.

E) Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur.

 

18. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçültme sıfatı değildir?

A) Karşıdan irice bir taş alıp çocuğa fırlattı.

B) Durmadan babasından ekşimsi erik istiyordu çocuk.

C) Çocuğa kabaca davrandığı için ceza almış.

D) Yeşilimtırak bir elbise ile sahneye çıkar sanatçı.

E) Kalınca bir ağaç alıp yaylaya doğru yol aldı.

 

19. Uykuya varmak için bu hazin günde erken, 
                                      I
      Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken 
              II
      Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı; 
                         III      IV
      Bu dört mısra değil sanki dört damla kandı. 
       V
      Ben garip çizgilere uğraşırken başbaşa 

      Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa;

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

A) I       B) II       C) III        D) IV        E) V

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır

A) Bir gün hepimiz yaptıklarımızdan pişman olacağız.

B) Yarın okulumuzda bazı dersler boş geçecek.

C) Birçok insan annesinin ve babasının kıymetini sonradan anlar.

D) Bu teklifi hiçbir insan geri çeviremez.

E) Bir deftere derslerin hepsini sığdırmayı başardı.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-E 3-A 4-B 5-B 6-B 7-C 8-E 9-B 10-E 11-A 12-A 13-B 14-A 15-D 16-A 17-B 18-C 19-E 20-E

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder